För att använda chatten måste du logga in.

Forex Jämförelse av mäklarvolymer

Forex mäklare volymjämförelsen uppdateras var 60:e sekund Högsta volym är färgad i grönt, lägsta volym är färgad i rött. För de högsta volymerna, leta efter den rad som är mest färgad med gröna celler..

Mäklare EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
48 70 82 88 29 65 125 26 42 24
48 37 120 58 23 66 108 18 13 15
- - - - - - - - - -
57 47 117 76 57 63 127 32 40 17
41 59 99 133 44 104 135 77 29 58
26 16 80 56 22 25 67 17 20 10
37 23 132 143 53 89 134 27 22 47
31 24 82 36 15 41 68 16 17 35
45 48 135 103 60 67 139 45 28 63
48 70 82 88 29 65 125 26 42 24
31 24 82 36 15 41 68 16 17 35
36 33 75 81 46 48 109 12 23 27
31 21 65 63 42 45 67 22 15 15
61 33 161 66 32 76 236 38 24 33
24 24 120 54 39 43 106 16 24 26
27 58 124 90 68 86 167 26 30 46
51 46 111 170 27 91 134 31 25 58
34 71 75 127 40 86 135 23 27 64
36 51 141 137 57 55 120 36 26 32
29 25 74 77 44 48 67 22 19 23
26 9 63 50 18 37 90 14 20 14
51 32 158 66 32 76 233 36 24 33
52 53 157 65 32 76 140 25 23 32
17 22 54 69 24 54 90 17 30 15
37 39 77 73 47 51 86 24 31 10
38 50 142 84 34 76 134 41 33 64
51 32 95 126 52 58 112 26 26 18
53 25 95 86 30 30 91 22 22 12
76 80 177 221 41 83 174 137 66 92
  • Högre volym innebär högre likviditet och därmed bättre spreadar.
  • Data tas från över 10 000 riktiga konton för att ge en exakt representation av volatiliteten hos en mäklare.
  • Använd knappen 'mer' för att välja/avlägsna mäklare och symboler.
  • Klicka på en volym för en djupgående analys.