För att använda chatten måste du logga in.

Forex systems

Förstärkning
%
Uttag
%
Lönsamhet
%
Systemets ålder
Din jämförelselista kommer att visas här.
Jämförelselistan baseras på din bevakningslista och din portfölj.

För att börja jämföra system, välj ett system genom att klicka på stjärnikonen (om du väljer ett system läggs det till din bevakningslista).

Om du tar bort ett system från den här listan tar du också bort det från din bevakningslista..
När du har valt de system som ska jämföras klickar du på knappen Jämför för att gå till jämförelseskärmen..

System för signalstart

System Förstärkning Uttag Konto Prestanda
BlueWhale Capital +23361.63% 46.70% Verkligt Kopiera
Trading S Capital +15199.31% 48.98% Verkligt Kopiera
TOCAPITAL 01 +7856.9% 41.59% Verkligt Kopiera
Scalp IC Markets +3494.1% 23.22% Verkligt Kopiera
NC GO +2852.3% 10.81% Verkligt Kopiera
Friday Monday +2709.58% 43.32% Verkligt Kopiera
5Star +2309.97% 46.04% Verkligt Kopiera
Draco +1913.82% 43.15% Verkligt Kopiera
Snowball 30 +1589.8% 27.09% Verkligt Kopiera
Leto +1566.14% 32.02% Verkligt Kopiera
eurusdonly +1371.29% 45.49% Verkligt Kopiera
R Factor Multi Portfolio +1368.47% 10.92% Verkligt Kopiera
Sunwell Plateau +1274.37% 38.02% Verkligt Kopiera
Pure Signals FX +1228.34% 29.92% Verkligt Kopiera
BaEF +978.84% 36.03% Verkligt Kopiera

Forex systems

System Förstärkning Uttag Konto System Handel Prestanda
Tbwz-TMGM01 +95593.92% 48.33% Verkligt Teknisk Manuell Tbwz-TMGM01 performance
Happy News - TMGM +95219.22% 16.29% Verkligt Teknisk Automatiserad Happy News - TMGM performance
Forex gdp student 965 +85958.67% 0.00% Verkligt - - Forex gdp student 965 performance
From $1 to Million +80970.0% 45.65% Verkligt Teknisk Manuell From $1 to Million performance
Phoenix Especial +18822.58% 18.99% Verkligt - - Phoenix Especial performance
Bonnitta +14195.23% 48.62% Verkligt Teknisk Automatiserad Bonnitta performance
CR7EA CRYPTO +12477.45% 2.80% Verkligt Teknisk Automatiserad CR7EA CRYPTO performance
EAAI +10054.35% 16.36% Verkligt Teknisk Automatiserad EAAI  performance
CR7EA—VIP +9073.39% 1.25% Verkligt Teknisk Automatiserad CR7EA—VIP performance
MATRIXBANKS +7711.69% 3.44% Verkligt Teknisk Manuell MATRIXBANKS performance
Diversified AST RoboFX +7527.44% 35.21% Verkligt Teknisk Automatiserad Diversified AST RoboFX performance
CR7EA-VIP +7354.64% 4.85% Verkligt Teknisk Automatiserad CR7EA-VIP performance
Factory GPT +7347.69% 21.55% Verkligt - - Factory GPT performance
money maker +5900.51% 48.85% Verkligt - - money maker  performance
EA Ellie +5502.73% 16.78% Verkligt - - EA Ellie performance

HYPOTETISKA RESULTAT HAR MÅNGA INNEBOENDE BEGRÄNSNINGAR, VARAV NÅGRA BESKRIVS NEDAN. DET GÖRS INGEN UTFÄSTELSE OM ATT NÅGOT KONTO KOMMER ATT ELLER SANNOLIKT KOMMER ATT UPPNÅ VINSTER ELLER FÖRLUSTER LIKNANDE DEM SOM VISAS. DET FINNS FAKTISKT OFTA STORA SKILLNADER MELLAN HYPOTETISKA RESULTAT OCH DE FAKTISKA RESULTAT SOM SENARE UPPNÅS MED ETT VISST HANDELSPROGRAM. EN AV BEGRÄNSNINGARNA MED HYPOTETISKA RESULTAT ÄR ATT DE I ALLMÄNHET ÄR UTARBETADE MED HJÄLP AV EFTERHANDSKUNSKAP. DESSUTOM INNEBÄR HYPOTETISK HANDEL INTE NÅGON FINANSIELL RISK, OCH INGET HYPOTETISKT HANDELSRESULTAT KAN HELT OCH HÅLLET REDOGÖRA FÖR DEN FINANSIELLA RISKENS INVERKAN PÅ DEN FAKTISKA HANDELN. FÖRMÅGAN ATT MOTSTÅ FÖRLUSTER ELLER ATT HÅLLA SIG TILL ETT VISST HANDELSPROGRAM TROTS HANDELSFÖRLUSTER ÄR TILL EXEMPEL VÄSENTLIGA PUNKTER SOM OCKSÅ KAN PÅVERKA DE FAKTISKA HANDELSRESULTATEN NEGATIVT. DET FINNS MÅNGA ANDRA FAKTORER SOM ÄR RELATERADE TILL MARKNADERNA I ALLMÄNHET ELLER TILL GENOMFÖRANDET AV ETT SPECIFIKT HANDELSPROGRAM SOM INTE KAN BEAKTAS FULLT UT VID UTARBETANDET AV HYPOTETISKA RESULTAT OCH SOM ALLA KAN PÅVERKA DE FAKTISKA HANDELSRESULTATEN NEGATIVT.