Ak chcete používať chat, prihláste sa.
Späť na Kontakty

Forex systems

Zisk
%
Čerpanie
%
Ziskovosť
%
Vek systému
Tu sa zobrazí váš porovnávací zoznam.
Porovnávací zoznam je založený na vašom zozname sledovaných a vašom portfóliu.

Ak chcete začať porovnávať systémy, vyberte systém kliknutím na ikonu hviezdičky (výberom systému ho pridáte do zoznamu sledovaných).

Odstránením systému z tohto zoznamu ho odstránite aj zo zoznamu sledovaných.
Po výbere systémov na porovnanie sa kliknutím na tlačidlo Porovnať dostanete na obrazovku porovnania.

Systémy spustenia signálu

Systém Zisk Čerpanie Účet Výkonnosť
BlueWhale Capital +22169.54% 46.70% Reálny Kopírovať
Trading S Capital +14693.84% 48.98% Reálny Kopírovať
tybmultse1 +12510.04% 24.50% Reálny Kopírovať
Scalp IC Markets +3312.97% 23.22% Reálny Kopírovať
Friday Monday +2919.46% 43.32% Reálny Kopírovať
NC GO +2899.34% 8.98% Reálny Kopírovať
5Star +2212.19% 46.04% Reálny Kopírovať
fxrock +2130.42% 40.62% Reálny Kopírovať
Draco +1929.59% 43.15% Reálny Kopírovať
Snowball 30 +1615.75% 27.09% Reálny Kopírovať
Bear vs Bull +1528.84% 21.06% Reálny Kopírovať
Leto +1443.13% 32.02% Reálny Kopírovať
R Factor Multi Portfolio +1404.91% 10.92% Reálny Kopírovať
Pure Signals FX +1089.69% 29.92% Reálny Kopírovať
ActiveTrader Gold EA +1028.29% 49.73% Reálny Kopírovať

Forex systems

Systém Zisk Čerpanie Účet Systém Obchodovanie Výkonnosť
PMI Low Risk +2.38M% 5.43% Reálny Technická Automaticky PMI Low Risk performance
Happy News - TMGM +105189.77% 16.29% Reálny Technická Automaticky Happy News - TMGM performance
Tbwz-TMGM01 +92469.64% 48.33% Reálny Technická Ručne Tbwz-TMGM01 performance
Phoenix Especial +18822.58% 18.99% Reálny - - Phoenix Especial performance
CR7EA CRYPTO +12094.7% 2.80% Reálny Technická Automaticky CR7EA CRYPTO performance
N4e +8229.04% 29.25% Reálny - - N4e performance
cr7eafx +8056.75% 1.25% Reálny Technická Automaticky cr7eafx performance
CR7EA—VIP +8056.75% 1.25% Reálny Technická Automaticky CR7EA—VIP performance
MATRIXBANKS +7711.69% 3.44% Reálny Technická Ručne MATRIXBANKS performance
CR7EA-VIP +6162.55% 2.86% Reálny Technická Automaticky CR7EA-VIP performance
money maker +5318.51% 48.85% Reálny - - money maker  performance
EAAI.. +4755.98% 1.46% Reálny Technická Automaticky EAAI.. performance
VIPS_Lider_S_(1+2)_+1000% +3907.69% 41.39% Reálny - Automaticky VIPS_Lider_S_(1+2)_+1000% performance
DAVE FX HUNTER +3359.61% 41.09% Reálny Technická Zmiešané DAVE FX HUNTER performance
FX HUNTER WEALTH +2960.22% 35.53% Reálny Technická Zmiešané FX HUNTER WEALTH performance

HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY VÝKONU MAJÚ MNOHO INHERENTNÝCH OBMEDZENÍ, Z KTORÝCH NIEKTORÉ SÚ POPÍSANÉ NIŽŠIE. NEPOSKYTUJE SA ŽIADNE VYHLÁSENIE, ŽE AKÝKOĽVEK ÚČET DOSIAHNE ALEBO PRAVDEPODOBNE DOSIAHNE ZISKY ALEBO STRATY PODOBNÉ TÝM, KTORÉ SÚ UVEDENÉ. V SKUTOČNOSTI ČASTO EXISTUJÚ VÝRAZNÉ ROZDIELY MEDZI HYPOTETICKÝMI VÝSLEDKAMI VÝKONU A SKUTOČNÝMI VÝSLEDKAMI, KTORÉ SA NÁSLEDNE DOSIAHNU V RÁMCI AKÉHOKOĽVEK KONKRÉTNEHO OBCHODNÉHO PROGRAMU. JEDNÝM Z OBMEDZENÍ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKOV VÝKONU JE, ŽE SÚ SPRAVIDLA PRIPRAVENÉ S VÝHODOU SPÄTNÉHO POHĽADU. HYPOTETICKÉ OBCHODOVANIE NAVYŠE NEZAHŔŇA FINANČNÉ RIZIKO A ŽIADNY HYPOTETICKÝ OBCHODNÝ ZÁZNAM NEMÔŽE ÚPLNE ZOHĽADNIŤ VPLYV FINANČNÉHO RIZIKA NA SKUTOČNÉ OBCHODOVANIE. NAPRÍKLAD SCHOPNOSŤ ODOLÁVAŤ STRATÁM ALEBO DODRŽIAVAŤ KONKRÉTNY OBCHODNÝ PROGRAM NAPRIEK OBCHODNÝM STRATÁM SÚ VÝZNAMNÉ BODY, KTORÉ MÔŽU TIEŽ NEPRIAZNIVO OVPLYVNIŤ SKUTOČNÉ OBCHODNÉ VÝSLEDKY. EXISTUJE MNOHO ĎALŠÍCH FAKTOROV SÚVISIACICH S TRHMI VO VŠEOBECNOSTI ALEBO S IMPLEMENTÁCIOU AKÉHOKOĽVEK KONKRÉTNEHO OBCHODNÉHO PROGRAMU, KTORÉ NEMOŽNO ÚPLNE ZOHĽADNIŤ PRI PRÍPRAVE HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKOV VÝKONNOSTI A KTORÉ VŠETKY MÔŽU NEPRIAZNIVO OVPLYVNIŤ SKUTOČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVANIA.