Porovnanie ponúk Forex brokerov

Porovnanie cenových ponúk Forex brokerov v reálnom čase. Najlepšie ponuky sú zafarbené zelenou farbou, najhoršie ponuky sú zafarbené červenou farbou. Úplné najlepšie ponuky hľadajte v riadku kde je najviac zelených buniek.

Sponzorovaný Broker EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
Brokeri EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
  • Napriek tomu, že najlepšie ponuky sú hlavným faktorom pri výbere brokera, nereprezentujú kvalitu vykonania, slippage, provízie ani žiadne iné poplatky brokera.
  • Údaje sú vzorkované z viac ako 10 000 skutočných účtov, aby sa presne vyjadrila volatilita cenových ponúk brokera.
  • Pomocou tlačidla „viac“ vyberte/zrušte výber brokerov a symbolov.
  • Kliknite na spread, aby ste spustili hĺbkovú analýzu.