Graf

Systémy od profix

Meno Zisk Čerpanie Pipy Obchodovanie Páka Typ
A_test 80.02% 7.38% 837.1 Automaticky 1:400 Reálny
Contest - profix 20.19% 10.36% 182.1 Ručne 1:100 Demo
A_M 30.73% 0.00% 234.2 Ručne 1:400 Demo
Contest-profix 20.81% 11.82% 258.4 Ručne 1:100 Demo
BoB_A 19.40% 5.52% 60.3 Zmiešané 1:400 Demo
CP_A 10.89% 2.91% 619.7 Automaticky 1:400 Demo
MP_A 21.99% 3.25% 389.1 Automaticky 1:400 Demo
CP_A 23.85% 7.38% 1086.4 Automaticky 1:400 Demo