เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Scalper (โดย pipstrader )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Scalper การสนทนา

HerbertM
Apr 27 2013 at 09:24
5 โพสต์
pipstrader posted:
Lieing lieing go on please
Yes, everyone is lieing only you not.

Osiris (kebayamwamba)
May 03 2013 at 02:37
116 โพสต์
TheFX4You
Jun 09 2013 at 21:18
92 โพสต์
It was truly scam, now everyone can see- system has been deleted

Stable 20% per month without manual intervention...
juanrodriguez
Jun 10 2013 at 20:51
2 โพสต์
zeeshan khan is a big scammerrrrrr, the group profiteers in facebook are a scammerrrssss , the page fxprofiteers.com are a fraud warning no pay they are scammerrsss they have bad results in forex operations, they delete bad message of facebook warningggggggggg no pay

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น