Ak chcete používať chat, prihláste sa.
Späť na Kontakty

Forex systems

Zisk
%
Čerpanie
%
Ziskovosť
%
Vek systému
Tu sa zobrazí váš porovnávací zoznam.
Porovnávací zoznam je založený na vašom zozname sledovaných a vašom portfóliu.

Ak chcete začať porovnávať systémy, vyberte systém kliknutím na ikonu hviezdičky (výberom systému ho pridáte do zoznamu sledovaných).

Odstránením systému z tohto zoznamu ho odstránite aj zo zoznamu sledovaných.
Po výbere systémov na porovnanie sa kliknutím na tlačidlo Porovnať dostanete na obrazovku porovnania.

Systémy spustenia signálu

Systém Zisk Čerpanie Účet Výkonnosť
BlueWhale Capital +17594.55% 46.70% Reálny Kopírovať
Trading S Capital +12142.51% 48.98% Reálny Kopírovať
R Factor Exotic +4315.63% 33.79% Reálny Kopírovať
NC GO +3081.57% 6.44% Reálny Kopírovať
Friday Monday +2976.5% 43.32% Reálny Kopírovať
Scalp IC Markets +2838.66% 23.22% Reálny Kopírovať
Pro Trade Signal +2613.01% 49.05% Reálny Kopírovať
StartTrading +1621.0% 9.28% Reálny Kopírovať
R Factor Multi Portfolio +1335.08% 10.92% Reálny Kopírovať
PriceTrading +1099.16% 28.48% Reálny Kopírovať

Forex systems

Systém Zisk Čerpanie Účet Systém Obchodovanie Výkonnosť
XR = 666 +3586.37% 48.00% Reálny Technická Automaticky XR = 666 performance
arb-pepmt5 +3558.3% 12.01% Reálny - - arb-pepmt5 performance
Undefeated Triangle +3550.82% 48.02% Reálny - - Undefeated Triangle performance
ForexWiFi +2968.46% 45.13% Reálny Technická Ručne ForexWiFi performance
FXStabilizer_EUR - Turbo +2911.81% 13.26% Reálny Technická Automaticky FXStabilizer_EUR - Turbo performance
UncleSR PGS optmz EGX 677 +2895.19% 25.56% Reálny - - UncleSR PGS optmz EGX 677 performance
IC Markets +2839.47% 15.99% Reálny Technická Automaticky IC Markets performance
555 +2816.76% 16.25% Reálny - - 555 performance
Mt5-7108220 +2787.16% 18.11% Reálny - - Mt5-7108220 performance
PacPile2.0 +2761.04% 40.79% Reálny Technická Automaticky PacPile2.0 performance

HYPOTETICKÉ VÝSLEDKY VÝKONU MAJÚ MNOHO INHERENTNÝCH OBMEDZENÍ, Z KTORÝCH NIEKTORÉ SÚ POPÍSANÉ NIŽŠIE. NEPOSKYTUJE SA ŽIADNE VYHLÁSENIE, ŽE AKÝKOĽVEK ÚČET DOSIAHNE ALEBO PRAVDEPODOBNE DOSIAHNE ZISKY ALEBO STRATY PODOBNÉ TÝM, KTORÉ SÚ UVEDENÉ. V SKUTOČNOSTI ČASTO EXISTUJÚ VÝRAZNÉ ROZDIELY MEDZI HYPOTETICKÝMI VÝSLEDKAMI VÝKONU A SKUTOČNÝMI VÝSLEDKAMI, KTORÉ SA NÁSLEDNE DOSIAHNU V RÁMCI AKÉHOKOĽVEK KONKRÉTNEHO OBCHODNÉHO PROGRAMU. JEDNÝM Z OBMEDZENÍ HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKOV VÝKONU JE, ŽE SÚ SPRAVIDLA PRIPRAVENÉ S VÝHODOU SPÄTNÉHO POHĽADU. HYPOTETICKÉ OBCHODOVANIE NAVYŠE NEZAHŔŇA FINANČNÉ RIZIKO A ŽIADNY HYPOTETICKÝ OBCHODNÝ ZÁZNAM NEMÔŽE ÚPLNE ZOHĽADNIŤ VPLYV FINANČNÉHO RIZIKA NA SKUTOČNÉ OBCHODOVANIE. NAPRÍKLAD SCHOPNOSŤ ODOLÁVAŤ STRATÁM ALEBO DODRŽIAVAŤ KONKRÉTNY OBCHODNÝ PROGRAM NAPRIEK OBCHODNÝM STRATÁM SÚ VÝZNAMNÉ BODY, KTORÉ MÔŽU TIEŽ NEPRIAZNIVO OVPLYVNIŤ SKUTOČNÉ OBCHODNÉ VÝSLEDKY. EXISTUJE MNOHO ĎALŠÍCH FAKTOROV SÚVISIACICH S TRHMI VO VŠEOBECNOSTI ALEBO S IMPLEMENTÁCIOU AKÉHOKOĽVEK KONKRÉTNEHO OBCHODNÉHO PROGRAMU, KTORÉ NEMOŽNO ÚPLNE ZOHĽADNIŤ PRI PRÍPRAVE HYPOTETICKÝCH VÝSLEDKOV VÝKONNOSTI A KTORÉ VŠETKY MÔŽU NEPRIAZNIVO OVPLYVNIŤ SKUTOČNÉ VÝSLEDKY OBCHODOVANIA.