För att använda chatten måste du logga in.

Capital.com Leva citat

Capital.com Standard

Forex Broker Jämförelse av citat

Symbol Fråga Anbud Spridning
0.71182 5.71182 5.0
55040.6 71540.6 16500.0
1.5883 4.5883 3.0
1.44725 8.44725 7.0
1.04422 7.14422 6.1
0.84723 20.84723 20.0
128.375 130.575 2.2
1.13098 14.13098 13.0
1.70575 4.20575 2.5
1.23175 3.23175 2.0
151.186 155.586 4.4
1.33278 22.33278 21.0
0.68222 2.28232 1.6001
1.27873 9.27873 8.0
0.92307 6.72307 5.8
113.254 122.254 9.0
4.15525 82.65525 78.5
23.08 34.08 11.0
1790.19 1979.19 189.0

Citat Skillnaden i Pips