Live Forex Spreads

Porównanie spreadów brokerów forex w czasie rzeczywistym. Najlepszy spread jest w kolorze zielonym, najgorszy jest w kolorze czerwonym. Aby uzyskać ogólnie najlepsze spready, poszukaj linii zabarwionej głównie zielonymi komórkami

Broker sponsor EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
Brokers EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.3 0.2 0.8 0.0 0.1
0.1 0.2 0.4 1.0 0.0 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2
0.0 0.3 0.2 0.9 0.2 0.8 0.4 0.2 0.4 0.3
0.8 0.7 0.6 2.4 1.0 1.4 2.2 0.6 2.0 2.4
0.0 0.5 0.3 1.2 0.4 0.9 0.5 0.3 0.4 0.5
1.2 1.5 1.1 2.8 1.8 2.0 2.6 1.6 1.6 1.8
0.5 0.8 0.8 1.7 0.7 1.6 0.7 0.5 0.6 0.9
0.0 0.1 0.2 0.5 0.2 0.4 1.0 0.5 0.5 0.2
0.1 0.2 0.4 0.9 0.0 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2
0.3 0.5 0.8 2.2 0.9 1.7 2.1 0.9 0.9 0.9
0.2 0.6 0.2 0.7 0.3 0.1 0.1 0.3 4.6 0.1
1.3 1.4 1.3 1.8 1.3 1.7 1.5 1.4 1.5 1.4
0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0
0.4 0.7 0.9 1.5 0.8 1.6 1.1 0.9 0.9 0.8
0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0
0.0 0.1 0.2 1.2 0.3 0.4 0.9 0.1 0.2 0.5
0.1 0.2 0.3 1.1 0.3 0.8 0.4 0.2 0.3 0.2
0.0 0.2 0.1 0.8 0.1 0.8 0.4 0.1 0.2 0.3
0.1 0.1 0.4 1.0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2
0.3 0.5 0.8 2.2 0.9 1.8 2.2 0.9 0.9 0.9
0.2 1.1 0.3 1.5 1.3 2.5 1.3 0.7 1.3 1.1
0.3 0.3 0.5 1.2 0.5 0.8 0.8 0.3 0.3 0.8
0.2 0.3 0.3 1.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.4 0.6
0.0 0.1 0.2 1.1 0.3 0.4 0.9 0.1 0.2 0.5
1.1 1.5 2.4 2.4 2.0 2.7 2.2 1.8 1.6 1.7
0.0 0.0 0.3 0.9 0.2 0.6 0.6 0.2 0.2 0.0
0.5 0.7 0.7 1.3 1.4 1.2 0.8 0.8 1.2 0.9
0.3 0.2 0.4 1.7 0.4 1.6 0.8 0.4 1.9 0.4
0.1 0.0 0.1 0.6 0.1 0.5 0.2 0.0 0.3 0.4
0.2 1.1 0.3 1.5 1.3 2.5 1.3 0.7 1.3 1.1
0.1 0.2 0.2 0.9 0.5 0.8 0.8 0.1 0.3 0.2
- - - - - - - - - -
0.7 0.8 0.8 1.6 1.1 1.5 1.7 1.0 2.8 1.0
0.0 0.1 0.1 0.9 0.1 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1
- - - - - - - - - -
0.3 0.8 0.3 1.4 0.5 1.1 0.6 0.8 0.7 1.2
0.3 0.3 0.4 1.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.3
0.1 0.1 0.1 0.7 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
1.4 1.5 1.2 2.3 1.3 1.5 1.9 1.5 1.8 1.2
  • Chociaż spready są głównym czynnikiem przy wyborze brokera, nie odzwierciedlają jakości wykonania, poślizgu ani żadnych innych opłat brokera.
  • Dane są pobierane z ponad 10 000 rzeczywistych kont w celu dokładnego przedstawienia zmienności spreadu brokera.
  • Use the 'more' button to select/deselect brokers and symbols.
  • Kliknij spread, aby uzyskać dogłębną analizę.