Thomas Kremer
fxfoxy Nov 22 2013 at 09:49
95% Profit Trades Gold, DAX Live Trading!
https://static.mfbcdn.net/portfolio/thomas-kremer/759413