เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

เปรียบเทียบระบบ

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกโปรไฟล์การเปรียบเทียบของคุณสำหรับการอ้างอิงในอนาคตอย่างรวดเร็ว (โปรไฟล์การเปรียบเทียบไม่ถูกจำกัด)
URL ของระบบ
กำไร
กำไรสัมบูรณ์
ยอดคงเหลือ
ค่าสัมบูรณ์
กำไร
pips
ล็อต
ขาดทุนสะสม
รายวัน
รายเดือน
ดอกเบี้ย
ฝากเงิน
ถอนเงิน
การเทรด
ความสามารถในการทำกำไร
ได้กำไรระยะยาว
ได้กำไรระยะสั้น
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips):
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips):
การเทรดที่ดีที่สุด (สกุลเงิน)
การเทรดที่แย่ที่สุด (สกุลเงิน)
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย
กำไรเฉลี่ย (Pips)
ขาดทุนเฉลี่ย (Pips)
กำไรเฉลี่ย (สกุลเงิน)
ขาดทุนเฉลี่ย (สกุลเงิน)
คอมมิชชัน
ปัจจัยกำไร
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อัตรา Sharpe
คะแนนมาตรฐาน
ความคาดหวัง
Ahpr
Ghpr
ระบบ
การเทรด
อัปเดตแล้ว

ผลลัพธ์ประสิทธิภาพตามสมมติฐานมีข้อจำกัดโดยธรรมชาติจำนวนมาก ข้อจำกัดบางอย่างถูกอธิบายไว้ที่ด้านล่าง ไม่มีการรับรองใด ๆ ว่าบัญชีใด ๆ จะมีหรือมีแนวโน้มได้รับกำไรหรือการขาดทุนที่คล้ายคลึงกับที่แสดงไว้ ในความเป็นจริงแล้วมักจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างผลลัพธ์ประสิทธิภาพตามสมมติฐานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมักได้รับจากโปรแกรมการเทรดใด ๆ โดยเฉพาะ หนึ่งในข้อจำกัดของผลลัพธ์ประสิทธิภาพตามสมมติฐานก็คือพวกมันถูกเตรียมไว้เพื่อประโยชน์ของการเห็นภาพในภายหลัง นอกจากนี้การเทรดตามสมมติฐานไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน และไม่มีการเทรดตามสมมติฐานใดที่คำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินในการเทรดที่เกิดขึ้นจริงได้ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการหยุดยั้งการขาดทุนหรือยึดติดกับโปรแกรมการเทรดโดยเฉพาะในจุดที่มีการขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการเทรดที่เกิดขึ้นจริง มีปัจจัยอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาดโดยทั่วไปหรือต่อการดำเนินการของโปรแกรมการเทรดเฉพาะใด ๆ ซึ่งไม่สามารถนำมาคำนึงได้อย่างสมบูรณ์เพื่อการเตรียมผลลัพธ์ประสิทธิภาพตามสมมติฐาน และสามารถส่งผลตรงข้ามกับผลการเทรดจริงได้