Kalendarz ekonomiczny

Jul 17, 00:00
CNY Trzecie plenum Komunistycznej Partii Chin
Niski
Jul 17, 01:00
AUD Wskaźnik Wiodący wg Westpac m/m (Jun)
Niski
0%
0.2%
0%
Jul 17, 06:00
GBP Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) r/r (Jun)
Niski
-0.7%
1.5%
-0.4%
Jul 17, 06:00
GBP Produkcja podstawowa PPI (miesięcznie) (Jun)
Niski
0.2%
0.1%
0.1%
Jul 17, 06:00
GBP Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) m/m (Jun)
Niski
-0.6%
0%
-0.8%
Jul 17, 06:00
GBP Podstawowa produkcja PPI (roczna) (Jun)
Niski
1%
2.2%
1.1%
Jul 17, 06:00
GBP Inflacja Producentów (PPI Input) r/r (Jun)
Niski
1.7%
1.8%
1.4%
Jul 17, 06:00
GBP Inflacja Producentów (PPI Input) m/m (Jun)
Niski
0%
0.1%
-0.3%
Jul 17, 06:00
GBP Inflacja m/m (Jun)
Średni
0.3%
0.1%
0.1%
Jul 17, 06:00
GBP Inflacja Bazowa r/r (Jun)
Średni
3.5%
3.5%
3.5%
Jul 17, 06:00
GBP Inflacjia r/r (Jun)
Wysokij
2%
1.9%
2%
Jul 17, 06:00
GBP Inflacja Bazowa m/m (Jun)
Niski
0.5%
0.1%
0.2%
Jul 17, 06:00
GBP Indeks Cen Detalicznych (RPI) r/r (Jun)
Niski
3%
2.9%
2.9%
Jul 17, 06:00
GBP Indeks Cen Detalicznych (RPI) m/m (Jun)
Niski
0.4%
0.2%
0.2%
Jul 17, 07:00
EUR Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (Jun)
Niski
2.6%
2.4%
2.4%
Jul 17, 07:00
EUR Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (Jun)
Niski
0.1%
0.1%
0%
Jul 17, 08:00
AUD RBA Simon Przemówienie
Średni
Jul 17, 09:00
EUR Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (Jun)
Niski
3%
3.7%
3%
Jul 17, 09:00
EUR Inflacja m/m (Jun)
Niski
0.2%
0.2%
0.2%
Jul 17, 09:00
EUR Inflacja Bazowa r/r (Jun)
Niski
2.9%
2.9%
2.9%
Jul 17, 09:00
EUR Inflacjia r/r (Jun)
Średni
2.6%
2.5%
2.5%
Jul 17, 09:00
EUR CPI końcowy (Jun)
Wysokij
126.31
126.58
126.5
Jul 17, 09:00
EUR Inflacjia r/r (Jun)
Niski
2.3%
2%
2.2%
Jul 17, 09:00
GBP Aukcja 5-letnich biletów skarbowych
Niski
4.083% 4.023%
Jul 17, 09:30
EUR Aukcja 30-letnich obligacji skarbowych
Niski
2.54% 2.59%
Jul 17, 10:00
EUR Indeks Cen Domów m/m (May)
Niski
0.4%
0.2%
0.1%
Jul 17, 10:00
EUR Indeks Cen Domów r/r (May)
Niski
7.9%
8.7%
8.2%
Jul 17, 10:00
EUR Inflacja Producentów m/m (Jun)
Niski
0.3%
0.2%
0.8%
Jul 17, 10:00
EUR Inflacja Producentów r/r (Jun)
Niski
0.6%
1.9%
2%
Jul 17, 10:10
EUR Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
Niski
3.589% 3.598%
Jul 17, 10:10
EUR Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
Niski
3.56% 3.504%
Jul 17, 11:00
USD Indeks zakupów MBA (Jul/12)
Niski
144.3 140.4
Jul 17, 11:00
USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA (Jul/12)
Niski
7% 6.87%
Jul 17, 11:00
USD Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA (Jul/12)
Niski
206.1 214.1
Jul 17, 11:00
USD Wnioski o hipotekę MBA (Jul/12)
Niski
-0.2% 3.9%
Jul 17, 11:00
USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA (Jul/12)
Niski
532.3 613
Jul 17, 12:30
CAD Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe przez Kanadyjczyków (May)
Niski
C$0.68B
C$0.9B
C$3.86B
Jul 17, 12:30
CAD Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe (May)
Niski
C$41.05B
C$16B
C$20.89B
Jul 17, 12:30
USD Rozpoczęte budowy domów m/m (Jun)
Średni
-4.6%
3.1%
3%
Jul 17, 12:30
USD Pozwolenia Budowlane (Miesięcznie) (Jun)
Średni
-2.8%
0.5%
3.4%
Jul 17, 12:30
USD Rozpoczęte Budowy Domów (Jun)
Średni
1.314M
1.3M
1.353M
Jul 17, 12:30
USD Pozwolenia Na Budowę (Jun)
Wysokij
1.399M
1.4M
1.446M
Jul 17, 13:00
USD Przemówienie Fed Barkina
Średni
Jul 17, 13:15
USD Przetwórstwo Przemysłowe r/r (Jun)
Niski
0.1%
0.3%
1.1%
Jul 17, 13:15
USD Stopa Utylizacji Surowców (Jun)
Niski
78.3%
78.4%
78.8%
Jul 17, 13:15
USD Produkcja przemysłowa m/m (Jun)
Średni
0.9%
0.3%
0.6%
Jul 17, 13:15
USD Produkcja Przemysłowa r/r (Jun)
Niski
0.3%
0.4%
1.6%
Jul 17, 13:15
USD Przetwórstwo Przemysłowe m/m (Jun)
Niski
1%
0.2%
0.4%
Jul 17, 13:35
USD Przemówienie Fed Waller
Średni
Jul 17, 14:30
USD Zmiana Zapasów Oleju Opałowego wg EIA (Jul/12)
Niski
0.356M 0.252M
Jul 17, 14:30
USD Zmiana Zapasów Benzyny wg EIA (Jul/12)
Średni
-2.006M
-1.7M
3.328M
Jul 17, 14:30
USD Zmiana w produkcji benzyny wg EIA (Jul/12)
Niski
0.239M -0.751M
Jul 17, 14:30
USD Zmiana w produkcji paliwa destylowanego według EIA (Jul/12)
Niski
0.022M 0.101M
Jul 17, 14:30
USD Zmiana wsadu ropy naftowej w rafinerii EIA (Jul/12)
Niski
0.317M -0.181M
Jul 17, 14:30
USD Zmiana Zapasów Ropy Naftowej wg EIA (Jul/12)
Średni
-3.443M
0.8M
-4.87M
Jul 17, 14:30
USD Zmiana importu ropy naftowej wg EIA (Jul/12)
Niski
0.615M 0.312M
Jul 17, 14:30
USD Zmiana Zapasów Ropy Naftowej Cushing EIA (Jul/12)
Niski
-0.702M -0.875M
Jul 17, 14:30
USD Zmiana Zapasów Destylatu EIA (Jul/12)
Niski
4.884M
-0.5M
3.454M
Jul 17, 15:30
USD 17-tygodniowa aukcja banknotów
Niski
5.195% 5.135%
Jul 17, 16:00
CAD Aukcja obligacji 2-letnich
Niski
3.912% 3.689%
Jul 17, 17:00
USD Aukcja 20-letnich obligacji
Niski
4.452% 4.466%
Jul 17, 18:00
USD Beżowa Księga Fed
Średni
Jul 17, 23:50
4g 38min
JPY Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe (Jul/13)
Niski
¥603.7B
Jul 17, 23:50
4g 38min
JPY Inwestycje Zagraniczne w Obligacje (Jul/13)
Niski
¥237.7B
