เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Scalper (โดย pipstrader )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Scalper การสนทนา

pipstrader
Apr 09 2013 at 15:19
57 โพสต์
bestoftrading
Apr 12 2013 at 22:23
8 โพสต์
464% for a month and you need to sell something ???

Gordon Buffet (it7oto)
Apr 13 2013 at 10:42
90 โพสต์
asad0798
asad0798
Apr 14 2013 at 06:55
14 โพสต์
pipstrader
Apr 14 2013 at 10:30
57 โพสต์
asad0798
asad0798
Apr 14 2013 at 14:29
14 โพสต์
ovy70
Apr 15 2013 at 11:26
1 โพสต์
Why are you using liberty reserve and moneybookers to sell your EA,when most of the people worldwide use paypal ? I don't get it.😲

pipstrader
Apr 15 2013 at 13:58
57 โพสต์
Coz in our country we dont have paypal accounts

Sioux (sioux)
Apr 15 2013 at 17:34
6 โพสต์
Good afternoon, piptrader you sell or rent your signal system .. ? back test has 99% a few years? would like to purchase a copy

best regards

Sioux

jruiz2328
Apr 17 2013 at 12:47
1 โพสต์
*******VERY IMPORTAN*******

I bought this EA and they sent me was an EA-dll copier and I have the same results
impossible to 100% with the same EA in my account


โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น