เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Can withdrawals be processed in less than a day?

Jan 12, 2021 at 12:11
3,553 การดู
134 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 24, 2018   10 โพสต์
Mar 12, 2021 at 17:43
I think brokers allow only 1 deposit card due to legal reasons
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 05, 2020   65 โพสต์
Mar 15, 2021 at 13:34
Cappucinotrader posted:
I think brokers allow only 1 deposit card due to legal reasons
Even offshores?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 17, 2020   37 โพสต์
Mar 20, 2021 at 09:44
shaunmarsh posted:
I have been on a lookout for brokers who allow me to use more than one card to deposit in my account.
Is there any particular withdrawal method that’s better?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 29, 2020   38 โพสต์
Mar 21, 2021 at 10:06
Calacti posted:
shaunmarsh posted:
I have been on a lookout for brokers who allow me to use more than one card to deposit in my account.
Is there any particular withdrawal method that’s better?
That should probably depend on how fast the platform is.
Sar John (Sarjohn)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Dec 28, 2020   187 โพสต์
Mar 22, 2021 at 08:08
shaunmarsh posted:
Sarjohn posted:
shaunmarsh posted:
Sarjohn posted:
shaunmarsh posted:
Sarjohn posted:
First choose a regulated broker; they will care for your fund security and will process your withdrawal on the same day. It also depends on your withdrawal method you choose to withdraw.
I’ll be using my bank cards mostly, I mean no skrill type or bitcoin payments. And yes, I do intend to use a regulated broker exclusively. Quite particular on that, but that hasn’t proven to be a fast track method for me to receive my payments.
Sometime it takes more time, but with regulated broker your funds are safe atlaest.
With that I agree, and that is exactly why I am particular about regulations.
Yes, security of funds is more important than time taken for withdrawal of funds.
Well for me both are important, it can be so frustrating if you are not able to access your own capital on time.
Yes it can be frustrating but at the same time you also know that your funds are secure with a regulated broker. Anything like scam won’t happen and you will get your capital.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 05, 2020   40 โพสต์
Mar 22, 2021 at 09:41
Is there a way to know how long will a platform take to process withdrawals or we just go by the hearsay?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 29, 2020   38 โพสต์
Mar 22, 2021 at 12:17
jimmyneeesham posted:
Is there a way to know how long will a platform take to process withdrawals or we just go by the hearsay?
To see how fast a broker is with withdrawals, you can open a small account with them, make a trade and try to withdraw. If it takes a long time to process, you'll know. Generally it doesn't take more than a week to process withdrawals but again that depends on the broker.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 15, 2020   59 โพสต์
Mar 23, 2021 at 04:49
pearlstephens posted:
hitterbull posted:
PensionPay posted:
shaunmarsh posted:
PensionPay posted:
Withdrawals can be processed on a day and you have your bank accounts credited same day. Most of the clients i trade for always have their accounts credited same day.
Who all are your experiences with?

Clients i trade for on icmarkets, hotforex do get sane day.
Yeah icmarkets is good with withdrawals.
Do they charge for withdrawals? Normally, the broker’s I’ve traded with, do
You can look for brokers that don't charge anything or have 'zero fees' for deposits or withdrawals. I haven't come across a broker that charges for that and maybe you can look for a better option if it helps.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 19, 2020   28 โพสต์
Mar 23, 2021 at 10:50
shaunmarsh posted:
I have been on a lookout for brokers who allow me to use more than one card to deposit in my account.
Of course you'll find a broker that has multiple ways for payments and stuff. A lot of them even accept payments through crypto now so it shouldn't be an issue.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 07, 2020   15 โพสต์
Mar 24, 2021 at 10:25
Calacti posted:
Marlonsmith posted:
Tyronemings654 posted:
donelderly posted:
BrantleyC posted:
i was baffled too, cysec and FCA are good ones to count as regulations or any broker per say.
That is right and I agree! Don’t know what I would’ve done without regulation. Can’t seem to put my trust just anywhere. Is that common?
Idk I'm kind of okay with any broker. These things don’t matter to me much. Just the trading conditions ought to be right.
Seriously it doesn’t matter to you? Ever thought what happens if your broker goes bankrupt? The regulated ones will not be using the client's funds and you’ll have a peace of mind that your money’s safe no matter what.
I’m all for regulated brokers. Can’t imagine trading where there’s no transparency and don’t know whether the broker is manipulating the market in their favor.
Honestly, I'm with you on this one. There has to be some safety of funds if you're trading with a broker and regulation does add to it. I prefer them too!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 09, 2020   39 โพสต์
Mar 25, 2021 at 07:39
I received the payment after 10 days of it being marked completed? Does this happen much or was it me?
Bennie Riley (bennieriley)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 09, 2020   36 โพสต์
Mar 26, 2021 at 10:22
jimmyneeesham posted:
Is there a way to know how long will a platform take to process withdrawals or we just go by the hearsay?
No matter the withdrawal, I don’t think any process takes this much time to reach your account. Did you speak with the support team?
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 29, 2021   5 โพสต์
Mar 30, 2021 at 10:27
Withdrawal processing time completely relies upon the withdrawal mechanism and how much time your broker is taking to request the withdrawal. Amenities such as Skrill, Paypal, and Neteller are regularly ideal for withdrawals and retainment. You can expect an under 24 hour exchange time when pulling out to these amenities. TP Global allows you to withdraw at any time through a request. When the request is submitted by 10 am, the withdrawal is processed on the same day by 5 pm. Requests submitted after 10 am will be processed the following day by 5 pm.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jun 08, 2020   44 โพสต์
Mar 30, 2021 at 17:01
It depends on the broker you choose to trade. I trade with FP Markets, and I am able to withdraw my money in a day or two working days, whereas certain brokers take a week or more.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Apr 03, 2021   12 โพสต์
Apr 17, 2021 at 11:12
That would probably depend on your broker and if how good their services are. They are usually processed in less than a week with many brokers.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