Jul 17, 23:50
4g 38min
JPY Import r/r (Jun)
Niski
9.5%
9.3%
Jul 17, 23:50
4g 38min
JPY Eksport r/r (Jun)
Średni
13.5%
6.4%
Jul 17, 23:50
4g 38min
JPY Bilans Handlowy (Jun)
Wysokij
-¥1221.3B
-¥240B
Jul 18, 00:00
4g 48min
CNY Trzecie plenum Komunistycznej Partii Chin
Niski
Jul 18, 01:30
6g 18min
AUD Zmiana w Zatrudnieniu na Pół Etatu (Jun)
Średni
-2.1K
15K
Jul 18, 01:30
6g 18min
AUD Uczestnictwo w Rynku Pracy (Jun)
Niski
66.8%
66.8%
Jul 18, 01:30
6g 18min
AUD Zmiana w Zatrudnieniu na Pełny Etat (Jun)
Średni
41.7K
5K
Jul 18, 01:30
6g 18min
AUD Zmiana Zatrudnienia (Jun)
Wysokij
39.7K
20K
Jul 18, 01:30
6g 18min
AUD Stopa Bezrobocia (Jun)
Wysokij
4%
4%
Jul 18, 01:30
6g 18min
AUD Biuletyn RBA
Średni
Jul 18, 02:00
6g 48min
USD Inflacja m/m (Jun)
Niski
0.4%
Jul 18, 02:00
6g 48min
USD Inflacjia r/r (Jun)
Niski
3.5%
3.1%
Jul 18, 03:35
8g 23min
JPY Aukcja 52-tygodniowych weksli skarbowych
Niski
0.139%
Jul 18, 03:35
8g 23min
JPY 5-Year Climate Transition JGB Auction
Niski
Jul 18, 04:30
9g 18min
EUR Stopa Bezrobocia (Jun)
Średni
3.6%
3.8%
Jul 18, 06:00
10g 48min
EUR Rejestracje nowych samochodów (roczne) (Jun)
Średni
-3%
1.3%
Jul 18, 06:00
10g 48min
CHF Bilans Handlowy (Jun)
Średni
CHF4.1B
CHF2.5B
Jul 18, 06:00
10g 48min
GBP Zmiana listy płac HMRC (Jun)
Niski
-3.1K
5K
Jul 18, 06:00
10g 48min
GBP Średnie zarobki z wył. Premia (3 miesiące/rok) (May)
Niski
6%
5.7%
Jul 18, 06:00
10g 48min
GBP Średnie zarobki, w tym Premia (3 miesiące/rok) (May)
Średni
5.9%
5.7%
Jul 18, 06:00
10g 48min
GBP Stopa Bezrobocia (May)
Wysokij
4.4%
4.4%
Jul 18, 06:00
10g 48min
GBP Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek (Jun)
Niski
50.4K
23.4K
Jul 18, 06:00
10g 48min
GBP Zmiana Zatrudnienia (May)
Wysokij
-139K
18K
Jul 18, 08:05
12g 53min
GBP BoE Benjamin Speech
Niski
Jul 18, 08:40
13g 28min
EUR Aukcja 10-letnich biletów skarbowych
Niski
3.345%
Jul 18, 09:00
13g 48min
EUR Produkcja Budowlana r/r (May)
Niski
-1.1%
-0.9%
Jul 18, 09:00
13g 48min
EUR 3-letnia aukcja OAT
Niski
3.04%
Jul 18, 09:00
13g 48min
EUR Aukcja 5-letniego OAT
Niski
3.03%
Jul 18, 09:00
13g 48min
EUR 8-Year OAT Auction
Niski
3.05%
Jul 18, 10:00
14g 48min
EUR Aukcja OAT powiązana z indeksem
Niski
0.6%
Jul 18, 10:00
14g 48min
EUR Aukcja OATi
Niski
0.86%
Jul 18, 10:00
14g 48min
EUR 5-Year Index-Linked OAT Auction
Niski
0.57%
Jul 18, 10:00
14g 48min
EUR 30-Year Index-Linked OAT Auction
Niski
1.01%
Jul 18, 10:30
15g 18min
EUR Konsumpcja prywatna (roczna) (Jun)
Niski
2.7%
2.8%
Jul 18, 10:30
15g 18min
EUR Wskaźnik Aktywności Ekonomicznej r/r (Jun)
Niski
1.6%
2%
Jul 18, 12:15
17g 3min
EUR Stopa Depozytowa
Wysokij
3.75%
3.75%
Jul 18, 12:15
17g 3min
EUR Stopa Pożyczkowa marginalna
Niski
4.5%
4.5%
Jul 18, 12:15
17g 3min
EUR Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych
Wysokij
4.25%
4.25%
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Bezrobotni Otrzymujący Zasiłki (Jul/06)
Wysokij
1852K
1860K
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Roszczenia dla bezrobotnych Średnia z 4 tygodni (Jul/13)
Wysokij
233.5K
234K
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Nowe Deklaracje o Bezrobocie (Jul/13)
Wysokij
222K
230K
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Indeks Philadelphia Fed Manufacturing (Jul)
Średni
1.3
2.9
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Warunki biznesowe Philly Fed (Jul)
Niski
13.8
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Philly Fed Zatrudnienie (Jul)
Niski
-2.5
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Philly Fed Nowe zamówienia (Jul)
Niski
-2.2
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Philly Fed Ceny zapłacone (Jul)
Niski
22.5
Jul 18, 12:30
17g 18min
USD Indeks CAPEX Philly Fed (Jul)
Niski
12.1
Jul 18, 12:45
17g 33min
EUR Konferencji Prasowa EBC
Wysokij
Jul 18, 14:00
18g 48min
USD Wskaźnik Wiodący wg Conference Board m/m (Jun)
Niski
-0.5%
-0.3%
Jul 18, 14:15
19g 3min
EUR Przemówienie prezesa EBC Lagarde
Średni
Jul 18, 14:30
19g 18min
USD Zmiana Zapasów Gazu Ziemnego wg EIA (Jul/12)
Niski
65B
55B
Jul 18, 15:30
20g 18min
USD Aukcja 4-tygodniowych weksli skarbowych
Niski
5.27%
Jul 18, 15:30
20g 18min
USD Aukcja 8-tygodniowych weksli skarbowych
Niski
5.26%
Jul 18, 16:00
20g 48min
USD 15-letnia stopa kredytu hipotecznego (Jul/17)
Niski
6.17%
Jul 18, 16:00
20g 48min
USD 30-letnia stopa kredytu hipotecznego (Jul/17)
Niski
6.89%
Jul 18, 17:00
21g 48min
USD 10-letnia aukcja TIPS
Niski
2.184%
Jul 18, 17:45
22g 33min
USD Przemówienie Fed Logana
Średni
Jul 18, 20:00
1 dzień
USD Całkowity Przepływ Kapitału Netto (May)
Niski
$66.2B
Jul 18, 20:00
1 dzień
USD Transakcje Długookresowe Netto TIC (May)
Średni
$123.1B
$98.4B
Jul 18, 20:00
1 dzień
USD Inwestycje Zagraniczne w Obligacje (May)
Niski
$75B
Jul 18, 20:30
1 dzień
USD Bilans Banku Centralnego (Jul/17)
Niski
$7.22T
Jul 18, 22:05
1 dzień
USD Przemówienie Fed Daly
Średni
Jul 18, 23:01
1 dzień
GBP Optymizm Konsumentów wg GFK (Jul)
Średni
-14
-12
Jul 18, 23:30
1 dzień
JPY Inflacja bez żywności i energii r/r (Jun)
Niski
2.1%
2%
Jul 18, 23:30
1 dzień
JPY Inflacja m/m (Jun)
Niski
0.5%
0.2%
Jul 18, 23:30
1 dzień
JPY Inflacja Bazowa r/r (Jun)
Średni
2.5%
2.7%
Jul 18, 23:30
1 dzień
JPY Inflacjia r/r (Jun)
Wysokij
2.8%
2.8%
Jul 18, 23:45
1 dzień
USD Przemówienie Członka FOMC Bowmana
Średni
Jul 19, 03:35
1 dzień
JPY Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
Niski
0.013%
Jul 19, 06:00
1 dzień
EUR Inflacja Producentów r/r (Jun)
Średni
-2.2%
-1.6%
Jul 19, 06:00
1 dzień
EUR Inflacja Producentów m/m (Jun)
Niski
0%
0.1%
Jul 19, 06:00
1 dzień
GBP Pożyczki Netto Sektora Publicznego (Jun)
Niski
-£14.1B
-£12B
Jul 19, 06:00
1 dzień
GBP Pożyczki netto sektora publicznego z wyłączeniem banków (Jun)
Niski
-£15B
-£11.5B
Jul 19, 06:00
1 dzień
GBP Obroty w Handlu Detalicznym r/r (Jun)
Wysokij
1.3%
0.2%
Jul 19, 06:00
1 dzień
GBP Obroty w Handlu Detalicznym m/m (Jun)
Wysokij
2.9%
-0.4%
Jul 19, 06:00
1 dzień
GBP Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem benzyny m/m (Jun)
Wysokij
2.9%
-0.5%
Jul 19, 06:00
1 dzień
GBP Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem benzyny r/r (Jun)
Wysokij
1.2%
0.2%
Jul 19, 07:00
1 dzień
EUR Inflacjia r/r (Jun)
Niski
3.4%
3%
Jul 19, 07:00
1 dzień
EUR Inflacja m/m (Jun)
Niski
0.1%
0.2%
Jul 19, 07:00
1 dzień
EUR Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r (Jun)
Niski
3.3%
3.2%
Jul 19, 07:00
1 dzień
EUR Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m (Jun)
Niski
0.1%
0.2%
Jul 19, 07:00
1 dzień
EUR Saldo Obrotów Bieżących (May)
Niski
-€62.9M
-€90M
Jul 19, 07:10
1 dzień
CNY BIZ (Narastająco) r/r (Jun)
Średni
-28.2%
-28.8%
Jul 19, 08:00
1 dzień
EUR Ankieta EBC dotycząca zawodowych prognostów
Średni
Jul 19, 08:00
1 dzień
EUR Saldo Obrotów Bieżących (May)
Niski
€34.4B
€14B
Jul 19, 08:00
1 dzień
EUR Rachunek bieżący w (May)
Niski
€38.6B
€34.6B
Jul 19, 08:00
1 dzień
EUR Produkcja Budowlana r/r (May)
Niski
10.5%
6.2%
Jul 19, 08:00
1 dzień
EUR Bilans Handlowy (May)
Średni
-€4.7B
-€3.3B
Jul 19, 08:30
1 dzień
EUR Inflacja Producentów r/r (Jun)
Niski
-2.4%
-1%
Jul 19, 09:00
1 dzień
EUR Saldo Obrotów Bieżących (May)
Niski
€2294M
€2100M
Jul 19, 09:00
1 dzień
EUR Stopa Bezrobocia (Jun)
Niski
4.9%
5%
Jul 19, 09:00
1 dzień
EUR ESRB Annual Report 2023
Niski
Jul 19, 10:00
1 dzień
EUR Inflacja Producentów m/m (Jun)
Niski
0.4%
0.3%
Jul 19, 10:00
1 dzień
EUR Inflacja Producentów r/r (Jun)
Niski
-3.3%
0.5%
Jul 19, 10:00
1 dzień
EUR Optymizm Konsumentów (Jun)
Średni
83.8
83
Jul 19, 10:30
1 dzień
EUR Saldo Obrotów Bieżących (May)
Niski
€877.6M
-€550M
Jul 19, 12:00
1 dzień
EUR Bilans Handlowy (Jun)
Niski
-€430.6M
-€425M
Jul 19, 12:30
1 dzień
CAD Obroty w Handlu Detalicznym r/r (May)
Wysokij
1.8%
1.9%
Jul 19, 12:30
1 dzień
CAD Obroty w Handlu Detalicznym m/m (May)
Wysokij
0.7%
-0.6%
Jul 19, 12:30
1 dzień
CAD Inflacja Producentów r/r (Jun)
Niski
1.8%
1.8%
Jul 19, 12:30
1 dzień
CAD Ceny Surowców r/r (Jun)
Niski
7.6%
3.3%
Jul 19, 12:30
1 dzień
CAD Obroty w Handlu Detalicznym z wyłączeniem samochodów m/m (May)
Wysokij
1.8%
-0.5%
Jul 19, 12:30
1 dzień
CAD Ceny Surowców m/m (Jun)
Niski
-1%
-0.1%
Jul 19, 12:30
1 dzień
CAD Inflacja Producentów m/m (Jun)
Niski
0%
0.2%
Jul 19, 14:40
1 dzień
USD Przemówienie Członka FOMC Williamsa
Średni
Jul 19, 17:00
1 dzień
USD Liczba platform wiertniczych ropy naftowej wg Baker Hughes (Jul/19)
Niski
478
Jul 19, 17:00
1 dzień
USD Piekarz - Hughesa - Całkowity - Przypony - Liczyć (Jul/19)
Niski
584
Jul 19, 17:00
1 dzień
USD Przemówienie Fed Bostic
Średni
Jul 19, 21:20
2 dzieńi
USD Bilans Handlowy (Jun)
Niski
-$831.76M
-$704M
Jul 21, 00:00
3 dzieńi
EUR Belgian National Day
Żaden
Jul 21, 22:45
4 dzieńi
NZD Eksport (Jun)
Niski
NZ$7.16B
NZ$6.5B
Jul 21, 22:45
4 dzieńi
NZD Import (Jun)
Niski
NZ$6.95B
NZ$7.5B
Jul 21, 22:45
4 dzieńi
NZD Bilans Handlowy (Jun)
Średni
NZ$0.204B
-NZ$1B
Jul 22, 01:15
4 dzieńi
CNY Stopa Pożyczkowa 1-letnia
Średni
3.45%
3.3%
Jul 22, 01:15
4 dzieńi
CNY Stopa Pożyczkowa 5-letnia (Jul)
Średni
3.8%
3.8%
Jul 22, 05:00
4 dzieńi
EUR Inflacja Producentów m/m (Jun)
Niski
1%
Jul 22, 05:00
4 dzieńi
EUR Inflacja Producentów r/r (Jun)
Niski
-1.6%
-1.7%
Jul 22, 05:01
4 dzieńi
EUR Optymizm Konsumentów (Jul)
Niski
70.5
Jul 22, 06:00
4 dzieńi
EUR Obroty w Handlu Detalicznym m/m (May)
Wysokij
-1.2%
0%
Jul 22, 06:00
4 dzieńi
EUR Obroty w Handlu Detalicznym r/r (May)
Wysokij
-0.6%
1.1%
Jul 22, 08:00
4 dzieńi
EUR Saldo Obrotów Bieżących (May)
Niski
-€2.688B
Jul 22, 08:00
4 dzieńi
CHF Myfxbook USDCHF Sentiment
Średni
52%
Jul 22, 08:00
4 dzieńi
AUD Myfxbook AUDUSD Sentiment
Średni
11%
Jul 22, 08:00
4 dzieńi
JPY Myfxbook USDJPY Sentiment
Średni
44%
Jul 22, 08:00
4 dzieńi
EUR Myfxbook EURUSD Sentiment
Średni
12%
Jul 22, 08:00
4 dzieńi
GBP Myfxbook GBPUSD Sentiment
Średni
6%
Jul 22, 08:00
4 dzieńi
CAD Myfxbook USDCAD Sentiment
Średni
54%
Jul 22, 08:00
4 dzieńi
NZD Myfxbook NZDUSD Sentiment
Średni
32%
Jul 22, 09:00
4 dzieńi
EUR Optymizm Konsumentów (Jul)
Niski
-1
Jul 22, 10:00
4 dzieńi
EUR Indeks cen hurtowych m/m (Jun)
Niski
0.9%
3.7%
Jul 22, 10:00
