เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

การเปรียบเทียบราคาโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ เปรียบเทียบราคาแบบเรียลไทม์ โควตที่ดีที่สุดจะเป็นสีเขียว โควตที่แย่ที่สุดจะเป็นสีแดง สำหรับโควตที่ดีที่สุดโดยรวม ให้มองหาแถวที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่

โบรกเกอร์สปอนเซอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
- - - - - - - - - -
โบรกเกอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
  • Although best quotes are a major factor in choosing a broker, they do not represent execution quality, slippage, commissions, or any other fees of a broker.
  • ข้อมูลถูกสุ่มตัวอย่างจากบัญชีจริงกว่า 10,000 บัญชีสำหรับการแสดงที่แน่นอนของความผันผวนของโควตของโบรกเกอร์
  • ใช้ปุ่ม 'เพิ่มเติม' เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกโบรกเกอร์และสัญลักษณ์
  • คลิกที่สเปรดเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก