To use chat, please login.
Back to contacts
Xiantero

Info

Životopis
Nešpecifikované.

Štýl obchodovania
Short-term, mid-term, fundamental analysis, price action

Motto
Do your best

Skúsenosť Bez skúseností

Umiestnenie -

Ručitelia 4

Registrovaný Apr 01 2016 at 02:39

Blocked users 0
Užívateľ zatiaľ nezaslal príspevok.

Graf

Systémy

Tento užívateľ v súčasnej dobe nezdieľa žiadne systémy.

Xiantero''s Feed