PTG
PTG Mar 15 2014 at 07:53
Hình như bác toàn trade EA? 5TK mà có đến 3 cái DD>90% rồi... Kỳ zậy!?