เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

craneliu trader's profile

ข้อมูล

ประวัติย่อ :
More than 10 years experience in Currency, Stock, Option Selling and Commodity trading. Focus on the stable investment performance in the long term rather than the exciting profit in a short period following by the huge loss. Established the partnership with professional expert in investment domain worldwide. Provide the consultancy in currency investment area.
website: www.currencyinvestconsultancy.com
Signal: https://www.mql5.com/en/signals/93224?p=5og7

รูปแบบการเทรด :
Manual, Auto, Semi-auto combining technical and fundamental analysis.

คำขวัญ :
Always Risk Management First, Then Grow The Profit!

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 1

ลงทะเบียนแล้ว Nov 06 2011 at 07:10

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by craneliu

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Stable Cashcow 44.66% 30.67% 2068.5 อัตโนมัติ 1:500 จริง

ฟีดของ craneliu