Ak chcete používať chat, prihláste sa.
Späť na Kontakty

Porovnávacie systémy

Prihláste sa, aby ste si mohli uložiť svoj porovnávací profil a v budúcnosti ho rýchlo nájsť (Počet porovnávacích profilov je neobmedzený).
URL systému
Zisk
Abs. zisk
Zostatok na účte
Stav účtu
Zisk
Pipy
Loty
Čerpanie
Denné
Mesačné
Úrok
Vklady
Výbery
Obchodníci
Ziskovosť
Ziskové obchody Long
Vyhrané pozície Short
Najlepšie obchody (Pipov):
Najhoršie obchody (Pipov):
Najlepší obchod (mena)
Najhorší obchod (mena)
Priem. Dĺžka obchodu
Priemerný zisk (Pipov)
Priemerná strata (Pipov)
Priemerný zisk (mena)
Priemerná strata (mena)
Provízie
Faktor zisku
Štandardná odchýlka
Sharpeov pomer
Z-skóre
Očakávanie
Ahpr
Ghpr
Systém
Obchodovanie
Aktualizované

HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY VÝKONU MAJÚ MNOHO INHERENTNÝCH OBMEDZENÍ, Z KTORÝCH NIEKTORÉ SÚ POPÍSANÉ NIŽŠIE. NEPOSKYTUJE SA ŽIADNE VYHLÁSENIE, ŽE AKÝKOĽVEK ÚČET DOSIAHNE ALEBO PRAVDEPODOBNE DOSIAHNE ZISKY ALEBO STRATY PODOBNÉ TÝM, KTORÉ SÚ UVEDENÉ. V SKUTOČNOSTI ČASTO EXISTUJÚ VÝRAZNÉ ROZDIELY MEDZI HYPOTETICKÝMI VÝSLEDKAMI VÝKONU A SKUTOČNÝMI VÝSLEDKAMI, KTORÉ SA NÁSLEDNE DOSIAHNU V RÁMCI AKÉHOKOĽVEK KONKRÉTNEHO OBCHODNÉHO PROGRAMU. JEDNÝM Z OBMEDZENÍ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKOV VÝKONU JE, ŽE SÚ SPRAVIDLA PRIPRAVENÉ S VÝHODOU SPÄTNÉHO POHĽADU. HYPOTETICKÉ OBCHODOVANIE NAVYŠE NEZAHŔŇA FINANČNÉ RIZIKO A ŽIADNY HYPOTETICKÝ OBCHODNÝ ZÁZNAM NEMÔŽE ÚPLNE ZOHĽADNIŤ VPLYV FINANČNÉHO RIZIKA NA SKUTOČNÉ OBCHODOVANIE. NAPRÍKLAD SCHOPNOSŤ ODOLÁVAŤ STRATÁM ALEBO DODRŽIAVAŤ KONKRÉTNY OBCHODNÝ PROGRAM NAPRIEK OBCHODNÝM STRATÁM SÚ VÝZNAMNÉ BODY, KTORÉ MÔŽU TIEŽ NEPRIAZNIVO OVPLYVNIŤ SKUTOČNÉ OBCHODNÉ VÝSLEDKY. EXISTUJE MNOHO ĎALŠÍCH FAKTOROV SÚVISIACICH S TRHMI VO VŠEOBECNOSTI ALEBO S IMPLEMENTÁCIOU AKÉHOKOĽVEK KONKRÉTNEHO OBCHODNÉHO PROGRAMU, KTORÉ NEMOŽNO ÚPLNE ZOHĽADNIŤ PRI PRÍPRAVE HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKOV VÝKONNOSTI A KTORÉ VŠETKY MÔŽU NEPRIAZNIVO OVPLYVNIŤ SKUTOČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVANIA.