เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Anthony Wins (โดย Anthony Rizal )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Anthony Wins การสนทนา

forex_trader_[1641092]
Jan 21 2021 at 13:03
17 โพสต์
This is a sad story of what happens when brokers become greedy or want a nice bonus.
I hope everyone finds someone they can trust and recovers.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น