Aby korzystać z czatu, zaloguj się.
Powrót do kontaktów

Porównanie systemów

Zaloguj się, aby zapisać swój profil porównania do szybkiego wykorzystania w przyszłości (profile porównania są nieograniczone).
URL systemu
Zysk
Zysku bezwzględnego
Bilans
Kapitał
Zysk
Pkt
Lot
wypłata
Codziennie
comiesięcznie
Udział
Depozyty
Wnioskow
Transakcje
rentowność
Longovan
Szorty wygrane
Lepsza oferta (punkty):
Najgorsza okazja (punkty):
Lepsza oferta (Waluta)
Najgorsza transakcja (Waluta)
Średnia długość transakcji
Średnia wygrana (punkty)
Średnia strata (punkty)
Średnia wygrana (Waluta)
Średnia strata (Waluta)
Prowizje
Stopa zwrotu
Odchylenie standardowe
Współczynnik Sharpe
Z-Score
Oczekiwanie
Ahpr
Ghpr
System
Handel
Aktualizacja

HIPOTETYCZNE WYNIKI WYDAJNOŚCI MAJĄ WIELE WEWNĘTRZNYCH OGRANICZEŃ, Z KTÓRYCH NIEKTÓRE OPISANO PONIŻEJ. NIE MA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE JAKIEKOLWIEK KONTO OTRZYMA LUB MOŻE OSIĄGNĄĆ ZYSK LUB STRATĘ PODOBNĄ DO POKAZANEJ. W RZECZYWISTOŚCI CZĘSTO WYSTĘPUJĄ WYRAŹNE RÓŻNICE MIĘDZY HIPOTETYCZNYMI WYNIKAMI OPERACYJNYMI A FAKTYCZNYMI WYNIKAMI OSIĄGNIĘTYMI PÓŹNIEJ PRZEZ OKREŚLONY PROGRAM HANDLOWY. JEDNYM Z OGRANICZEŃ HIPOTETYCZNYCH WYNIKÓW PRACY JEST TO, ŻE SĄ ONE ZWYKLE PRZYGOTOWYWANE Z MYŚLĄ O RETROSPEKTYWIE. PONADTO HIPOTETYCZNY HANDEL NIE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM FINANSOWYM I ŻADEN HIPOTETYCZNY ZAPIS HANDLOWY NIE MOŻE W PEŁNI WYJAŚNIĆ WPŁYWU RYZYKA FINANSOWEGO NA RZECZYWISTY HANDEL. NA PRZYKŁAD ZDOLNOŚĆ DO PRZECIWDZIAŁANIA STRATOM LUB TRZYMANIA SIĘ OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO POMIMO STRAT HANDLOWYCH SĄ ISTOTNYMI PUNKTAMI, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. ISTNIEJE WIELE INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKAMI JAKO CAŁOŚCIĄ LUB REALIZACJĄ OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO, KTÓRYCH NIE MOŻNA W PEŁNI UWZGLĘDNIĆ PRZY PRZYGOTOWYWANIU HIPOTETYCZNYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE MOGĄ NEGATYWNIE WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE.