เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

fx_skill trader's profile

ข้อมูล

ประวัติย่อ :
http://fxstabilizer.com/

We are the team of developers which has wide experience in different Forex spheres. There are such types of experience in our team as:

- The coding of Expert Advisors, Scripts and other systems for the clients individual orders on the freelance websites.
- The work in companies which are specializing on commercial advisors production.
- The development of unique trading systems specially for major investment companies.
- Account management of investors and PAMM accounts.

รูปแบบการเทรด :
We use automatic trading style only

คำขวัญ :

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 4

ลงทะเบียนแล้ว May 03 2012 at 11:52

Blocked users 0

Recent fx_skill''s Activities

ผู้ใช้ยังไม่ได้โพสต์

แผนภูมิ

Systems by fx_skill

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
FXSecret Immortal 13245.08% 65.84% 4768.0 อัตโนมัติ - จริง
FXStabilizer_EUR - Turbo 2550.99% 13.26% 10760.4 อัตโนมัติ 1:500 จริง
FXStabilizer_EUR - Durable 807.02% 39.51% 257.1 อัตโนมัติ - จริง
FXStabilizer_AUD - Durable 69.50% 37.54% -2489.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FXStabilizer_USDCAD 891.02% 20.93% 3441.7 อัตโนมัติ - จริง
FXStabilizer_AUD - Turbo 795.98% 49.38% 2503.5 อัตโนมัติ - จริง
FXStabilizer_Aggressive 1523.44% 48.48% 1527.0 อัตโนมัติ - จริง
candlequeen Oct 12 2021 at 14:12
Hi, I really like your system. Please contact me to say more about them. Thanks
FitFxCentr Sep 23 2021 at 17:28
Profitable Robot.
Live trading and Review:

https://static.mfbcdn.net/members/GAA1/grex-capital-limited/6521593
https://static.mfbcdn.net/members/LikeFxPro/40053812/8960690/hRU9FQ0cwHM8COQkgzHY
https://static.mfbcdn.net/members/PauIVit/grex-capital-ea-risk-mm/8805374
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-limited/317153
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315984
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315627

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
FitFxCentr Sep 23 2021 at 17:28
Profitable Robot.
Live trading and Review:

https://static.mfbcdn.net/members/GAA1/grex-capital-limited/6521593
https://static.mfbcdn.net/members/LikeFxPro/40053812/8960690/hRU9FQ0cwHM8COQkgzHY
https://static.mfbcdn.net/members/PauIVit/grex-capital-ea-risk-mm/8805374
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-limited/317153
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315984
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315627

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
FitFxCentr Sep 23 2021 at 17:28
Profitable Robot.
Live trading and Review:

https://static.mfbcdn.net/members/GAA1/grex-capital-limited/6521593
https://static.mfbcdn.net/members/LikeFxPro/40053812/8960690/hRU9FQ0cwHM8COQkgzHY
https://static.mfbcdn.net/members/PauIVit/grex-capital-ea-risk-mm/8805374
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-limited/317153
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315984
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315627

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
FitFxCentr Sep 23 2021 at 17:28
Profitable Robot.
Live trading and Review:

https://static.mfbcdn.net/members/GAA1/grex-capital-limited/6521593
https://static.mfbcdn.net/members/LikeFxPro/40053812/8960690/hRU9FQ0cwHM8COQkgzHY
https://static.mfbcdn.net/members/PauIVit/grex-capital-ea-risk-mm/8805374
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-limited/317153
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315984
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315627

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
FitFxCentr Sep 23 2021 at 17:28
Profitable Robot.
Live trading and Review:

https://static.mfbcdn.net/members/GAA1/grex-capital-limited/6521593
https://static.mfbcdn.net/members/LikeFxPro/40053812/8960690/hRU9FQ0cwHM8COQkgzHY
https://static.mfbcdn.net/members/PauIVit/grex-capital-ea-risk-mm/8805374
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-limited/317153
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315984
https://static.mfbcdn.net/strategies/grex-capital-ea/315627

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Robson Vaz
Robson Vaz Aug 14 2021 at 23:45
Copy the FVP TRADE exchange, every day has profit, minimum bank is 500 dollars: https: // pamm .fvptrade.com / signup? Ref = robsonvaz
armatrader Jun 24 2021 at 13:58

SLK Fintech EA >>> Max drawndown 7%

Web: https://www.slkfintechea.com/

Email: [email protected]

Video: https://youtu.be/e3N2BwbebsY

Ic Markets regulated broker:

https://static.mfbcdn.net/members/BB_alerts_EA/slk-fintech-e-slkfintecheacom-icm/7403184

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-1k/4194643

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-5k/4194713

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-10k/4194783

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-50k/4194839

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-100k/4194965

Better safe trading!
All accounts are verified and proven on real accounts for over 5 years.
Various and popular brokers.
90 days money back guarantee!
Real users 500+
Welcome!
armatrader Jun 24 2021 at 03:42
Hello,
maybe it doesn't work,
it is better
see our advisor:

SLK Fintech EA >>> Max drawndown 7%

Web: https://www.slkfintechea.com/

Email: [email protected]

Video: https://youtu.be/e3N2BwbebsY

c Markets regulated broker:

https://static.mfbcdn.net/members/BB_alerts_EA/slk-fintech-e-slkfintecheacom-icm/7403184

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-1k/4194643

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-5k/4194713

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-10k/4194783

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-50k/4194839

https://static.mfbcdn.net/members/sealarkfth/slk-fintech-usd-100k/4194965

Better safe trading!
All accounts are verified and proven on real accounts for over 5 years.
Various and popular brokers.
90 days money back guarantee!
Real users 500+
Welcome!
nickheik Apr 23 2021 at 21:17
Rent Profitable Robots.

+4,486.19% Gain
https://www.signalstart.com/analysis/pg1/195606

+373.02% Gain
https://www.signalstart.com/analysis/aviator88/206339

Regulated Trusted Broker
Minimal deposit USD 100
Full autotrading 24/5;
Settings free;
Support free;
Update;
Money back 90 day;

Web site: https://www.pg1.live/
More info & support: [email protected]
Telegram: t.me/bit_ea

Video:
https://youtu.be/M2ajHv0wJRU