Porównanie wolumenów brokerów Forex

Porównanie wolumenów brokerów forex jest aktualizowane co 60 sekund. Największa głośność jest zabarwiona na zielono, najmniejsza na czerwono. Dla całkowitej największej objętości poszukaj wiersza zabarwionego głównie zielonymi komórkami.

Broker sponsor EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD
Brokers EUR/USD GBP/USD USD/JPY GBP/JPY USD/CAD EUR/AUD EUR/JPY EUR/GBP NZD/USD
18 55 39 39 49 69 60 34 21
20 141 30 74 152 43 64 5 36
8 57 14 44 34 55 73 14 28
55 93 38 175 37 67 70 38 36
36 132 29 133 142 45 94 44 20
23 73 18 100 43 78 77 16 33
48 155 23 158 85 37 60 130 23
68 159 40 163 57 73 76 37 40
78 158 40 186 39 48 48 33 31
40 89 22 102 66 49 78 20 29
78 158 40 186 39 48 48 33 31
25 111 10 149 49 74 45 54 32
14 64 6 110 29 46 59 38 27
19 35 7 52 23 36 51 8 21
19 77 36 169 58 52 75 20 31
17 54 25 98 68 157 64 29 44
19 169 101 132 108 39 63 110 31
35 39 11 27 25 42 45 27 20
42 32 18 6 47 51 45 18 35
15 122 23 160 94 53 69 26 26
18 35 10 58 79 34 19 32 20
44 168 38 144 135 34 61 45 30
52 158 45 150 149 126 95 108 21
189 340 174 371 426 346 346 317 210
- - - - - - - - -
29 35 14 94 40 70 53 23 24
- - - - - - - - -
30 47 9 61 25 40 60 8 21
17 41 13 17 40 64 14 21 25
52 98 45 87 59 77 86 85 47
39 124 13 110 31 42 35 18 22
9 28 8 17 11 16 17 5 16
30 87 18 67 65 81 100 53 34
43 74 23 103 77 99 26 18 43
14 58 24 49 61 64 36 18 14
19 43 17 99 67 23 51 26 15
18 55 39 39 49 69 60 34 20
13 94 102 134 84 38 63 43 13
  • Wyższy wolumen oznacza wyższą płynność, a tym samym lepsze spready.
  • Dane są pobierane z ponad 10 000 rzeczywistych kont w celu dokładnego przedstawienia zmienności wolumenu brokera.
  • Use the 'more' button to select/deselect brokers and symbols.
  • Kliknij wolumin, aby uzyskać dogłębną analizę.