To use chat, please login.
Back to contacts
Lajbi

Info

Životopis
Nešpecifikované.

Štýl obchodovania
Nešpecifikované.

Motto
Nešpecifikované.

Skúsenosť Bez skúseností

Umiestnenie hu

Ručitelia 0

Registrovaný Nov 21 2013 at 15:54

Blocked users 0
Užívateľ zatiaľ nezaslal príspevok.

Graf

Systémy

Meno Zisk Pokles Pipy(ov) Obchod Páka Typ
Contest - Lajbi 0.00% 0.00% 0.0 Manuálny 1:100 Demo

Lajbi''s Feed