+ Add to your site  
Więcej
Kalendarz ekonomiczny (Kliknij na nazwę wydarzenia celem uzyskania więcej informacji)
Data Pozostały czas   Wydarzenie Wpływ Poprzedni Kompromis Aktualny Wszystkie  Brak
Thursday, Mar 30, 2017
Mar 30, 00:00
 Sprzedaż nowych domów HIA (MoM) -2.2% 0.2%
Mar 30, 06:00
 Podaz pieniadza M3 7.91% 6.63%
Mar 30, 07:00
 Wskaźnik zaufania w biznesie 85.7 91.5
Mar 30, 07:00
 Indeks cen dóbr produkcyjnych (rdr) 2% 2.9%
Mar 30, 07:00
 Indeks cen dóbr produkcyjnych (m/m) 0.5% 0.1%
Mar 30, 07:00
 Zharmonizowany wskaznik cen konsumpcyjnych (HICP) (YoY) 3% 2.7% 2.1%
Mar 30, 07:00
 Wskaźnik zaufania w biznesie 91.5 96.1
Mar 30, 07:00
 Indeks wyprzedzający KOF 106.9 106 107.6
Mar 30, 08:00
 Perspektywy dla przemyslu -2 -1
Mar 30, 08:00
 Sprzedaz detaliczna 1.4% 1.0%
Mar 30, 08:30
 Sprzedaz detaliczna -0.9% -5.7%
Mar 30, 09:00  Aukcja 10-letnich obligacji 2.28%
Mar 30, 09:00  Aukcja 5-letnich obligacji 1.11%
Mar 30, 09:00  Inflacja placowa (YoY) 0.4%
Mar 30, 09:00  Inflacja placowa (MoM) 0.1%
Mar 30, 09:00  Indeks zaufania w sektorze uslug 13.8 13.8
Mar 30, 09:00  Zaufanie konsumentów -5
Mar 30, 09:00  Indeks zaufania przemysłu 1.3 1.4
Mar 30, 09:00  Klimat inwestycyjny 0.82 0.84
Mar 30, 09:00  Zaufanie w gospodarce 108 108.2
Mar 30, 09:30  Indeks nastrojów w biznesie 1.3 1.6
Mar 30, 09:30  Zaufanie konsumentów -4.4 -3.4
Mar 30, 09:30  Indeks cen dóbr produkcyjnych (rdr) 5.9%
Mar 30, 09:30  Indeks cen dóbr produkcyjnych (m/m) 0.4%
Mar 30, 10:00  Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (rdr) 2.97%
Mar 30, 10:00  Wskaznik cen artykulow konsumpcyjnych (MoM) 0.37%
Mar 30, 11:30  Podaz pieniadza M3 7%
Mar 30, 12:00  Wskaznik cen rynkowych IGP-M 0.08%
Mar 30, 12:00  Sprzedaz Detaliczna (MoM) -2%
Mar 30, 12:00  Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (m/m) 0.7% 0.5%
Mar 30, 12:00  Indeks cen konsumpcyjnych (MoM) 0.6% 0.5%
Mar 30, 12:00  Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (rdr) 2.2% 2.0%
Mar 30, 12:00  Indeks cen konsumpcyjnych (YoY) 2.2% 2.0%
Mar 30, 12:00  Przyjazdy zagraniczne -11.1%
Mar 30, 12:00  ZAR' 12.04B
Mar 30, 12:30  Ceny produktów przemysłowych (Miesięcznie) 0.4%
Mar 30, 12:30  Indeks cen surowców 1.7%
Mar 30, 12:30  Dalsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 2M
Mar 30, 12:30  Indeks cen towarów i usług 2% 2.0%
Mar 30, 12:30  Konsumpcja indywidualna PCE (k/k) 1.9% 2.1%
Mar 30, 12:30  Realne wydatki konsumpcyjne (QoQ) 1.2% 1.2%
Mar 30, 12:30  Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 258K 248K
Mar 30, 12:30  Zannualizowany Produkt Krajowy Brutto 1.9%
Mar 30, 13:00  Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (rdr) 2.2%
Mar 30, 13:00  Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (m/m) 0.3%
