سلام شما کپی ترید دارید وسرمایه برای سرمایه گذاری چقدر لازمه