Chcete-li používat chat, přihlaste se.
Zpět na Kontakty

super (Od huangzhen )

Uživatel odstranil tento systém.
huangzhen (q270000303)
Nov 08 2011 at 16:00
30 příspěvků
...没人看我的ea 你们看的懂中文吗?😎老外一群 傻呼呼呼的

huangzhen (q270000303)
Nov 08 2011 at 16:03
30 příspěvků
huangzhen (q270000303)
Nov 10 2011 at 06:36
30 příspěvků
FXBird
Nov 10 2011 at 08:53
20 příspěvků
相當不錯啊! Pretty awesome!😲

huangzhen (q270000303)
Nov 10 2011 at 09:57
30 příspěvků

   FXBird posted:
   相當不錯啊! Pretty awesome!😲

谢谢你 你懂中文呀?

FXBird
Nov 10 2011 at 13:56
20 příspěvků
懂得!我正在尋找厲害的自動交易系統,你的系統看來頗高明。是自己開發僅供自用的嗎?

huangzhen (q270000303)
Nov 10 2011 at 16:10
30 příspěvků

   FXBird posted:
   懂得!我正在尋找厲害的自動交易系統,你的系統看來頗高明。是自己開發僅供自用的嗎?


你是台湾的吧? 你有qq号码吗 加我qq673683553

lidantrading
Nov 11 2011 at 07:18
1 příspěvků
你有live account吗?
你是用哪个broker?

huangzhen (q270000303)
Nov 11 2011 at 07:36
30 příspěvků

   lidantrading posted:
   你有live account吗?
你是用哪个broker?不好意思 暂时没有我目前测试是实用 ironfx以及hotforex

SIM
pip2cash
Nov 11 2011 at 09:16
423 příspěvků
Hi,

Both of your account look very good, why don't you put them into live account?

Cheer,
SIM

huangzhen (q270000303)
Nov 12 2011 at 19:07
30 příspěvků
omorsharif
Nov 13 2011 at 20:40
2 příspěvků
hello sir which method you follow?

taozen
Nov 14 2011 at 07:23
35 příspěvků
您好!

你能以某种方式得到您的EA?

huangzhen (q270000303)
Nov 18 2011 at 10:38
30 příspěvků

   alessandromagno posted:
   seems similar to this method https://www.scalpingrobot.com/

Completely different part of his spread ea

huangzhen (q270000303)
Nov 21 2011 at 11:10
30 příspěvků
Because vps failure, the robot will wait vps continue to work after the repair.

don_wanz
Nov 24 2011 at 14:39
28 příspěvků
fenjar
Nov 25 2011 at 15:32
1 příspěvků
兄弟这还有人中国人的,能看得懂,这是什么ea啊?你敢用在真实账户?

lenghost
Nov 29 2011 at 07:20
10 příspěvků
老大,你这个ea太夸张了吧
你qq拒绝加好友,你是送呢还是送呢
有意加我吧52028080

Pokud chcete komentovat, přihlaste se .