+ Add to your site  
Więcej
Kalendarz ekonomiczny (Kliknij na nazwę wydarzenia celem uzyskania więcej informacji)
Data Pozostały czas   Wydarzenie Wpływ Poprzedni Kompromis Aktualny Wszystkie  Brak
Monday, Aug 03, 2020
Aug 03, 00:00
 Święto Kupców
Aug 03, 00:30
 Indeks PMI dla przemysłu Nomura/ JMMA 42.6 42.6 45.2
Aug 03, 00:30
 Indeks PMI dla przemyslu HSBC/Markit 43.4 45.6 46.9
Aug 03, 01:00
 Inflacja wg TD Securities (MoM) 0.6% 0.9%
Aug 03, 01:00
 Inflacja wg TD Securities (YoY) 0.7% 1.3%
Aug 03, 01:30
 Oferty pracy ANZ 41.4% 37.0% 16.7%
Aug 03, 01:45
 Indeks PMI dla przemyslu HSBC 51.2 51.3 52.8
Aug 03, 04:00
 Inflacja (YoY) 1.96% 1.66% 1.54%
Aug 03, 04:00
 Inflacja bazowa 2.26% 2.11% 2.07%
Aug 03, 04:00
 Inflacja (MoM) 0.18% 0.03% -0.1%
Aug 03, 05:00
 Obywatelskie święto sierpniowe
Aug 03, 06:00
 Indeks PMI dla przemysłu HSBC 49.4 48.4
Aug 03, 06:30
 Indeks cen konsumpcyjnych (MoM) 0% -0.4% -0.2%
Aug 03, 06:30
 PMI dla przemyslu (MoM) 47.6 41.7 51
Aug 03, 06:30
 Indeks cen konsumpcyjnych (YoY) -1.3% -1.3% -0.9%
Aug 03, 06:45
 Inwestycje jednostkowe -7%
Aug 03, 07:00
 Stopa bezrobocia 10.1% 9.2%
Aug 03, 07:00
 Indeks PMI 47.4 50.8
Aug 03, 07:00
 Indeks PMI dla przemyslu Markit 45.2 47.9
Aug 03, 07:00
 PMI dla przemyslu 47.2 50 52.8
Aug 03, 07:00
 Bezrobocie 414.8K 384K
Aug 03, 07:15
 Indeks PMI dla przemysłu Markit 49 52 53.5
Aug 03, 07:30
 PMI SVME 41.9 51 49.2
Aug 03, 07:30
 Indeks PMI Markit 44.9 49.5 47
Aug 03, 07:45
 PMI dla przemyslu Markit 47.5 51.2 51.9
Aug 03, 07:50
 Indeks PMI dla przemyslu Markit 52 52 52.4
Aug 03, 07:55
 Indeks PMI dla produkcji 50 50 51
Aug 03, 08:00
 Indeks PMI dla produkcji 51.1 51.1 51.8
Aug 03, 08:00
 produkcja wg. wskaźnika aktywności finansowej (PMI) 49.4 48.6
Aug 03, 08:30
 Indeks PMI dla produkcji 53.6 53.6 53.3
Aug 03, 09:00
 PMI dla przemyslu DILF 52.1 57.4
Aug 03, 09:00
 Eksport $12.73B
Aug 03, 09:30
 Indeks nastrojów w biznesie 77.8
Aug 03, 10:00  Bilans handlowy 7.5B 8.1B
Aug 03, 10:30  IMACEC -15.3% -14.5%
Aug 03, 12:00  Bilans Budzetowy -195.2B
Aug 03, 12:00  Decyzja ws. stóp procentowych 1.75%
Aug 03, 12:00  Calkowita sprzedaz nowych aut 31867
Aug 03, 13:00  PMI dla przemyslu HSBC 51.6 56.7
Aug 03, 13:00  Wskaźnik PMI 48 46.7
Aug 03, 13:45  Indeks PMI dla przemysłu Markit 51.3 52
Aug 03, 14:00  Indeks ISM cen płaconych 51.3 60
Aug 03, 14:00  Indeks ISM dla produkcji 52.6 53.6
Aug 03, 18:00  Raport doradców kredytowych
Aug 03, 19:30  Całkowita sprzedaż samochodów 13.1M
Aug 03, 23:00  Wzrost cen artykulów konsumpcyjnych 0.2% 0.1%
Aug 03, 23:00  Wzrost wskaznika cen artykulów konsumpcyjnych (YoY) 0% 0.35%
Aug 03, 23:30  Tokijski indeks cen konsumpcyjnych (YoY) 0.3% 0.4%
