Posts by Docuong

in Docuong feed Jun 18, 2013 at 15:53
trong thị trường này không ai giỏi cả bạn ạ :) mình thấy may mắn nhiều hơn :)
in Docuong feed Jun 18, 2013 at 15:52
mình cũng vào thị trường được vài năm
in Docuong feed Jun 14, 2013 at 14:01
:) dù sao thì đây cũng chỉ là contest thôi mà phamdatlx. May mắn là điều đã xảy ra :)
in Docuong feed Jun 07, 2013 at 16:01
Cám ơn bác traderviet. Chúc bác thành công trong cuộc thi sắp tới! :)
in Docuong feed Jun 03, 2013 at 08:29
Hi. skype: dovietcuong.ls
in Docuong feed May 10, 2013 at 10:25
You can go http://ea.maxpro.vn/ Registration using PING's EA Thank you for your interest!