4 dzieńi
EUR Indeks cen hurtowych r/r (Jun)
Niski
-2.8%
0.5%
Jul 22, 10:00
4 dzieńi
EUR Stopa Bezrobocia (Jun)
Niski
5.7%
5.8%
Jul 22, 12:30
4 dzieńi
USD Wskaźnik Koniunktury wg Fed z Chicago (Jun)
Średni
0.18
0.3
Jul 22, 13:00
4 dzieńi
EUR Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
Niski
3.537%
Jul 22, 13:00
4 dzieńi
EUR Aukcja 12-miesięcznych weksli skarbowych
Niski
3.355%
Jul 22, 13:00
4 dzieńi
EUR Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
Niski
3.602%
Jul 22, 14:30
4 dzieńi
EUR Stopa Bezrobocia (May)
Niski
4.6%
Jul 22, 15:30
4 dzieńi
USD Aukcja 3-miesięcznych weksli skarbowych
Niski
5.195%
Jul 22, 15:30
4 dzieńi
USD Aukcja 6-miesięcznych weksli skarbowych
Niski
4.985%
Jul 23, 04:30
5 dzieńi
EUR Optymizm Konsumentów (Jul)
Średni
-23
Jul 23, 05:00
5 dzieńi
EUR Stopa Bezrobocia (Jun)
Niski
10.2%
8.8%
Jul 23, 06:00
5 dzieńi
EUR Produkcja Przemysłowa r/r (Jun)
Niski
4.7%
-1.2%
Jul 23, 06:00
5 dzieńi
EUR Produkcja przemysłowa m/m (Jun)
Niski
-1.3%
0.6%
Jul 23, 08:30
5 dzieńi
EUR Optymizm Konsumentów (Jul)
Niski
-23
-22
Jul 23, 09:00
5 dzieńi
GBP 15-Year Index-Linked Treasury Gilt Auction
Niski
1.051%
Jul 23, 09:30
5 dzieńi
EUR Aukcja 2-letnich biletów skarbowych
Niski
2.8%
Jul 23, 12:30
5 dzieńi
CAD Nowy Indeks Cen Obudowa (Roczne) (Jun)
Średni
0%
-0.4%
Jul 23, 12:30
5 dzieńi
CAD Nowy Indeks Cen Obudowa (Miesięcznie) (Jun)
Średni
0.2%
0.1%
Jul 23, 12:55
5 dzieńi
USD Indeks Redbook r/r (Jul/20)
Niski
4.8%
Jul 23, 14:00
5 dzieńi
EUR Optymizm Konsumentów (Jul)
Średni
-14
-13.6
Jul 23, 14:00
5 dzieńi
USD Indeks dostaw przemysłowych Fed w Richmond (Jul)
Niski
-9
Jul 23, 14:00
5 dzieńi
USD Sprzedaż Istniejących Nieruchomości (Jun)
Wysokij
4.11M
4.25M
Jul 23, 14:00
5 dzieńi
USD Wskaźnik Przemysłowy wg Fed z Richmond (Jul)
Niski
-10
Jul 23, 14:00
5 dzieńi
USD Indeks usług Fed w Richmond (Jul)
Niski
-11
Jul 23, 14:00
5 dzieńi
USD Sprzedaż Istniejących Nieruchomości m/m (Jun)
Wysokij
-0.7%
3%
Jul 23, 17:00
5 dzieńi
USD Aukcja 2-letnich biletów skarbowych
Niski
4.706%
Jul 23, 17:00
5 dzieńi
USD Podaż pieniądza (Jun)
Niski
$20.96T
Jul 23, 20:30
6 dzieńi
USD API Zmiana zapasów ropy naftowej (Jul/19)
Średni
-4.44M
Jul 23, 23:00
6 dzieńi
AUD Końcowy wynik złożonego PMI Judo Bank (Jul)
Niski
50.7
Jul 23, 23:00
6 dzieńi
AUD Finał PMI dla przemysłu Judo Bank (Jul)
Wysokij
47.2
Jul 23, 23:00
6 dzieńi
AUD Dżudo - Bank - Usługi - PMI - Finał (Jul)
Wysokij
51.2
Jul 24, 00:30
6 dzieńi
JPY PMI dla Przemysłu i Usług wg Jibun Bank (Jul)
Niski
