För att använda chatten måste du logga in.

Jämför system

Logga in för att spara din jämförelseprofil för snabb referens i framtiden (jämförelseprofilerna är obegränsade)..
Systemets URL
Förstärkning
Frånvarande. Gain
Balans
Eget kapital
Vinst
Pips
Lots
Uttag
Dagligen
Månadsvis
Ränta
Insättningar
Uttag
Trades
Lönsamhet
Långt Won
Shorts vunnit
Bäst Trade (Pips):
Värsta handel (Pips):
Bäst Trade (Valuta)
Värsta Trade (Valuta)
Medel Trade Längd
Medelvärde Vinn (Pips)
Medelvärde Förlust (Pips)
Medelvärde Vinn (Valuta)
Medelvärde Förlust (Valuta)
Provisioner
Vinstfaktor
Standardavvikelse
Sharpeförhållande
Z-poäng
Förväntan
Ahpr
Ghpr
System
Handel
Uppdaterad

HYPOTETISKA RESULTAT HAR MÅNGA INNEBOENDE BEGRÄNSNINGAR, VARAV NÅGRA BESKRIVS NEDAN. DET GÖRS INGEN UTFÄSTELSE OM ATT NÅGOT KONTO KOMMER ATT ELLER SANNOLIKT KOMMER ATT UPPNÅ VINSTER ELLER FÖRLUSTER LIKNANDE DEM SOM VISAS. DET FINNS FAKTISKT OFTA STORA SKILLNADER MELLAN HYPOTETISKA RESULTAT OCH DE FAKTISKA RESULTAT SOM SENARE UPPNÅS MED ETT VISST HANDELSPROGRAM. EN AV BEGRÄNSNINGARNA MED HYPOTETISKA RESULTAT ÄR ATT DE I ALLMÄNHET ÄR UTARBETADE MED HJÄLP AV EFTERHANDSKUNSKAP. DESSUTOM INNEBÄR HYPOTETISK HANDEL INTE NÅGON FINANSIELL RISK, OCH INGET HYPOTETISKT HANDELSRESULTAT KAN HELT OCH HÅLLET REDOGÖRA FÖR DEN FINANSIELLA RISKENS INVERKAN PÅ DEN FAKTISKA HANDELN. FÖRMÅGAN ATT MOTSTÅ FÖRLUSTER ELLER ATT HÅLLA SIG TILL ETT VISST HANDELSPROGRAM TROTS HANDELSFÖRLUSTER ÄR TILL EXEMPEL VÄSENTLIGA PUNKTER SOM OCKSÅ KAN PÅVERKA DE FAKTISKA HANDELSRESULTATEN NEGATIVT. DET FINNS MÅNGA ANDRA FAKTORER SOM ÄR RELATERADE TILL MARKNADERNA I ALLMÄNHET ELLER TILL GENOMFÖRANDET AV ETT SPECIFIKT HANDELSPROGRAM SOM INTE KAN BEAKTAS FULLT UT VID UTARBETANDET AV HYPOTETISKA RESULTAT OCH SOM ALLA KAN PÅVERKA DE FAKTISKA HANDELSRESULTATEN NEGATIVT.