Mar 30, 13:00  Rezerwy banku centralnego $ $391.4B
Mar 30, 13:00  Decyzja SARB ws. stóp procentowych 7%
Mar 30, 14:30  Zmiana stanu zapasów gazu ziemnego EIA -150B
Mar 30, 15:15  Przemówienie członka FOMC Williamsa
Mar 30, 19:00  Stopy procentowe banku centralnego 6.25%
Mar 30, 20:00  Deficyt budzetowy MXN -29.62B
Mar 30, 21:45  Zezwolenia na budowę (MoM) 0.8%
Mar 30, 23:00  Produkcja przemysłowa (rdr) 1.7%
Mar 30, 23:00  Wzrost produkcji przemyslowej 3.3%
Mar 30, 23:00  Wydajnosc w sektorze uslug 0.5%
Mar 30, 23:01  Zaufanie konsumentów Gfk -6
Mar 30, 23:30  Tokijski indeks cen konsumpcyjnych bez świeżej żywności (YoY) -0.3% -0.2%
Mar 30, 23:30  Tokijski indeks cen konsumpcyjnych (YoY) -0.3%
Mar 30, 23:30  Tokijski indeks cen konsumpcyjnych bez żywności i energii (YoY) 0%
Mar 30, 23:30  Narodowy indeks cen konsumpcyjnych (YoY) 0.4%
Mar 30, 23:30  Narodowy indeks cen konsumpcyjnych bez żywności i energii (YoY) 0.2%
Mar 30, 23:30  Narodowy indeks cen konsumpcyjnych bez świeżej żywności (YoY) 0.1% 0.2%
Mar 30, 23:30  Stosunek miejsc pracy do liczby kandydatów 1.43 1.43
Mar 30, 23:30  Stopa bezrobocia 3% 3.0%
Mar 30, 23:30  Całkowite wydatki gospodarstw domowych (YoY) -1.2% -1.7%
Mar 30, 23:50  Produkcja przemysłowa (MoM) -0.4% 1.2%
Mar 30, 23:50  Produkcja przemysłowa (YoY) 3.7%
Friday, Mar 31, 2017
Mar 31, 00:00  Indeks zaufania biznesu 16.6
Mar 31, 00:00  Perspektywy aktywności gospodarczej wg ANZ 37.2%
Mar 31, 00:30  Kredyty dla sektora prywatnego (MoM) 0.2%
Mar 31, 00:30  Kredyty dla sektora prywatnego(YoY) 5.4%
Mar 31, 01:00  Indeks zaufania dla sektora nieprodukcyjnego 54.2
Mar 31, 01:00  PMI dla przemyslu NBS 51.6
Mar 31, 05:00  Stopa bezrobocia 3.3%
Mar 31, 05:00  Zannualizowana liczba rozpoczętych budów domów 1.001M
Mar 31, 05:00  Liczba rozpoczętych budów (YoY) 12.8% -1.1%
Mar 31, 05:00  Zamówienia budowlane (YoY) 1.1%
Mar 31, 06:00  Sprzedaż detaliczna (MoM) -0.8% 0.7%
Mar 31, 06:00  Sprzedaż detaliczna (YoY) 2.3% 0.3%
Mar 31, 06:00  Wskaznik zadluzenia 5.1%
Mar 31, 06:00  Ogólnokrajowe ceny nieruchomości s.a (MoM) 0.6%
Mar 31, 06:00  Ogólnokrajowe ceny nieruchomości n.s.a (YoY) 4.5%
Mar 31, 06:45  Wydatki konsumentów (MoM) 0.6% 0.1%
Mar 31, 06:45  Indeks cen dóbr produkcyjnych 0.7%
Mar 31, 06:45  Wskaznik cen artykulów konsumpcyjnych (norma UE) dane finalne (YoY) 1.4% 1.4%
Mar 31, 07:00  Produkt krajowy brutto (rdr) 1.9%
Mar 31, 07:00  Produkt krajowy brutto - skorygowany (YoY) 0.3%
Mar 31, 07:00  Sprzedaż detaliczna (rdr) 0.1%
Mar 31, 07:00  Indeks cen dóbr produkcyjnych (rdr) 2.2%
Mar 31, 07:00  Bilans handlowy -4.31B
Mar 31, 08:00  Saldo na rachunku bieżącym €3.4B
Mar 31, 08:00  Bezrobocie rejestrowane wyrównane sezonowo 98.94K
