เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

How to reduce risks of margin call with small balance?

Dec 05, 2016 at 22:11
1,897 การดู
41 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 10, 2019   27 โพสต์
Jan 12, 2022 at 08:55
Diversification should help limit the chances of an extreme decline that might trigger a margin call quickly. Conversely, being overly concentrated in volatile assets could leave you vulnerable to sharp declines that could trigger a margin call. Of course, you have to track your account properly, because the more careless you approach to your account, the more chances to face margin call you have. Try not to trade with high leverages and always comply with risk management and money management practices. I believe these are the only tips which can help you to avoid margin call. Be pretty attentive.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 28, 2021   617 โพสต์
Dec 02, 2022 at 10:01

In Forex traders can win over their crisis if they trade Forex carefully. If you are investing in Forex for the first time, you should start with small investment.
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