Chênh lệch thực tế Vantage USDCAD

Vantage
0.0273
Chênh lệch hiện tại (Pip)
Loading...
Chênh lệch trung bình (Pip)
06:40:59
Giờ của sàn giao dịch (GMT +2)
  • Mặc dù mức chênh lệch là yếu tố chính trong việc lựa chọn sàn giao dịch, nhưng chúng không đại diện cho chất lượng triển khai, mức trượt giá hoặc bất kỳ khoản phí nào khác của sàn giao dịch.
  • Mức chênh lệch trung bình đề cập đến khoảng thời gian được xem trong biểu đồ. Việc thay đổi khoảng thời gian hiển thị sẽ tính lại giá trị trung bình mới theo thời gian thực.
  • Dữ liệu được lấy mẫu từ hơn 10.000 tài khoản thực để thể hiện chính xác sự biến động chênh lệch của sàn giao dịch.
  • Bỏ qua dữ liệu cuối tuần.

Vantage USDCAD Trung bình phiên và các thay đổi

Phiên Bài trước Lần cuối Thay đổi
New York
London
Tokyo
Sydney
Tất cả

Brokers With Better Than Vantage USDCAD Spreads

Sàn giao dịch Trung bình