För att använda chatten måste du logga in.

INGOT Brokers Leva citat

IngotBrokers ECN

Forex Broker Jämförelse av citat

Symbol Fråga Anbud Spridning
0.91748 4.31748 3.4
84.742 91.1421 6.4001
1.04841 6.64841 5.6
0.74181 3.34191 2.6001
92.35 99.45 7.1
1.56325 4.76335 3.2001
1.43448 5.23448 3.8
1.07058 4.07058 3.0
0.84408 3.64408 2.8
132.514 138.9141 6.4001
1.6393 7.2393 5.6
1.15986 3.35996 2.2001
1.72281 11.02291 9.3001
1.27691 11.27691 10.0
156.975 164.1751 7.2001
1.37385 4.77385 3.4
0.87619 10.22619 9.35
77.659 87.659 10.0
0.70186 6.70186 6.0
1.23667 4.63667 3.4
0.92539 5.17539 4.25
114.242 119.4421 5.2001

Citat Skillnaden i Pips