เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Ramin Rostami Power of GOD (โดย Dr Ramin Rostami )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Ramin Rostami Power of GOD การสนทนา

mag_de_mars
Jul 03 2015 at 22:15
2 โพสต์
Do not believe this scammer to everyone, they do not trade on Mayzus he don't have any money on it be sure,

and i can explain why i say that, i have proof, this guy try to stol me from 1600 euros by exchange this profit on Mayzus, i'm same than you for some years now i follow this guy but now i make deal with him he don't paid me my money,

i have all proof off what i talk

Rostami paid your debt and be RESPONSIBLE or believe i'm always on your back

RenzoFX
May 01 2016 at 06:41
9 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น