เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

IC Markets Follower 2 High Risk (โดย SmartForexExpert )

กำไร : -19.56%
ขาดทุนสะสม 52.91%
pips: 129626.6
การเทรด 2432
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:500
การเทรด : อัตโนมัติ

IC Markets Follower 2 High Risk การสนทนา

Andrew_S
Sep 28 2020 at 06:09
15 โพสต์Just a few weeks ago you talked about 100-200% p. anno.

ไฟล์แนบ :

SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 28 2020 at 07:37
87 โพสต์
Yes you can expect 100%-200% annual gain if you run the account at high risk. The screenshot you posted is for an account that is only running at default risk, which is only trading at around 0.3x risk of a high risk account.

Our system is capable of making massive gains in just a few good sessions - sometime even over 20% gain in one day running at low risk. So all the losses can be recovered very quickly when the conditions are right. All you need is just patience and a long term view, both of which you don’t seem to have. 😉
JosefK
Sep 29 2020 at 12:01
28 โพสต์3 years of quality trading.

ไฟล์แนบ :

SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 29 2020 at 13:59
87 โพสต์
Well at least it's just -5% gain and not -99% gain...which is where most of the other forex strategies will end up in 3 years.

As I said before, eventually the market will become favourable for our system again, and the performance will pick up very quickly when that happens.

If you don't have the patience to stick the system then just don't use it. As simple as that. 😎

In another 3-5 years you will see that our system is still around, when most of the other systems are already blown. 😉
JosefK
Sep 30 2020 at 06:47
28 โพสต์
Interesting arguments.

You lose money from your clients and your argument is that there are others who lose even more. Did somebody tell you that you supposed to make money and not lose less than other amateurs do?

The market is dynamic and always changes. It is your job as a trader to adapt to the ever changing market rules. It is not the market who needs to adapt to your system.

If you are negative after 6700 trades and really believe that the performance will pick up, you are delusional and should not trade at all.

SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 30 2020 at 07:15
87 โพสต์
The market has not been favourable for SFE Price Action in the past 2-3 years, but that does not meant the system no longer has an edge. The main focus is to keep the losses small during unfavourable times, and maximise the gains when the market eventually becomes favourable again.

If you always optimise the EA only to how the market has been for the past few months, then once the market changes behaviour you will lose the edge and blow the account. The core of the system is based on price actions that have a long term edge over the market, which is demonstrated over many years of trading.

The way our system trades is the right way to trade Forex, which will last the distance. Let's see how many systems will still be alive in a few more years' time, and whether I am delusional or not. 😄
marco_mmbiz
Sep 30 2020 at 09:35
368 โพสต์
So, you think all this will go up again?


Some of your systems losing big time right now. So, where starts your market adaptation of your strategy? Or are you okay to lose all the profits at the end and start with the original deposit again and again? 😕

ไฟล์แนบ :

SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 30 2020 at 10:18
87 โพสต์
marco_mmbiz posted:
So, you think all this will go up again?

Yes. 😄

marco_mmbiz posted:
Some of your systems losing big time right now. So, where starts your market adaptation of your strategy? Or are you okay to lose all the profits at the end and start with the original deposit again and again?

The edge of the system is still there. There is no need to change the strategy just because there is a losing month. What we focus on is the long term result and the growth will eventually go back up again. Come back and check the accounts again in 12 months. 😉
MuhammadIftikhar (KakaForex)
Sep 30 2020 at 10:21
15 โพสต์
Dear SFE ,
Dont use one setting at all account use different method to growth your account your equity is Good but you need to only check your setup not wait to change market behaviour check my systens i use different setting but Risk Reward is same Every Account is Growth with Consistant Profit you also contact me hire to expand Business.
Deposit >Trade > Withdraw > Withdraw > Withdraw
SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 30 2020 at 11:39
87 โพสต์
KakaForex posted:
Dear SFE ,
Dont use one setting at all account use different method to growth your account your equity is Good but you need to only check your setup not wait to change market behaviour check my systens i use different setting but Risk Reward is same Every Account is Growth with Consistant Profit you also contact me hire to expand Business.

Your accounts are all demo and already over 50% DD on one of the accounts in less than 2 months of trading. To be honest I really doubt if they can even last 12 months without blowing up...😳
Step_Up
Sep 30 2020 at 11:52
15 โพสต์
@ SFE

You say in every post something different. Very much not honest.
SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 30 2020 at 12:24
87 โพสต์
Step_Up posted:
@ SFE

You say in every post something different. Very much not honest.

What do you mean I am saying something different in every post?

These are my points:

1. The system is a long term system and you need to have patience trading it.

2. A short term loss does not mean the system has lost its edge and recovery will eventually come if you just stick to it.

3. The expected max DD for the high risk account can be up to 50-60%, so the system is still performing as expected.

4. The system is capable of making massive gains in short period so it will recover the losses very quickly when the market conditions are right.