Mar 31, 08:00  Bezrobocie rejestrowane n.s.a. 3.1%
Mar 31, 08:00  Stopa bezrobocia s.a. 5.9% 5.9%
Mar 31, 08:00  Zmiana stopy bezrobocia -14K -10K
Mar 31, 08:30  Ogół inwestycji biznesowych (QoQ) -1%
Mar 31, 08:30  Ogół inwestycji biznesowych (YoY) -0.9%
Mar 31, 08:30  Indeks cen usług 0.8%
Mar 31, 08:30  Rachunek obrotów bieżących -£25.49B -£17B
Mar 31, 08:30  Produkt Krajowy Brutto (YoY) 2% 2.0%
Mar 31, 08:30  Produkt Krajowy Brutto (QoQ) 0.7% 0.7%
Mar 31, 09:00  Indeks cen konsumpcyjnych (YoY) 1.6% 1.6%
Mar 31, 09:00  Indeks cen konsumpcyjnych (MoM) 0.4%
Mar 31, 09:00  Wskaźnik cen konsumpcyjnych (Norma EU)(MoM) 0.2% 2.1%
Mar 31, 09:00  Wskaźnik cen konsumpcyjnych (Norma UE) (YoY) 1.6% 1.5%
Mar 31, 09:00  Indeks cen konsumpcyjnych- rdzenny (YoY) 0.9% 0.9%
Mar 31, 09:00  Indeks cen konsumpcyjnych (YoY) 2% 1.8%
Mar 31, 10:30  Federalny deficyt fiskalny INR 5641.92B
Mar 31, 11:00  Indeks cen dóbr produkcyjnych (m/m) 1%
Mar 31, 11:00  Indeks cen dóbr produkcyjnych (MoM) 2.5%
Mar 31, 11:30  Wzrost kredytów bankowych 4.1%
Mar 31, 11:30  Wydajnosc sektora infrastruktury (YoY) 3.4%
Mar 31, 11:30  Rezerwy walutowe USD $366.78B
Mar 31, 12:30  Produkt Krajowy Brutto (MoM) 0.3% 0.3%
Mar 31, 12:30  Rdzenny indeks prywatnych wydatków konsumpcyjnych - indeks cen (MoM) 0.3%
Mar 31, 12:30  Dochód osobisty (MoM) 0.4% 0.4%
Mar 31, 12:30  Wydatki osobiste 0.4%
Mar 31, 12:30  Deflator PCE 1.9%
Mar 31, 12:30  Rdzenny indeks prywatnych wydatków konsumpcyjnych - indeks cen (YoY) 1.7%
Mar 31, 12:30  Wydatki osobiste 0.2% 0.2%
Mar 31, 13:45  Indeks PMI Chicago 57.4 56.5
Mar 31, 14:00  Indeks nastrojów konsumenckich Reuters/Michigan 97.6 97.6
Mar 31, 14:30  Nominalne saldo budzetowe 0.299B
Mar 31, 14:30  Nadwyzka pierwotna budzetu 36.7B
Mar 31, 15:00  Krajowa stopa bezrobocia 11.7%
Mar 31, 18:00  Ilość aktywnych platform wiertniczych w USA (wg Baker Hughes) 652
Mar 31, 20:00  Stopa bezrobocia 12.6%
Mar 31, 20:30  Pozycje netto CFTC AUD NC $44.955K
Mar 31, 20:30  Pozycje netto CFTC EUR NC -€19.662K
Mar 31, 20:30  Net pozycje CFTC w JPY NC -¥66.987K
Mar 31, 20:30  Pozycje netto CFTC GBP NC -£107.844K
Mar 31, 20:30  Pozycje netto w CFTC Złoto NC $116.3K
Mar 31, 20:30  Pozycje netto CFTC USD $89.1K
Mar 31, 20:30  Pozycje netto CFTC Ropa NC 418.5K
Saturday, Apr 01, 2017
Apr 01, 14:00  Zmiana strefy czasowej
Apr 01, 16:00  Zmiana strefy czasowej
Apr 01, 21:00  Wzrost cen eksportu (YoY) 7.4%
Apr 01, 21:00  Wzrost cen importu (YoY) 13.2%
Apr 01, 21:00  Bilans handlowy $7.06B
Show More
Data by FXStreet
Services Sentiment (12 min)
EUR/USD sticks to the sideline theme nea...(3 min ago)
EURUSD 1.07375 GBPUSD 1.24136
USDJPY 111.071 USDCAD 1.33355
FxPro