Pomoc
Obecný

Tabuľa ovládania

Portfólio/Systémová stránka

Spoločenstvo

Makléri

Systémy

Nastavenia

Charts

Riešenie problémovAko používať widgety?

Akonáhle sa prihlásite, choďte na stránku s widgetami (v dolnej časti menu). Vyberte svoj systém, a len skopírujte vhodný kód (BBCode je pre diskusné fóra, alebo HTML kód).
Widgety sú samostatne aktualizované, akonáhle váš účet je aktualizovaný počas obchodnej činnosti.
Upozorňujeme, že pre použitie tejto funkcie musí byť priradený účet nastavený ako verejný.

V súčasnosti existujú 4 rôzne widgety, mini, malé, stredné a veľké:


Mini

Myfxbook Mini Widget


Malý

Myfxbook Small Widget


Medium

Myfxbook Medium Widget


Veľký

Myfxbook Large Widget
Ako vytvoriť odkaz na moju stránku systému?

Vaša portfólio je prístupné iba Vám, s Vašimi prihlasovacími údajmi. Portfólio nemá žiadne súkromné oprávnenie, nakoľko je to Váš vlastný účet.

Ak oprávnenia súkromia sú konfigurované , tieto oprávnenia sa vzťahujú na stránku systému.

URL Vašej systémovej stránky sa zobrazí v dolnej časti svojho portfólia, keď si prezeráte systém.

Prosím, neposkytujte odkaz do svojho portfólia, pretože nebude prístupný pre ostatných. Vždy používajte systémovú URL stránku.Overovanie môjho monitorovaného záznamu (MetaTrader 4)

Vzhľadom na to, výkon sa môže ľahko manipulovať s MetaTrader účtami, vytvorili sme automatický systém overovania.
Overovací systém automaticky skontroluje a odstraňuje prípadné nezrovnalosti, obnovuje údaje a prepočítava Váš účet.
To sa vykonáva jednoducho tým, že sú nám dodávané s heslom investora MetaTraderu (Poznámka: Toto je heslo na čítanie k vášmu účtu!) a názovom servera - potom sa naše systémy pripoja priamo na Vašeho makléra niekoľkokrát denne pre overenie výsledkov.
Obchody, ktoré boli odstránené Vašim maklérom, nemôžu byť overené, takže pre overenie sú použité ďalšie ukazovatele, ako je zisk, zostatok, vklady a ďalšie.

Ak si nie ste istí, na ktorý server sa Vaša platforma pripája, stačí ísť na prihlasovací panel vo Vašom MetaTraderi:


MetaTrader Server


Ak Váš server nie je v zozname serverov, dajte nám prosím vedieť.
Vo formulári nastavenia účtu v Myfxbook, si môžete vybrať server a zadať heslo investora:

Myfxbook account Verification


Prosím, overenie Vášho účtu môže trvať až 2 hodiny - ak nie je overené v tomto časovom rámci a skontrolovali ste si správnosť investorského hesla, kontaktujte nás.

V prípade úspechu budete informovaný, že stav Vášho systému sa zmení z neovereného na overený:


Overenie kompletné


Tiež si berte na vedomie, že váš systém nebude uvedený na stránke systémov, až kým nie je overený!


Overovanie mojich obchodných privilégií (MetaTrader 4)


Vzhľadom na to, užívatelia môžu publikovať účet, ktorý nie je ich použitím hesla investora, je použitý ďalší overovací systém.
Vo formulári nastavenia účtu, môžete nájsť v sekcii overovanie kľúča:

Verify Example


Please change your investor password to the authorization password, so we can verify you have trading privileges for the account in question.


Overenie MetaTradera


After changing the investor password for your MetaTrader 4 account, please update the "Investor Password" field.


Verify Example


V prípade úspechu budete informovaný, že stav Vášho systému sa zmení z neovereného na overený:


MetaTrader Verification Complete


Myfxbook Account Privileges


Tento overovací proces zaručuje, že na účte aktívne obchodujete, a nie pomocou investorského hesla niekoho iného. Avšak táto kontrola sa opiera o skutočnosť, že Vaše heslo k účtu nebolo ukradnuté! V takom prípade nás kontaktujte prosím.

Overovanie mojich obchodných privilégií (MetaTrader 4) - Option 2


Vo formulári nastavenia účtu, môžete nájsť v sekcii overovanie kľúča:

Verify Example


Otvorte čakajúcu objednávku na Vašom účte s použitím kľúča v Komentári objednávky.


Overenie MetaTradera


Tip: Použite cenu, ktorá je nepravdepodobná, že sa dosiahne, a teda nebude spustená. Akonáhle budú obchodné privilégia sú overené, môžete objednávku bez obáv zrušiť.

Po zadaní objednávky, sa uistite, že sa objaví vo Vašom zozname otvorených objednávok:


MetaTrader overovanie obchodu


Keď sa naše systémy pripoja k Vášmu účtu pomocou investorského hesla, bude sa hľadať kľúč - a ak sa aspoň jeden krát tento kľúč nájde, bude Váš účet overený pre obchodné privilégiá.
Oznámenia

Oznámenie Vám budú zaslané nami alebo automaticky naším systémom. Oznámenia môžu byť o stave účtu, Myfxbook aktualizácií, sledovaných tém, alebo akékoľvek iné dôležité informácie, o ktorých máme pocit, že by ste mali vedieť, takže ich prosím kontrolujte pravidelne. Okno s upozornením bude skryté, akonáhle budú všetky oznámenia vymazané, a objaví sa znovu, akonáhle obdržíte nové oznámenie.

OznámeniaWidget pre trhy

S cieľom byť aktuálny s dianím na trhoch, sme vytvorili trhové widgety, zobrazujúci stav najdôležitejších trhov na svete v reálnom čase.
Forexové trhy
Naplánujte si obchodné relácie zodpovedajúcim spôsobom.


Hlavné novinky

Top správy trhu sú Vám poskytované pre rýchly pohľad na najdoležitejšie novinky.

Forexové novinky

Kliknutím na nadpis otvoríte celý článok. Aktuálnym poskytovateľom noviniek je RTTNews.com.


Ekonomický kalendár

Ekonomický kalendár je zobrazený s cieľom získavania aktuálnych informácií s plánovanými ekonomickými udalosťami.
Kalendár sa počíta v reálnom čase a počíta čas do akcie, a upozorní vás blikaním 1 minútu pred udalosťou.

Ekonomický kalendár Forexu

Vezmite prosím na vedomie, že informácie sú získané alebo zostavené z dôveryhodných a spoľahlivých zdrojov, avšak nie sú zaručené a používate ich na vlastné risk.Poskytujeme tieto informácie, 'ako', a nie sú záruky akéhokoľvek druhu za správnosť informácií.Data sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Nedávne diskutované témy

As the title suggests, it shows the recent topics discussed by our community. Stay informed of current hot topics.

Posledné témyMoje účty a sledované účty

V karte Môj účet', rýchlo skontrolujte Váš vývoj systému, a pozrite sa, či je o ňom niekto nediskutuje.

Ǔčty


Na karte 'sledované' môžete vidieť pokrok a zmeny v ziskoch účtov, ktoré sledujete.

Accounts Watched

Pre pridanie systému medzi sledované, jednoducho choďte na systémovú stránku, a kliknite na odkaz 'Sledovať' nad grafom.


Ako je počítaný výkon?

Obe tieto metódy sú použité pre výpočet výkonu: kumulatívne a absolútne.


Zisk


 • Time-Weighted Return (TWR) that measures the performance of a dollar invested in the system since inception.
  TWR measurement is required by the Global Investment Performance Standards published by the CFA Institute. Its distinguishing characteristic is that cash inflows, cash outflows and amounts invested over different time periods have no impact on the return.

  Each trade's return (profit divided by the balance at the open of the trade) is chained to to other returns in order to get a compunded yield.