5. We are 100% confident in the system and that’s why we are trading $200K Real Money on our Fully Verified accounts.

6. If you don’t believe me then just watch the account for another 12 months. We have nothing to hide. 😉
MuhammadIftikhar (KakaForex)
Sep 30 2020 at 14:06
15 โพสต์
SFETrading posted:
KakaForex posted:
Dear SFE ,
Dont use one setting at all account use different method to growth your account your equity is Good but you need to only check your setup not wait to change market behaviour check my systens i use different setting but Risk Reward is same Every Account is Growth with Consistant Profit you also contact me hire to expand Business.

Your accounts are all demo and already over 50% DD on one of the accounts in less than 2 months of trading. To be honest I really doubt if they can even last 12 months without blowing up...😳
Dear only one account is 57% highest Draw Down and remaining all is less Draw Down and its part of Market once he grow up he is more safe . Every day you can check you get daily consists profit.
Deposit >Trade > Withdraw > Withdraw > Withdraw
MuhammadIftikhar (KakaForex)
Sep 30 2020 at 14:08
15 โพสต์
SFETrading posted:
Step_Up posted:
@ SFE

You say in every post something different. Very much not honest.

What do you mean I am saying something different in every post?

These are my points:

1. The system is a long term system and you need to have patience trading it.

2. A short term loss does not mean the system has lost its edge and recovery will eventually come if you just stick to it.

3. The expected max DD for the high risk account can be up to 50-60%, so the system is still performing as expected.

4. The system is capable of making massive gains in short period so it will recover the losses very quickly when the market conditions are right.

5. We are 100% confident in the system and that’s why we are trading $200K Real Money on our Fully Verified accounts.

6. If you don’t believe me then just watch the account for another 12 months. We have nothing to hide. 😉
Point 2 agree point 5 disagree
Deposit >Trade > Withdraw > Withdraw > Withdraw
SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 30 2020 at 14:57
87 โพสต์
KakaForex posted:
SFETrading posted:
KakaForex posted:
Dear SFE ,
Dont use one setting at all account use different method to growth your account your equity is Good but you need to only check your setup not wait to change market behaviour check my systens i use different setting but Risk Reward is same Every Account is Growth with Consistant Profit you also contact me hire to expand Business.

Your accounts are all demo and already over 50% DD on one of the accounts in less than 2 months of trading. To be honest I really doubt if they can even last 12 months without blowing up...😳
Dear only one account is 57% highest Draw Down and remaining all is less Draw Down and its part of Market once he grow up he is more safe . Every day you can check you get daily consists profit.

Your accounts are likely to be grid/martingale systems that only close winning trades and hold on to losses. Most of these type of accounts will eventually blow up when the market has a strong one-way move without retracement.

We will see if your accounts or mine will survive longer 😉
SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 30 2020 at 14:59
87 โพสต์
KakaForex posted:
SFETrading posted:
Step_Up posted:
@ SFE

You say in every post something different. Very much not honest.

What do you mean I am saying something different in every post?

These are my points:

1. The system is a long term system and you need to have patience trading it.

2. A short term loss does not mean the system has lost its edge and recovery will eventually come if you just stick to it.

3. The expected max DD for the high risk account can be up to 50-60%, so the system is still performing as expected.

4. The system is capable of making massive gains in short period so it will recover the losses very quickly when the market conditions are right.

5. We are 100% confident in the system and that’s why we are trading $200K Real Money on our Fully Verified accounts.

6. If you don’t believe me then just watch the account for another 12 months. We have nothing to hide. 😉
Point 2 agree point 5 disagree

How about you put some real money into your accounts first? 😂
JosefK
Sep 30 2020 at 20:41
28 โพสต์

1. The system is a long term system and you need to have patience trading it.

After thousands of trades and years of losing money.


2. A short term loss does not mean the system has lost its edge and recovery will eventually come if you just stick to it.

1 week = short term. Several years ----> not so much.


3. The expected max DD for the high risk account can be up to 50-60%, so the system is still performing as expected.

98% DD account was also explained as perfectly normal.


4. The system is capable of making massive gains in short period so it will recover the losses very quickly when the market conditions are right.

Your average losses are larger then your average winning trades. Largest loss larger than largest win.


5. We are 100% confident in the system and that’s why we are trading $200K Real Money on our Fully Verified accounts.

Somewhere you wrote that it is your account, now the account belongs to you and somebody else.


6. If you don’t believe me then just watch the account for another 12 months. We have nothing to hide

That explains why you hide open trades and lots so that users don't see that you double up/down on your positions.^^^^^^^^^^^^

Reality looks like this.

SmartForexExpert (SFETrading)
Sep 30 2020 at 21:36
87 โพสต์
JosefK posted:

1. The system is a long term system and you need to have patience trading it.

After thousands of trades and years of losing money.


2. A short term loss does not mean the system has lost its edge and recovery will eventually come if you just stick to it.

1 week = short term. Several years ----> not so much.


3. The expected max DD for the high risk account can be up to 50-60%, so the system is still performing as expected.

98% DD account was also explained as perfectly normal.


4. The system is capable of making massive gains in short period so it will recover the losses very quickly when the market conditions are right.

Your average losses are larger then your average winning trades. Largest loss larger than largest win.


5. We are 100% confident in the system and that’s why we are trading $200K Real Money on our Fully Verified accounts.

Somewhere you wrote that it is your account, now the account belongs to you and somebody else.


6. If you don’t believe me then just watch the account for another 12 months. We have nothing to hide

That explains why you hide open trades and lots so that users don't see that you double up/down on your positions.^^^^^^^^^^^^

Reality looks like this.


1 & 2 - I am sorry, but you clearly don't have a long term view about trading, so it's useless trying to continue explaining how the system works to you.

3 - I have explained several times before, the 88% and 94% DD on my old personal accounts were due to running the accounts on high risk and withdrawing profits regularly and leaving only enough funds to cover the trading margin. Such large DD is no longer possible with how the current accounts are traded, because the lot sizes will now go down as the accounts reduce in size . By the way, the total profit on my personal accounts over 4 years was $330K - which is a convenient fact you have always chosen to ignore: https://www.myfxbook.com/members/jimmy8378

4. That's because the system is only less than 6 months old and that does not represent the long term picture. If you check the stats on SFE Price Action, the average win (€6.01) x winning % (57%) is larger than the average loss ( -€7.14) x losing % (43%), the largest win (€341.01) is larger than the largest loss (-€152.00), and the overall profit factor is 1.13 over 5 years: https://www.myfxbook.com/members/autotrade/sfe-price-action/1331484

5. Yes the accounts are mine, but I say 'we' because the accounts represent the Smart Forex Expert team as a whole - I look after the signal and Joel is the developer behind the EAs.

6. I chose not to display active trades so that other people won't be able to copy them. Lot sizes have always been visible in the trading history. Check them and tell me where you see it's a martingale system? You can also see our accounts trading live on the YouTube live stream, so our account history and trading activities are already as transparent as they can ever be.

I really don't understand your motif behind talking down our system. If you think you have a better system then by all means go and use it. But just remember 99% of the systems that look promising now will die out within the next 5 years, whereas our system will still be alive and going strong by then. 😄
MuhammadIftikhar (KakaForex)
Oct 02 2020 at 08:50
15 โพสต์
SFETrading posted:
KakaForex posted:
SFETrading posted:
KakaForex posted:
Dear SFE ,
Dont use one setting at all account use different method to growth your account your equity is Good but you need to only check your setup not wait to change market behaviour check my systens i use different setting but Risk Reward is same Every Account is Growth with Consistant Profit you also contact me hire to expand Business.

Your accounts are all demo and already over 50% DD on one of the accounts in less than 2 months of trading. To be honest I really doubt if they can even last 12 months without blowing up...😳
Dear only one account is 57% highest Draw Down and remaining all is less Draw Down and its part of Market once he grow up he is more safe . Every day you can check you get daily consists profit.

Your accounts are likely to be grid/martingale systems that only close winning trades and hold on to losses. Most of these type of accounts will eventually blow up when the market has a strong one-way move without retracement.

We will see if your accounts or mine will survive longer 😉
yes my system is martangle and I know well one day martangle wash but my system is very very strong and faces very hard shapes of market last 4 months. But don't heart me.
Deposit >Trade > Withdraw > Withdraw > Withdraw
JosefK
Oct 03 2020 at 16:49
28 โพสต์
1/2
I fully understand what you do. You take money from others and promise them 100-200% per year.
Then run a large number of bogus bots to earn broker commission while explaining your clients that the market is not right at the moment and the time to make large profits will come.

The time never comes because the market adapts to nobody. All what happend in the past is that you burn their money to make pennies for yourself.

3 Your jimmy8378 account shows a dd of 94% and is not even verified. 2018 it was still possible to simple upload fantasy trades from an excel sheet.

5 And here we go again. Every time the story is different.

6 There is no danger that anybody will copy your losing trading. Believe me. But not showing lots and active trades helps to hide the fact that you ad to losing trades and that you do a lot of averaging. As only losers ad to losers.

SFETrading posted:I really don't understand your motif behind talking down our system.

I don't talk it down. All I say is that make false promises to you clients and burn their money to make pennies for yourself.

In another topic you claimed that overall your clients are still up. The truth is that only one account shows gains more than 1%. And that's because the user probably realized what's going on and removed some funds.

IC Markets Follower 1 Low Risk -4.94%
IC Markets Follower 3 (stopped by user) -22.05%
Pepperstone Follower Medium Risk -7.44%
IC Markets Follower 1 High Risk -9.65%
USGFX Follower (Forex Only) Very High Risk +0.21%
Smart Forex Expert MAM (Low Risk) -2.03%
IC Markets Follower 1 Low Risk -4.94%
IC Markets Follower 2 High Risk +13.63% (gain appears higher than it is because of withdraws)
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น