To use chat, please login.
Back to contacts

Vietnamese Topic

TanTrinh
Dec 18 2014 at 07:25
4 posts
This is for Vietnamese traders to discuss
So please use Vietnamese as much as you can.
Topic này dành cho người Việt
Vui lòng sử dụng tiếng Việt càng nhiều càng tốt.

Theo các bạn , chúng ta có đoán được đỉnh đáy trong trading không ?chúng ta nên đặt dừng lỗ theo các chuyên gia hay khuyên không ?


https://www.myfxbook.com/members/TanTrinh/tantrinh/1101575

Please login to comment .