För att använda chatten måste du logga in.

IC Markets Volym

IC Markets

Forex Jämförelse av mäklarvolymer

Symbol Volym
101
151
119
126
116
69
183
111
121
150
108
180
182
125
4
137
150
76
125
15
167
128
87
113
27
177
164
179
177
119
158
136
138
42
53
90
106
157
112
107
133
123
106
132
3
55
74
105
141
71
192
68
8
42
102
64
120
123
125

Volymskillnad