เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Live Forex Spreads

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ เปรียบเทียบสเปรดแบบเรียลไทม์ สเปรดที่ดีที่สุดจะเป็นสีเขียว สเปรดที่แย่ที่สุดจะเป็นสีแดง สำหรับสเปรดที่ดีที่สุดโดยรวม ให้มองหาแถวที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่

โบรกเกอร์สปอนเซอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
- - - - - - - - - -
โบรกเกอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 3.5 0.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1.6 19.2 8.4 24.3 7.5 14.5 10.0 3.5 9.7 2.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0.4 0.7 0.5 3.1 0.4 2.8 2.0 0.7 0.7 0.8
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
0.1 2.1 1.6 2.8 3.5 4.0 4.4 2.8 1.6 2.5
0.9 2.1 0.9 4.5 1.8 2.8 2.1 3.4 1.2 1.3
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1.5 2.3 5.4 8.4 5.1 9.4 6.2 9.7 4.5 6.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1.8 0.9 3.7 4.6 5.2 5.4 4.5 1.8 1.8 5.2
- - - - - - - - - -
1.4 1.4 4.0 6.2 1.6 2.3 6.7 2.0 1.3 1.8
0.3 0.9 0.4 1.4 0.7 1.3 0.5 0.3 0.7 8.7
0.5 1.0 3.3 4.2 5.8 3.0 7.0 2.8 1.2 2.9
- - - - - - - - - -
0.4 1.5 2.0 5.2 3.0 3.0 1.3 2.0 1.3 1.6
0.9 1.6 0.1 3.6 1.5 2.1 1.6 1.6 1.5 1.3
- - - - - - - - - -
0.7 1.4 0.5 3.8 1.7 2.3 1.5 0.5 1.2 1.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1.0 1.5 5.4 4.6 1.5 1.3 2.0 0.8 2.0 1.5
  • Although spreads are a major factor in choosing a broker, they do not represent execution quality, slippage, or any other fees of a broker.
  • ข้อมูลถูกสุ่มตัวอย่างจากบัญชีจริงมากกว่า 10,000 บัญชีสำหรับการแสดงที่แน่นอนของความผันผวนของสเปรดของโบรกเกอร์
  • ใช้ปุ่ม 'เพิ่มเติม' เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกโบรกเกอร์และสัญลักษณ์
  • คลิกที่สเปรดเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก