เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Live Forex Spreads

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ เปรียบเทียบสเปรดแบบเรียลไทม์ สเปรดที่ดีที่สุดจะเป็นสีเขียว สเปรดที่แย่ที่สุดจะเป็นสีแดง สำหรับสเปรดที่ดีที่สุดโดยรวม ให้มองหาแถวที่มีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่

โบรกเกอร์ EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD USD/CHF
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
6.0 18.8 14.8 32.3 4.1 33.0 27.0 9.0 39.0 19.0
- - - - - - - - - -
0.8 1.5 0.9 2.6 7.0 19.7 1.3 1.0 7.7 0.9
4.0 10.9 9.9 15.9 4.2 43.5 19.0 9.7 11.4 25.8
0.8 1.5 0.9 2.6 7.0 19.7 1.3 1.0 7.7 0.9
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
5.5 3.5 10.5 21.2 7.7 47.5 20.5 13.4 10.0 4.1
- - - - - - - - - -
1.3 1.5 1.3 2.3 1.6 18.0 1.8 1.3 3.5 1.6
0.0 5.7 9.2 7.2 3.6 15.7 15.8 3.2 9.5 0.9
5.0 4.2 9.0 11.4 3.5 7.4 1.6 6.0 9.9 2.0
- - - - - - - - - -
0.4 0.7 0.7 1.8 2.5 5.0 2.5 2.0 2.5 0.7
6.9 19.3 14.8 33.0 5.7 6.7 19.8 14.3 19.4 31.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4.9 2.1 4.0 4.1 3.4 22.9 10.9 6.4 7.7 1.8
5.2 12.3 12.8 17.4 4.1 31.1 15.3 5.4 8.9 2.9
  • Although spreads are a major factor in choosing a broker, they do not represent execution quality, slippage, or any other fees of a broker.
  • ข้อมูลถูกสุ่มตัวอย่างจากบัญชีจริงมากกว่า 10,000 บัญชีสำหรับการแสดงที่แน่นอนของความผันผวนของสเปรดของโบรกเกอร์
  • ใช้ปุ่ม 'เพิ่มเติม' เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือกโบรกเกอร์และสัญลักษณ์
  • คลิกที่สเปรดเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก