เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

MAM investor 11 (โดย Anaan Hamdaan )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

MAM investor 11 การสนทนา

brianna
Apr 08 2021 at 05:33
29 โพสต์
1:500 is a suitable leverage for your trading system and the results on this one are also great.

merimcclure
Apr 16 2021 at 10:54
13 โพสต์
The leverages high here but overall the system looks fine. All the best to you.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น