เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Bonus and broker

Dec 15, 2019 at 09:10
2,911 การดู
62 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 28, 2021   617 โพสต์
Sep 18, 2022 at 06:56
Never try to expand your lot size because it will carry unlimited number of risk for you. So, you attitude will be like lowering your leverage to a sustainable amount.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Aug 05, 2021   401 โพสต์
Sep 22, 2022 at 16:05
ElijahM posted:
I avoid trading with brokers that offer bonuses because bonuses are one of the methods that scammers use to lure in traders, and bonus offers always have a catch to them that brokers do not reveal until capital is invested.
This is so true. I also feel like a good bonus is there to get you to look the other way from unfavorable terms. Everyone wants to get that bonus money but what does it really matter if the broker charges high fees on everything else? Even if you manage to meet their terms & conditions you just funnel that money back into the broker + more when you could have traded with a more cost efficient broker in the first place.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 26, 2020   327 โพสต์
Oct 20, 2022 at 07:12
i have seen most of the bonus actually cant be used due to so many restrictions , this is really disgusting.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