Ak chcete používať chat, prihláste sa.
Späť na Kontakty

Live Forex Spreads

Porovnanie spreadov Forex brokerov v reálnom čase. Najlepšie spready sú zafarbené zelenou farbou, najhoršie spready sú zafarbené červenou farbou. Úplné najlepšie spready hľadajte v riadku kde je najviac zelených buniek.

Sponzorovaný Broker EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
- - - - - - - - - -
Brokeri EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
0.2 0.4 0.2 0.8 0.4 0.9 0.6 0.2 0.4 0.6
0.0 0.1 0.1 1.0 0.5 0.5 0.3 0.1 0.4 0.4
0.2 0.4 0.4 1.0 0.5 1.0 0.6 0.5 0.6 0.8
1.2 1.4 1.2 1.6 1.4 1.6 1.3 1.1 1.4 1.5
0.1 0.2 0.1 0.6 0.3 0.6 0.5 0.1 0.3 0.3
0.1 0.2 0.1 0.6 0.5 0.6 0.2 0.1 0.4 0.5
0.2 0.3 0.2 1.2 0.7 1.1 1.2 0.3 1.0 0.4
0.0 0.3 0.1 0.7 0.3 0.8 0.4 0.3 0.4 0.4
0.3 0.5 0.5 0.7 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 1.0
0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 0.8 0.8 1.0
0.5 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 0.8 0.8 1.0 1.1
0.2 0.8 0.4 1.5 0.7 1.3 0.4 0.2 0.8 0.7
0.4 0.7 0.9 1.8 1.1 2.9 1.4 0.6 1.2 1.0
0.2 0.5 0.5 0.9 0.5 0.9 0.9 0.5 0.5 0.5
0.1 0.3 0.5 1.7 0.4 1.0 0.8 0.2 0.4 0.3
0.4 0.5 0.4 2.0 0.8 0.9 0.6 0.5 0.8 0.6
1.0 1.4 2.0 2.2 1.3 1.6 1.8 2.0 1.7 1.0
0.2 0.3 0.6 1.4 0.7 1.5 0.7 0.4 0.7 0.7
0.2 0.2 0.3 2.0 0.4 1.7 1.5 1.0 1.0 1.0
0.3 0.5 0.6 0.9 0.6 1.2 0.9 0.6 0.3 0.3
0.2 0.2 0.2 1.3 0.6 1.1 1.2 0.3 1.0 0.5
0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.4
0.1 0.4 0.4 2.6 0.7 3.8 1.0 1.0 0.7 0.8
0.5 0.4 0.5 1.0 0.9 1.7 1.3 1.0 0.9 0.8
0.1 0.3 0.1 0.9 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.4
0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.1 0.3
0.1 0.3 0.2 1.1 0.4 0.7 0.8 0.2 0.4 0.7
0.4 0.6 0.6 1.1 0.7 2.0 1.2 0.7 0.5 1.2
0.3 0.3 0.7 0.9 0.7 0.8 0.9 0.6 0.7 0.9
0.2 0.7 0.3 0.6 0.4 1.0 0.6 0.4 0.3 0.5
0.1 0.0 0.1 0.7 0.2 0.9 0.5 0.1 0.1 0.1
0.2 0.1 0.5 1.3 0.6 1.3 1.0 0.5 0.7 0.8
0.4 0.6 0.6 1.8 1.0 1.7 0.8 0.6 1.3 1.0
0.1 0.5 0.3 1.4 0.6 1.2 0.8 0.8 0.4 1.0
0.0 0.3 0.1 0.4 0.4 1.6 0.6 0.7 0.6 0.4
0.1 0.2 0.3 1.8 0.5 1.5 1.0 0.9 0.6 0.4
0.0 0.1 0.4 0.6 0.5 1.2 0.5 0.3 0.1 0.3
0.4 0.9 0.6 1.1 0.8 1.2 1.0 0.9 0.8 1.3
0.0 0.1 0.0 0.4 0.2 0.2 0.5 0.5 0.3 0.3
  • Napriek tomu, že spready sú hlavným faktorom pri výbere brokera, nereprezentujú kvalitu vykonania, slippage alebo iné poplatky brokera.
  • Údaje sú vzorkované z viac ako 10 000 skutočných účtov, aby sa presne vyjadrila volatilita spreadu brokera.
  • Pomocou tlačidla „viac“ vyberte/zrušte výber brokerov a symbolov.
  • Kliknite na spread, aby ste spustili hĺbkovú analýzu.