Fibonacci-kalkylator

Fibonacci Uptrend Retracement
Fibonacci Downtrend Retracement
0% (b)
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
100% (a)
138.2%
261.8%
200%
161.8%
138.2%
100%
61.8%

Vad är Fibonacci retracement levels?

Fibonacci retracement levels är stöd- och motståndsnivåer som beräknas med hjälp av flera viktiga punkter i en prisserie, t.ex. en hög och en låg nivå. Den är baserad på den berömda Fibonacci-sekvensen som uppfanns av den italienske matematikern Leonardo Pisano Bigollo. [1] Ett fibonacci-tal är ett heltal i en oändlig matematisk sekvens (1,1,2,3,5...) som börjar med talet 1 och sedan följs av summan av de två föregående heltalen.

Hur man använder Fibonacci i Forex trading?

Fibonacci-handelsnivåer används ofta som viktiga stöd- eller motståndsnivåer (eller vändpunkter) för ett pris. Detta beror på att siffror i sekvensen ofta finns i naturen, vilket många handlare tror på deras relevans på finansmarknaderna samt.... Inom handeln representeras Fibonacci-nivåerna av följande retracementnivåer: 23,6 %, 38,2 %, 61,8 %, 78,6 %, 161,8 %, 261,8 % (en 50-procentig retracementnivå och 100 % används också ofta även om de inte är officiella fibonacci-nivåer).

Till exempel kan ett EURUSD-pris på 1,3200 återgå med 23,6 % till 1,0084, vilket kan användas som ett stöd att köpa vid. Följaktligen kan dessa nivåer också användas som stop loss- eller take profit-nivåer.

Does Fibonacci work in trading?

Fibonacci är ett annat verktyg i din handel som kan tillämpas på prisåtgärder tillsammans med andra indikatorer och tekniker för teknisk analys (t.ex. glidande medelvärden). De kan hjälpa dig att bygga upp din handelsplan och ha en lätt att följa handelsstil eftersom de kan beräknas matematiskt utan något mänskligt godtycke (till skillnad från till exempel nyhetshandel).

Är Fibonacci Retracements användbara i daytrading?

Fibonacci retracement verktyg kan användas i alla tidsramar och alla handelsstilar oavsett om det är kortsiktig handel (scalping) eller långsiktig (trendföljande). Det anses vara mer meningsfullt i längre tidsramar (dvs. 30 minuter och högre) för att minska kortsiktigt marknadsbrus.

Hur man använder Fibonacci retracement?

Då Fibonacci kan tillämpas på vilken matematisk sekvens som helst, kan den användas i många olika format med din handel, till exempel :

Fibonacci Extension (Retracements) - som namnet antyder dras horisontella förlängningar på ett prisdiagram med hjälp av Fibonacci-nivån för att förutsäga målprisnivåerna.

Fibonaci retracement

Fibonacci Fläkt - samma som extensions, bara att målen ritas in med hjälp av trendlinjer som har sitt ursprung i samma prisnivå.

Fibonacci-fläkt

Fibonacci Ark - halvcirklar som sträcker sig från cirkelns centrum utåt och som förbinder en hög och en låg nivå, kallad baslinjen.

Fibonacci ark

Fibonacci kanal - en variant av fibonacci förlängningen där kanalerna plottas diagonalt.

Fibonacci Kanal

Fibonacci Expansion - expansioner av priset, motsatsen till retracement..

Fibonacci expanderar

Fibonacci Time Zones - Fibonacci-nivåer som tillämpas på tid och förutsäger nivåer som baseras på tid/datum snarare än pris.

Fibonacci tidszon

Hur man använder Fibonacci-kalkylatorn?

Du behöver bara ange ett högt värde, ett lågt värde och ett valfritt anpassat värde och klicka på knappen beräkna - du får genast 8 pensionsvärden och 6 förlängningsvärden som du enkelt kan koppla in i ditt forexhandelssystem.

Är Fibonacci Retracements användbara i daytrading?

Fibonacci retracement verktyg kan användas i alla tidsramar och alla handelsstilar oavsett om det är kortsiktig handel (scalping) eller långsiktig (trendföljande). Det anses vara mer meningsfullt i längre tidsramar (dvs. 30 minuter och högre) för att minska kortsiktigt marknadsbrus.

Hur använder man Fibonacci retracement i en uppåtgående trenden?

Med en låg som startpunkt och en hög som slutpunkt kommer de beräknade retracements att fungera som stödnivåer medan förlängningarna kommer att fungera som motståndsnivåer.

Hur använder man Fibonacci retracement i en nedåtgående trend?

Med en hög som startpunkt och en låg som slutpunkt kommer de beräknade retracements att fungera som motståndsnivåer medan förlängningarna kommer att fungera som stödnivåer.

[1] Mer om Leonardo Pisano Bigollo