50
Jul 24, 00:30
6 dzieńi
JPY PMI dla Usług wg Jibun Bank (Jul)
Średni
49.8
Jul 24, 00:30
6 dzieńi
JPY PMI dla Przemysłu wg Jibun Bank (Jul)
Średni
50
Jul 24, 03:00
6 dzieńi
NZD Wydatki na karcie kredytowej (roczne) (Jun)
Niski
0%
Jul 24, 03:35
6 dzieńi
JPY 40-letnia aukcja JGB
Niski
2.27%
Jul 24, 05:00
6 dzieńi
EUR Inflacja Producentów r/r (Jun)
Niski
-0.4%
6%
Jul 24, 05:00
6 dzieńi
EUR Wskaźnik Cen Importowych r/r (Jun)
Niski
-1.2%
5.7%
Jul 24, 05:00
6 dzieńi
EUR Wskaźnik Cen Eksportowych r/r (Jun)
Niski
-1.7%
2%
Jul 24, 06:00
6 dzieńi
EUR Optymizm Konsumentów wg GFK (Aug)
Wysokij
-21.8
-19.5
Jul 24, 07:00
6 dzieńi
EUR Inflacja Producentów r/r (Jun)
Niski
-4.6%
2.3%
Jul 24, 07:15
6 dzieńi
EUR Wskaźnik PMI usług HCOB (Jul)
Wysokij
49.6
Jul 24, 07:15
6 dzieńi
EUR PMI dla przemysłu HCOB (Jul)
Wysokij
45.4
Jul 24, 07:15
6 dzieńi
EUR Złożony PMI HCOB (Jul)
Średni
48.8
Jul 24, 07:30
6 dzieńi
EUR Złożony PMI HCOB (Jul)
Średni
50.4
50.6
Jul 24, 07:30
6 dzieńi
EUR PMI dla przemysłu HCOB (Jul)
Wysokij
43.5
Jul 24, 07:30
6 dzieńi
EUR Wskaźnik PMI usług HCOB (Jul)
Wysokij
53.1
53.5
Jul 24, 08:00
6 dzieńi
EUR Złożony PMI HCOB (Jul)
Średni
50.9
Jul 24, 08:00
6 dzieńi
EUR Wskaźnik PMI usług HCOB (Jul)
Wysokij
52.8
Jul 24, 08:00
6 dzieńi
EUR PMI dla przemysłu HCOB (Jul)
Wysokij
45.8
45.6
Jul 24, 08:30
6 dzieńi
GBP S&P Global Services PMI Final (Jul)
Wysokij
52.1
Jul 24, 08:30
6 dzieńi
GBP PMI dla Przemysłu wg S&P (Jul)
Wysokij
50.9
Jul 24, 08:30
6 dzieńi
GBP S&P Global Composite PMI Final (Jul)
Średni
52.3
52.5
Jul 24, 09:00
6 dzieńi
GBP 30-letni Aukcyjny Aukcje Skarbu
Niski
4.43%
Jul 24, 09:30
6 dzieńi
EUR Aukcja 10-letnich biletów skarbowych
Średni
2.63%
Jul 24, 11:00
6 dzieńi
USD Indeks rynku kredytów hipotecznych MBA (Jul/19)
Niski
214.1
Jul 24, 11:00
6 dzieńi
USD Wnioski o hipotekę MBA (Jul/19)
Niski
3.9%
Jul 24, 11:00
6 dzieńi
USD Oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego wg MBA (Jul/19)
Niski
6.87%
Jul 24, 11:00
6 dzieńi
USD Indeks zakupów MBA (Jul/19)
Niski
Jul 24, 11:00
6 dzieńi
USD Indeks refinansowania kredytów hipotecznych MBA (Jul/19)
Niski
Jul 24, 12:00
6 dzieńi
USD Pozwolenia Budowlane (Miesięcznie) (Jun)
Niski
-2.8%
3.4%
Jul 24, 12:00
6 dzieńi
USD Pozwolenia Na Budowę (Jun)
Niski
1.399M
1.446M
Jul 24, 12:30
6 dzieńi
CAD Sprzedaż Hurtowa m/m (Jun)
Niski
-0.1
Jul 24, 13:45
6 dzieńi
CAD Decyzja w Sprawie Stóp Procentowych
Średni
4.75%
4.75%
Jul 24, 13:45
6 dzieńi
CAD Raport BoC dot. polityki monetarnej
Wysokij
Jul 24, 13:45