  Time Weighted Return

  Táto metóda meria úspešnosť obchodného systému, bez ohľadu na akúkoľvek * hodnotu dolára.

 • Použitie absolútnej metódy, táto metóda meria zisk dolára, bez toho, aby brala do úvahy časovú líniu vkladov alebo výberov.

  Výnos = (Zisk / Vklady) * 100

  Použitie rovnakého príkladu ako je uvedený vyššie, dostaneme (60/90) * 100 = 66,66%.

  Táto metóda meria úspešnosť obchodného systému založeného na výške zisku dosiahnutého na hodnote dolára.
  * Pre vyššie uvedený príklad, dolár je mena účtu.

Pokles je počítaný na základe uzavretých Profitných "P"/ Stratových "L" obchodov na účte.Graf Rast/Vyváženosť

Pre sledovanie priebehu obchodného systému sú dva grafy - graf rastu a graf zostatku na účte.

Rast grafu zachytáva rast účtu na základe akumulovaného zisku, ignoruje všetky vklady alebo výbery.

Bilancia grafu ukazuje každú zmenu v hodnote zostatku na účte.


Graf rastu


Pre zobrazenie možnej metriky kliknite na tlačítko 'Ďalší' . Zmeny môžu byť zakázané v prípade, že sa tvorca systému rozhodol ho ponechať ako privátny.Pokročilá štatistika

Očakávania - Expectancy tells you what you can expect to make (win or lose) on every trade.


Štandardná odchýlka - Standard Deviation is a statistical measure of volatility. It shows how much variation or dispersion there is from the mean (Očakávania).


Z-skóre - Z-Score is used for calculating the ability of a trading system to generate wins and losses in streaks. It enables us to see if the streaks generated are of a random pattern or not.What we're looking to see is a z-score value greater than 1.96 or less than -1.96 (Equal to 95% probability or better, as shown in the table below).


|Z-skóre| (Absolútna Hodnota) Certainty Level
3.00 99.73%
2.58 99.00%
2.33 98.00%
2.17 97.00%
2.05 96.00%
2.00 95.45%
1.96 95.00%
1.64 90.00%

While z-score tells us if the streak of losses/wins are random or not, the sign simply tells us if the dependence is positive or negative, meaning:
Z-Score negative - dependence is positive.
Z-Score positive - dependence is negative.

Positive dependence - a profit will be followed by a profit and a loss by a loss.
Negatívny dopad - strata bude nasledovaná profitom a profit stratou.

And how certain can we be that it will happen? This is the percentage that is shown to you in your system's z-score value. So for example, if z-score = 2.17(97.0%), it means there is a 97% confidence level that a loss will be followed by a profit and a profit by a loss (negative dependence). In such case you would want to miss a trade after a profit and take a trade after a loss to maximize profits and minimize losses.


Ako sú počítané mesačné zisky?

Mesačné zisky sú založené na kumulatívnom výpočte výnosu, a zahŕňajú výnos za každý mesiac počnúc 1. v mesiaci 00:00 GMT a až do posledného dňa v mesiaci v 23:59 GMT.


Mesačný rast
Pomery rizika

Pomery rizika sú dôležité ukazovatele pre sledovanie. Merajú pomer Zisk:Strata za menu za vybraný mesiac.


Pomery rizika


Tento pomer ukazuje priemerný výnos ktorý získate za víťazný obchod versus straty (Priemerne vyhrané: Priemerne prehrané). Napríklad, ak ste urobili 3 obchody EUR / USD, 1 prehraný, a 2 vyhrané, a celkom ste vyhrali $ 214, ale stratili 300 dolárov, je pomer (214 / 2): (300), čo je 1:2.8.

Inými slovami, vyhráte 1 dolár za každých 2,8 dolárov straty.Čas držania

To je ďalším dôležitým ukazovateľom na ktorý sa treba pozrieť. Kombináciou s pomerom rizika, Vám to môže ukázať najrýchlejší spôsob menového zisku


Holding Times


Pomer ukazuje priemernú dobu držania pre každú menu, rozdelenú na long a short pozície, za vybraný mesiac.


Popularita mien

Popularita mien je presne to, čo názov napovedá - ukazuje, koľko obchodov bolo vykonaných s ktorou menou za vybraný mesiac.


Currencies Popularity


Skombinujte to s pomerom rizikom a priemerným časom držania, aby ste sa rozhodli, ktoré páry by ste mali obchodovať viac a ktoré menej, s cieľom maximalizovať zisky a minimalizovať straty.


Vlastné analýzy

Ak by ste chceli vybrať svoj vlastný časový rámec pre analýzu na účtu, alebo filter analýzy s inými parametrami, ako sú magické čísla (MetaTrader 4), kliknite na 'Vlastná analýza' nad grafom.

Máte dve možnosti, ako zvoliť časový rámec:

 • Použite tlačidlá rýchleho prístupu a vyberte posledný deň, týždeň, mesiac, 6 mesiacov alebo rok.


  Analýza forexového účtu


 • Použite vlastného výberu dátumu, a najmä stav analyzovaného obdobia:


  Forex Account Custom analysis


To filter by magic number, tick the magic numbers (This option is available only if using the Myfxbook EA and AutoUpdate).

MetaTrader magické čísloAkonáhle sú vybrané kúzla, náš systém bude analyzovať každé kúzlo a jeho vývin na grafe:


Analýzy magického čísla MetaTraderuAnalýza bude prebiehať v reálnom čase.

Môžete nastaviť mená kúziel a farieb v príslušnom nastavení účtu:


Nastavenie mágie v MetaTraderi
Ak by ste chceli zobraziť vlastné obdobie svojho účtu, stačí kliknúť na ikonu špendlíka pre uloženie dátum začatia:

Publikovať MT4 výpis

Potom, čo bude predvolený dátum začatia vášho systému, bude simulovať rast, tak ako keby ste začali obchodovať na zvolenom dátume (Všetky štatistiky budú prepočítané, vrátane widgetov).
Upozorňujeme, že kvôli transparentnosti problémov, nie sú dátumy skryté užívateľovi na Vašej verejnej systémovej stránke, okrem toho v prípade použitia tejto funkcie Vaša systémová stránka bude obsahovať odvolanie v hornej časti, aby informovala ostatných, že používate vlastný dátum začatia:

Custom Start Date Publish Disclaimer


Môžete si tiež uložiť predvolené kúzla pre zobrazenie na grafoch kliknutím na ikonu špendlíka v zozname kúziel (kumulatívne rast vybraných kúziel nebude uložený!).

Save Default MagicsAko vytvoriť diskusiu o systéme?

Ak chcete vytvoriť diskusiu o svojom vlastnom systéme, musí byť váš systém nastavený ako Verejný.

S cieľom vytvoriť diskusiu o systéme, prejdite na systémovú stránku (alebo do svojho portfólia v prípade, že je to Váš systém), nad systémovým grafom uvidíte odkaz 'Diskusia', ako je uvedené nižšie:

Trading system Discussion

V prípade, že sa člen rozhodne, že jeho súkromnie systému po diskusii už začalo, bude systémové štatistiky budú skryté v diskusii.Ako upraviť príspevok?

Po odoslaní správy, máte možnosť upraviť svoj príspevok po dobu 30 minút od doby zaslania.

Stačí kliknúť na odkaz úprav a upravovať !

Edit PostAko nahlásiť príspevok ?

Našli ste urážlivý príspevok? Možno to vyzerá ako spam? Alebo si jednoducho myslíte, že by to tam nemalo byť ? Žiadny problém! Dajte nám vedieť kliknutím na odkaz 'Oznámiť', ktorý je umiestnený pod príspevkom.

Report MessageVouching System

The vouching system will help you identify experienced and trusted users and hopefully it will speed up your learning curve by knowing who to listen to.


How the vouching system works? In order to be able to vouch for others, you need to have 3 vouchers yourself. Once received, you'll notice a "Vouch" button under each user name; once clicked you will see:

Vouch User

You will notice a green bar underneath each user name - it will show you the vouching status of each member. A full green bar represents 20 vouchers and more.Hodnotenie makléra

Vzhľadom k tomu, že ste pravdepodobne obchodovali s rôznymi maklérmi, boli by sme radi, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti so zbytkom našej komunity.

Hodnotenie sa skladá zo 4 faktorov: platforma, ceny, zákaznícky servis a funkcie.

Hodnotenie makléra zaberie menej ako minútu a je to anonymné.

Hodnotenie makléra

Ak sa hodnotenie nestačilo a chceli by ste prepracovanejšie, neváhajte zaslať detailnú recenziu!Nájsť systém

Existujú dva možné spôsoby, ako nájsť systém: vyhľadávanie systému podľa jeho parametrov (napr. zisk, čerpanie, pákový efekt, atď) alebo vyhľadávanie systému podľa mena.

 • Pre nájdenie systému podľa parametrov, kliknite na tlačítko 'Systémy' vo vrchnej časti menu a zadajte Vašej kritériá.
 • Ak chcete nájsť systém podľa jeho mena, napíšte jeho názov do vyhľadávacieho poľa ktorý sa nachádza v menu. Potom, čo ste ho našli, prejdite na záložku 'systémy' na stránke s výsledkami vyhľadávania.

Vezmite prosím na vedomie, len na verejné a overené systémy sú uvedené na stránke systému.Ǔčty

Vo svojej karte 'Účty' v oblasti nastavení, nájdete všetky Vaše pridané systémy. Môžete vidieť ich statusy, či sú aktívne, môžete vymazať systémy alebo pridať nové.

Každý systém môže mať vlastnú sadu nastavenia ochrany osobných údajov.

Privacy Settings

Ako je zrejmé zo snímku obrazovky vyššie, máte plnú kontrolu nad tým, aké informácie zdieľate.

Informácie, ktoré sa budete chcieť skryť pred verejnosťou, budú skryté a zobrazené ako: .Správy

Vybrať správy, ktoré chcete dostávať na Váš e-mail.

Tieto môžu byť buď súkromné správy, odoberané témy, alebo keď sme pridali nové funkcie.Profil

Aj keď to nie je povinné, môžete vyplniť informácie vo svojom profile a nechať komunitu aby vás lepšie spoznala.

Tu môžete napísať svoje skutočné meno, miesto, obchodné skúsenosti, bio, obchodné štýl, motto, alebo zmeniť Vášho avatara.Prihlásiť sa

Zmeniť heslo alebo e-mail.Sledovania

Tu môžete ovládať a vidieť všetky vaše sledovania. Poskytli sme vám dátum posledného príspevku v sledovanej téme, takže budete vedieť, čo jednoducho stojí za to sledovať a čo nie.Twitter

Prepojte svoj MetaTrader 4 účet s Twitterom. Obchody budú automaticky zasielané na Váš Twitter účet bez toho, aby ste pohli prstom.

Pre použitie tejto funkcie Váš systém nemusí byť verejný.Pozvánky

Takže vy chcete zdieľať svoj systém s niekým bez toho, aby to zbytok sveta videl? Chápeme, a tu táto funkcia príde do hry.

Vytvorte úplne ojedinelé súkromné nastavenia oprávnení pre váš systém. Vytvoríme Vám jedinečný odkaz, ktorý budete môcť zdieľať s kýmkoľvek súkromne.

Nie je potrebné vytvárať odkaz pre pozvanie, ak si chcete nechať každého vidieť váš systém, stačí použiť odkaz uvedený na systémovej stránke Vašeho portfólia.What are charts?

Charts are a way to share your forex charts and market analysis in real time with your fellow traders. Every change you do in the chart will be seen by your followers (they will also be notified by email).Can I keep my chart private?

Absolutely. Your forex charts are private by default and can be seen by others only if you publish it or share the chart's private URL.Why should I publish a chart?

Publishing your chart will make it public to thousands of traders which can analyze, discuss and subscribe to your chart.How do I save my forex charts?

If you're registered user, your forex charts are saved automatically to our servers. No matter if you've started your chart at your office, you can access it at the convenience of your home office and pick off from the same spot you've left it at.Is there a limit to the number of forex charts I can create?

No. You can add as many forex charts as you wish.How do I share the chart with others?

Just copy the URL and share it with your fellow traders. If your chart isn't published, the chart can't be seen by anyone else without knowing the chart's URL.

To share the chart with the Myfxbook community, publish the chart.Troubleshooting performance issues

The charts were tested and optimized for use with Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer 8 and Internet Explorer 9.

If you're experiencing any performance issues, please make sure you're using the latest flash version and that you don't have any browser plugins running (to eliminate any conflicting issues).

For best performance experience, please avoid running flash content in other browser tabs (or browsers) such as youtube videos.Chýba časť obchodnej histórie účtu (MetaTrader)

Ak ste si všimli, niektoré chýbajúce položky v histórii na jednom zo svojich obchodných účtov, prihláste sa na svoj obchodný účet s Vašou MetaTrader 4 platformou, choďte na 'História účtu', kliknite pravým na históriu a zvoľte 'Celá história':

Chýbajúca história MetaTraderu

Ak nie sú pridané žiadne záznamy dát Vašej MetaTrader 4 histórie, bola história vášho účetu zmazaná vaším maklérom a bohužiaľ nie je spôsob, ako obnoviť stratené dáta.

Ak dáta histórie boli pridané do histórie Vášho Metatraderu, budú pridané na Váš účet Myfxbook pri jeho ďalšej aktualizácii.Môjmu účtu chýbajú niektoré obchodné histórie a grafy (FxGame)

Vzhľadom k tomu, Oanda vymaže čas od času históriu účtu (FxGame) zo svojich serverov, možno zistíte, že hodnota výnosu je iná, než tá, s ktorou ste prišli.

To sa deje preto, lebo výnosový faktor sa spolieha na vklad na účet. Ak by sme nemohli nájsť vklad na účet, náš systém používa prvý zostatok na účte, ktorý našiel ako vklad.Očakávam problémy s rozvrhnutím stránky/funkčnosťou!

Testovali sme naše webové stránky, a majú byť plne kompatibilné pri použití Firefox 3, Firefox 3.5, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Safari a Google Chrome. Ak používate iný webový prehliadač, odporúčame prechod na Firefox je voľne k dispozícii na stiahnutie na adrese: http://www.mozilla.com.

Ak použijete jeden z vyššie uvedených prehliadačov, a napriek tomu mali problémy s webovou stránkou na vzhľadu alebo funkčnosti, použite funkciu 'Oznámiť chybu', alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktnej stránky, uveďte problém a typ prehliadača, ktorý používate.

Budeme sa snažiť vyriešiť problém čo najskôr!Loading
Loading
EURUSD 1.19606 GBPUSD 1.33021
USDJPY 104.093 USDCAD 1.29894

Nástroje

Spoločenstvo

Recenzie

Makléri

Platforma

Podpora


Twitter |  Facebook |  Mapa stránky  |  Podmienky  |   Privacy Policy
©2020 Myfxbook Ltd. All Rights Reserved.
HIGH RISK WARNING: Foreign exchange trading carries a high level of risk that may not be suitable for all investors. Leverage creates additional risk and loss exposure. Before you decide to trade foreign exchange, carefully consider your investment objectives, experience level, and risk tolerance. You could lose some or all of your initial investment; do not invest money that you cannot afford to lose. Educate yourself on the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial or tax advisor if you have any questions. Any data and information is provided 'as is' solely for informational purposes, and is not intended for trading purposes or advice. Past performance is not indicative of future results.