Chcete-li používat chat, přihlaste se.
Zpět na Kontakty

Srovnávací systémy

Přihlaste se, abyste si mohli uložit svůj srovnávací profil a v budoucnu ho rychle najít (Počet srovnávacích profilů je neomezený).
URL systému
Zisk
Abs. zisk
Zůstatek na účtu
Stav účtu
Zisk
Pipy
Loty
Čerpání
Denní
Měsíční
Úrok
Vklady
Výběry
Obchodníci
Ziskovost
Ziskové obchody Long
Vyhrané pozice Short
Nejlepší obchody (pipů):
Nejhorší obchody (pipů):
Nejlepší obchod (měna)
Nejhorší obchod (měna)
Prům. Délka obchodu
Průměrný zisk (pipů)
Průměrná ztráta (pipů)
Průměrný zisk (měna)
Průměrná ztráta (měna)
Provize
Faktor zisku
Standardní odchylka
Sharpeho poměr
Z-skóre
Očekávání
Ahpr
Ghpr
Systém
Obchodování
Aktualizováno

HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY VÝKONU MAJÍ MNOHO INHERENTNÍCH OMEZENÍ, Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU POPSÁNY NÍŽE. NEPOSKYTUJE SE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, ŽE JAKÝKOLIV ÚČET DOSÁHNE NEBO PRAVDĚPODOBNĚ DOSÁHNE ZISKY NEBO ZTRÁTY PODOBNÉ TĚM, KTERÉ JSOU UVEDENY. VE SKUTEČNOSTI ČASTO EXISTUJÍ VÝRAZNÉ ROZDÍLY MEZI HYPOTETICKÝMI VÝSLEDKY VÝKONU A SKUTEČNÝMI VÝSLEDKY, KTERÉ SE NÁSLEDNĚ DOSÁHNOU V RÁMCI JAKÉHOKOLI KONKRÉTNÍHO OBCHODNÍHO PROGRAMU. JEDNÍM Z OMEZENÍ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ VÝKONU JE, ŽE JSOU ZPRAVIDLA PŘIPRAVENY S VÝHODOU ZPĚTNÉHO POHLEDU. HYPOTETICKÉ OBCHODOVÁNÍ NAVÍC NEZAHRNUJE FINANČNÍ RIZIKO A ŽÁDNÝ HYPOTETICKÝ OBCHODNÍ ZÁZNAM NEMŮŽE ZCELA ZOHLEDNIT VLIV FINANČNÍHO RIZIKA NA SKUTEČNÉ OBCHODOVÁNÍ. NAPŘÍKLAD SCHOPNOST ODOLÁVAT ZTRÁTÁM NEBO DODRŽOVAT KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ PROGRAM PŘES OBCHODNÍM ZTRÁTÁM JSOU VÝZNAMNÉ BODY, KTERÉ MOHOU TAKÉ NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ OBCHODNÍ VÝSLEDKY. EXISTUJE MNOHO DALŠÍCH FAKTORŮ SOUVISEJÍCÍCH S TRHY OBECNĚ NEBO S IMPLEMENTACÍ JAKÉHOKOLIV KONKRÉTNÍHO OBCHODNÍHO PROGRAMU, KTERÉ NELZE ZCELA ZOHLEDNIT PŘI PŘÍPRAVĚ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKŮ VÝKONNOSTI A KTERÉ VŠECHNY MOHOU NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVÁNÍ.