To use chat, please login.
Back to contacts
iri1520

Info

Životopis:
Nešpecifikované.

Štýl obchodovania:
Nešpecifikované.

Motto:
Nešpecifikované.

Skúsenosť Bez skúseností

Umiestnenie -

Ručitelia 0

Registrovaný Jan 08 2015 at 13:46

Blocked Users 0
Užívateľ zatiaľ nezaslal príspevok.

Graf

Systémy

Meno Zisk Pokles Pipy(ov) Obchod Páka Typ
995633 54.00% 95.97% 16632.0 - 1:500 Skutočný
996138 67.80% 99.33% 10148.1 - 1:500 Skutočný
999449 -23.21% 92.88% 13296.6 - 1:500 Skutočný
1004185 -60.35% 100.00% -10279.4 - 1:500 Skutočný
1009842 240.56% 100.00% 17623.2 - 1:500 Skutočný
1010840 441.90% 96.40% 27168.3 - 1:500 Skutočný
1013068 121.94% 99.97% 13844.1 - 1:500 Skutočný
1016509 -0.98% 93.95% 10777.8 - 1:500 Skutočný
1020659 299.93% 93.54% 17545.1 - 1:500 Skutočný
1032641 365.11% 73.54% 16315.9 - 1:500 Skutočný
1036757 191.78% 90.63% 27523.0 - 1:200 Skutočný
1039751 305.53% 93.35% 35606.0 - 1:200 Skutočný
1055419 326.42% 94.95% 33853.0 - 1:500 Skutočný
1056140 283.48% 81.85% 19863.0 - 1:500 Skutočný
1071290 317.21% 80.28% 25328.0 - 1:500 Skutočný
1086578 235.62% 64.93% 22659.0 - 1:500 Skutočný
1094651 277.78% 86.58% 17426.0 - 1:500 Skutočný
1102964 280.38% 72.08% 27846.0 - 1:500 Skutočný
1108424 133.45% 55.20% 101957.3 - 1:500 Skutočný
1109717 170.86% 71.63% 29740.0 - 1:500 Skutočný
1073202 (K) 236.19% 72.71% 21026.0 - 1:500 Skutočný
1073223 (K) 218.00% 70.23% 11345.0 - 1:500 Skutočný
1059751 (K) 175.33% 64.43% 7850.0 - 1:500 Skutočný
1030014 (K) 270.76% 78.59% 8355.0 - 1:100 Skutočný
1082848K 140.35% 68.44% 10884.0 - 1:500 Skutočný
1091978N 4.37% 70.62% 9032.0 - 1:100 Skutočný
1055443N 78.31% 71.28% 4672.0 - 1:200 Skutočný
1646389N 118.96% 100.00% -120398.0 - 1:100 Skutočný
1086294B 54.59% 89.12% 5304.0 - 1:500 Skutočný
1123623 99.65% 80.43% 12618.0 - 1:500 Skutočný
1123830K 118.73% 93.73% 8427.0 - 1:500 Skutočný
1123840B 68.93% 58.25% 8990.0 - 1:500 Skutočný
1013342Kz 214.44% 65.33% 2799.7 - 1:500 Skutočný
1039099Kz 177.12% 72.31% 4911.9 - 1:500 Skutočný
1066194K 101.75% 82.49% 5286.0 - 1:500 Skutočný
1126828B 34.33% 83.05% 4122.0 - 1:500 Skutočný
1039997Km 233.50% 85.68% 4163.0 - 1:100 Skutočný
1043665Km 160.35% 100.00% 3178.0 - 1:100 Skutočný
1045266Km 206.63% 85.83% 3741.0 - 1:500 Skutočný
1134157N 111.54% 75.82% 15524.0 - 1:100 Skutočný
1142239 72.71% 65.43% 11148.0 Manuálny 1:200 Skutočný
1147735 54.89% 59.84% 8374.0 - 1:200 Skutočný
1154351Ol 68.47% 76.34% 9347.0 - 1:500 Skutočný
1161493 37.35% 85.19% 10282.0 - 1:500 Skutočný
1165406/Ol 39.88% 84.99% 7301.0 - 1:500 Skutočný
1166966N 42.76% 69.67% 13202.5 - 1:500 Skutočný
1168193 39.74% 46.53% 60613.8 - 1:500 Skutočný
1052525 407.82% 59.86% 18536.0 - 1:500 Skutočný
3138799 11.12% 41.91% 1148.6 - 1:500 Skutočný
700738 23.32% 74.87% 2380.0 - 1:100 Skutočný
1121477N 4.62% 56.38% 333.0 - 1:100 Skutočný
1123705/Ol -4.67% 47.75% -601.0 - 1:500 Skutočný
3156168 6.72% 13.66% 699.1 - 1:200 Skutočný
700791 15.41% 10.55% 1010.5 - 1:200 Skutočný
77017592 18.44% 49.09% 6985.8 Manuálny 1:500 Skutočný
1313653 13.11% 25.06% 849.9 - 1:500 Skutočný
1323165 12.47% 17.17% 672.5 - 1:500 Skutočný
1349186 22.43% 23.26% 2308.0 - 1:500 Skutočný
989923Ol 579.74% 71.97% 27100.4 - 1:500 Skutočný
1050212 - Itriad 684.20% 80.52% 41887.0 - 1:500 Skutočný
1372990 12.25% 23.14% 629.9 - 1:500 Skutočný
1390499 21.18% 31.70% 1800.9 - 1:1000 Skutočný
1398168 2.82% 0.62% 143.5 - 1:1000 Skutočný
1404834 9.19% 24.25% 478.6 - 1:500 Skutočný
1073077 150.57% 63.75% 11264.0 - 1:500 Skutočný
1416613 9.95% 35.15% 924.7 - 1:1000 Skutočný
1446526 7.24% 24.67% 379.9 - 1:500 Skutočný
1462642 0.21% 0.00% 11.8 - 1:1000 Skutočný
Užívateľ zatiaľ nezaslal príspevok.

iri1520's Feed