För att använda chatten måste du logga in.

Forex systems

Förstärkning
%
Uttag
%
Lönsamhet
%
Systemets ålder
Din jämförelselista kommer att visas här.
Jämförelselistan baseras på din bevakningslista och din portfölj.

För att börja jämföra system, välj ett system genom att klicka på stjärnikonen (om du väljer ett system läggs det till din bevakningslista).

Om du tar bort ett system från den här listan tar du också bort det från din bevakningslista..
När du har valt de system som ska jämföras klickar du på knappen Jämför för att gå till jämförelseskärmen..

System för signalstart

System Förstärkning Uttag Konto Prestanda
BlueWhale Capital +17594.55% 46.70% Verkligt Kopiera
Trading S Capital +12142.51% 48.98% Verkligt Kopiera
R Factor Exotic +4315.63% 33.79% Verkligt Kopiera
NC GO +3081.57% 6.44% Verkligt Kopiera
Friday Monday +2898.16% 43.32% Verkligt Kopiera
Scalp IC Markets +2838.66% 23.22% Verkligt Kopiera
Pro Trade Signal +2613.01% 49.05% Verkligt Kopiera
StartTrading +1621.0% 9.28% Verkligt Kopiera
R Factor Multi Portfolio +1347.45% 10.92% Verkligt Kopiera
PriceTrading +1099.16% 28.48% Verkligt Kopiera

Forex systems

System Förstärkning Uttag Konto System Handel Prestanda
R47 V6se EU Since Sept 2020(SignalStart) +106096.78% 47.12% Verkligt Teknisk Automatiserad R47  V6se EU Since Sept 2020(SignalStart) performance
Challenge Completed +86151.36% 10.71% Verkligt - - Challenge Completed performance
TreadingWorld +51016.75% 43.60% Verkligt - - TreadingWorld performance
Happy News v1.4.1 - TMGM +43606.89% 16.29% Verkligt Teknisk Automatiserad Happy News v1.4.1 - TMGM performance
COPY FUNDING 02 +35839.01% 8.98% Verkligt Teknisk Blandad COPY FUNDING 02 performance
Global Capital Group +27543.56% 6.80% Verkligt Teknisk Automatiserad Global Capital Group performance
Perhhgf +24700.43% 27.73% Verkligt - Automatiserad Perhhgf performance
RFactor EURCAD High Risk +19633.36% 34.96% Verkligt Teknisk Automatiserad RFactor EURCAD High Risk performance
BlueWhale Capital +15093.47% 18.74% Verkligt - - BlueWhale Capital performance
TradingS Capital +12363.98% 39.88% Verkligt Teknisk Blandad TradingS Capital performance

HYPOTETISKA RESULTAT HAR MÅNGA INNEBOENDE BEGRÄNSNINGAR, VARAV NÅGRA BESKRIVS NEDAN. DET GÖRS INGEN UTFÄSTELSE OM ATT NÅGOT KONTO KOMMER ATT ELLER SANNOLIKT KOMMER ATT UPPNÅ VINSTER ELLER FÖRLUSTER LIKNANDE DEM SOM VISAS. DET FINNS FAKTISKT OFTA STORA SKILLNADER MELLAN HYPOTETISKA RESULTAT OCH DE FAKTISKA RESULTAT SOM SENARE UPPNÅS MED ETT VISST HANDELSPROGRAM. EN AV BEGRÄNSNINGARNA MED HYPOTETISKA RESULTAT ÄR ATT DE I ALLMÄNHET ÄR UTARBETADE MED HJÄLP AV EFTERHANDSKUNSKAP. DESSUTOM INNEBÄR HYPOTETISK HANDEL INTE NÅGON FINANSIELL RISK, OCH INGET HYPOTETISKT HANDELSRESULTAT KAN HELT OCH HÅLLET REDOGÖRA FÖR DEN FINANSIELLA RISKENS INVERKAN PÅ DEN FAKTISKA HANDELN. FÖRMÅGAN ATT MOTSTÅ FÖRLUSTER ELLER ATT HÅLLA SIG TILL ETT VISST HANDELSPROGRAM TROTS HANDELSFÖRLUSTER ÄR TILL EXEMPEL VÄSENTLIGA PUNKTER SOM OCKSÅ KAN PÅVERKA DE FAKTISKA HANDELSRESULTATEN NEGATIVT. DET FINNS MÅNGA ANDRA FAKTORER SOM ÄR RELATERADE TILL MARKNADERNA I ALLMÄNHET ELLER TILL GENOMFÖRANDET AV ETT SPECIFIKT HANDELSPROGRAM SOM INTE KAN BEAKTAS FULLT UT VID UTARBETANDET AV HYPOTETISKA RESULTAT OCH SOM ALLA KAN PÅVERKA DE FAKTISKA HANDELSRESULTATEN NEGATIVT.