To use chat, please login.
Back to contacts

Posts by StoneHeart

in eugenio feed Jun 25 2014 at 16:41
You can see also HOW MY PROGRAM works https://cloud.mail.ru/public/2d2584e94300/ZePo28v01-L1.avi This is NOT ADVERTISEMENT. Only info to YOU !!! If you are any way interested, fill free to write to me.
in StoneHeart feed Dec 08 2013 at 02:47
Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. 1. Какво е PERCENT LOCK ??? Това е условието при което програмата прави "насрещна" поръчка, ако обема в едната посока стане много по-голям от другия, в рамките на съществуващитите поръчки (рейндж), неза. Пример : При 0.10 БАЙ и 0.01 СЕЛ , ще направи още 0.02 СЕЛЛ (трябва СЕЛ да е поне 25% от 0.10) Така поемам трендови движения в рамките на "работния диапазон". Стойност над 50 прави твърде много поръчки. Стойност 0 означава , че рискуваш целия обем в рамките на диапазона. Това е един вид "подготовка" за излизане от диапазона. По-точно при излизане от диапазона се прави 100% лок. 2. Може ли да приема по-малко загуба , и да реализира по-голяма печалба ??? Тествал съм разни варианти и смятам че е оптимално да се търси малка печалба (не повече от 1.0% при приемането на загуба). Така както е програмата генерира печалба единствено от закръгляне на резултатите в положителна посока. Ако искаш може да направиш малка промяна и да видиш какво се получава. Трябва в 3-те раздела LOSS да довабиш към редовете .... "if ( CurrentPROFIT>(...)" .... "+(желана стойност)" от дясната страна на неравенството (в края на реда) Запиши го като нов файл, и тествай ! Както вече казах , добре е тази стойност да не е по-голяма от "0.01*AccountBalance()" (това е 1%) Успех !
in StoneHeart feed Dec 08 2013 at 02:10
Здравей.