Aug 03, 23:30  Tokijski indeks cen konsumpcyjnych bez żywności i energii (YoY) 0.4% 0.5%
Aug 03, 23:30  Tokijski indeks cen konsumpcyjnych bez świeżej żywności (YoY) 0.2% 0.2%
Aug 03, 23:50  Baza monetarna (YoY) 6% 6.3%
Aug 03, 23:50  Rezerwy zagraniczne Japonii $1383.2B
Tuesday, Aug 04, 2020
Aug 04, 00:01  Wskaźnik PMI dla przemysłu 51
Aug 04, 00:30  Trendy w sprzedaży detalicznej (MoM) 2.4% 2.4%
Aug 04, 01:30  Eksport -4%
Aug 04, 01:30  Import -6%
Aug 04, 01:30  Bilans handlowy 8025M 8763M
Aug 04, 04:30  Decyzja ws. stóp procentowych RBA 0.25%
Aug 04, 04:30  Oświadczenie na temat polityki monetarnej RBA
Aug 04, 05:45  Klimat konsumencki wg SECO -39.3
Aug 04, 06:30  Indeks cen towarów SDR RBA(YoY) -11.4% -12.3%
Aug 04, 06:45  Budzet -€117.85B
Aug 04, 07:00  Indeks cen dóbr produkcyjnych (rdr) 1.7%
Aug 04, 07:00  Indeks cen dóbr produkcyjnych (m/m) 0.69%
Aug 04, 07:00  Indeks cen dobr produkcyjnych (YoY) 6.17%
Aug 04, 07:00  Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (m/m) 1.13% 0.9%
Aug 04, 07:00  Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (rdr) 12.62% 12.1%
Aug 04, 07:00  Zmiana stopy bezrobocia 5.1K
Aug 04, 08:00  Inflacja IPC Fipe 0.39% 0.23%
Aug 04, 09:00  Indeks cen dóbr produkcyjnych (YoY) -5% -3.9%
Aug 04, 09:00  Indeks cen dóbr produkcyjnych (MoM) -0.6% 0.5%
Aug 04, 12:00  Produkcja przemyslowa (YoY) -21.9% -11.6%
Aug 04, 12:00  Produkcja przemyslowa (MoM) 7% -4.4%
Aug 04, 12:55  Wskaźnik Redbook (rdr) -8.7%
Aug 04, 12:55  Wskaźnik Redbook (m/m) 1.1%
Aug 04, 13:30  Wskaźnik PMI dla sektora produkcji RBC 47.8 44.1
Aug 04, 13:45  Indeks ISM dla Nowego Jorku 39.5 15.8
Aug 04, 14:00  Optymizm ekonomiczny IBD/TIPP 44
Aug 04, 14:00  Zamówienia fabryczne 8% 5.0%
Aug 04, 14:30  Wskaźnik GDT -0.7% 2.0%
Aug 04, 15:00  Rezerwy walutowe 455.8B
Aug 04, 21:00  Rezerwy walutowe 410.75B 416.06B
Aug 04, 22:45  Wskaźnik kosztów pracy (rdr) 2.4%
Aug 04, 22:45  Wskaźnik aktywności zawodowej 70.4% 69.7%
Aug 04, 22:45  Wskaźnik kosztów pracy (w ujęciu kwartalnym) 0.3%
Aug 04, 22:45  Zmiana zatrudnienia 0.7% -1.9%
Aug 04, 22:45  Stopa bezrobocia 4.2% 5.7%
Wednesday, Aug 05, 2020
Aug 05, 00:30  Indeks PMI dla przemysłu Markit 49.6 43.5
Aug 05, 00:30  Indeks PMI Markit dla usług 45
Aug 05, 01:00  Ceny surowców ANZ -0.7% 1.0%
Aug 05, 01:45  HSBC Chiny uslugi PMI 58.4 56.8
Aug 05, 04:00  Wzrost Produktu Krajowego Brutto (YoY) 2.97%
Aug 05, 04:00  Wzrost produktu krajowego brutto (Mom) -2.41%
Aug 05, 05:00  Sprzedaż detaliczna (rdr) -52.1% -65.3%
Aug 05, 05:00  Sprzedaż detaliczna (m/m) -21.5% -26.2%
Aug 05, 06:00  Wskaźnik PMI dla usług 47.8
Aug 05, 07:00  Sprzedaż detaliczna (r/r) -0.7%
Aug 05, 07:00  Sprzedaż detaliczna (rdr) -2.1%
Aug 05, 07:15  Usługi dot. Wskaźnika Menadżera Zakupów 50.2 52
Aug 05, 07:30  Produkcja przemysłowa (rdr) -15.5%
Aug 05, 07:30  Produkcja przemysłowa (m/m) 0.5%
Aug 05, 07:30  Nowe zamowienia w przemysle (YoY) -18.4%
Aug 05, 07:45  Indeks PMI Markit dla usług 46.4 51
Aug 05, 07:50  Indeks PMI Markit dla uslug 57.8 57.8
Aug 05, 07:50  Wskaźnik przemysłowy Markit PMI 57.6 57.6
Aug 05, 07:55  Indeks PMI dla usług 56.7 56.7
Aug 05, 07:55  Wskaźnik Markit PMI 55.5 55.5
Aug 05, 08:00  Indeks PMI dla usług 55.1 55.1
Aug 05, 08:00  Indeks złożony PMI Markit 54.8 54.8
Aug 05, 08:30  Indeks PMI dla usług 56.6 56.6
Aug 05, 09:00  Sprzedaż detaliczna (MoM) 17.8% 5.0%
Aug 05, 09:00  Sprzedaż detaliczna (YoY) -5.1% 0.2%
Aug 05, 10:00  Stopa bezrobocia 6.7%
Aug 05, 12:00  Zaufanie konsumentów 42.1
Aug 05, 12:00  Indeks nastroju konsumentów s.a. 42.6
Aug 05, 12:00  Wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych (m/m) 0.2% 0.4%
Aug 05, 12:15  Zmiana zatrudnienia wg ADP 2369K 1250K
Aug 05, 12:30  Import $35.29B
Aug 05, 12:30  Eksport $34.61B
Aug 05, 12:30  Międzynarodowy handel towarami -$0.68B
Aug 05, 12:30  Bilans handlowy -$54.6B -$50.3B
Aug 05, 13:45  Indeks PMI Markit dla usług 49.6 49.6
Aug 05, 13:45  Indeks złożony PMI Markit 50 50
Aug 05, 14:00  Pozaprodukcyjny ISM 57.1 54.8
Aug 05, 21:00  Decyzja ws. stóp procentowych 2.25%
Aug 05, 23:00  Saldo na rachunku bieżącym 2.29B 3.29B
Aug 05, 23:50  Deflator Produktu Krajowego Brutto (YoY) 0.9%
Aug 05, 23:50  Zagraniczne inwestycje w japońskie akcje ¥70.6B
Aug 05, 23:50  Inwestycje w obligacje zagraniczne -¥565B
Aug 05, 23:50  Zannualizowany Produkt Krajowy Brutto -2.2%
Aug 05, 23:50  Produkt Krajowy Brutto (QoQ) -0.6%
Show More
Loading
Loading
EURUSD 1.1756 GBPUSD 1.30639
USDJPY 105.714 USDCAD 1.34234

Narzędzia

Społeczność

Opinie

Brokerzy

Platforma

Wsparcie


Twitter |  Facebook |  Mapa strony  |  Zasady  |   Polityka prywatności
©2020 Myfxbook Ltd. All Rights Reserved.
HIGH RISK WARNING: Foreign exchange trading carries a high level of risk that may not be suitable for all investors. Leverage creates additional risk and loss exposure. Before you decide to trade foreign exchange, carefully consider your investment objectives, experience level, and risk tolerance. You could lose some or all of your initial investment; do not invest money that you cannot afford to lose. Educate yourself on the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial or tax advisor if you have any questions. Any data and information is provided 'as is' solely for informational purposes, and is not intended for trading purposes or advice. Past performance is not indicative of future results.