ปฏิทินเศรษฐกิจ

Jun 21, 00:00
EUR Midsummer's Eve
ไม่มี
Jun 21, 00:00
EUR Ecofin Meeting
ต่ำ
Jun 21, 00:30
JPY ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของ Jibun Bank (Jun)
กลาง
50.4
50.6
50.1
Jun 21, 00:30
JPY ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผสมของ Jibun Bank (Jun)
ต่ำ
52.6
52.5
50
Jun 21, 00:30
JPY ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของ Jibun Bank (Jun)
กลาง
53.8
53.7
49.8
Jun 21, 03:35
JPY การประมูลตั๋วเงินระยะ 3 เดือน
ต่ำ
0.008% -0.004%
Jun 21, 06:00
EUR การผลิตภาคอุตสาหกรรมเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
3.9%
-2.2%
-1.3%
Jun 21, 06:00
EUR การผลิตภาคอุตสาหกรรมเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
5.4%
3.2%
4.7%
Jun 21, 06:00
GBP การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐไม่รวมธนาคาร (May)
ต่ำ
-£18.4B
-£15.7B
-£15B
Jun 21, 06:00
GBP การกู้ยืมเงินของภาครัฐ (May)
ต่ำ
-£17.52B
-£14.8B
-£14.1B
Jun 21, 06:00
GBP ยอดขายปลีกเทียบเดือนต่อเดือน (May)
สูง
-1.8%
1.5%
2.9%
Jun 21, 06:00
GBP ยอดขายปลีกเทียบปีต่อปี (May)
สูง
-2.3%
-0.9%
1.3%
Jun 21, 06:00
GBP ยอดขายปลีกไม่รวมเชื้อเพลิงเทียบเดือนต่อเดือน (May)
สูง
-1.4%
1.3%
2.9%
Jun 21, 06:00
GBP ยอดขายปลีกไม่รวมเชื้อเพลิงเทียบปีต่อปี (May)
สูง
-2.5%
-0.8%
1.2%
Jun 21, 06:30
EUR บัญชีเดินสะพัด (Apr)
ต่ำ
-€52.3M
€70M
-€62.9M
Jun 21, 06:45
EUR ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Jun)
กลาง
99
100
99
Jun 21, 06:45
EUR ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ (Jun)
ต่ำ
99
98
99
Jun 21, 07:15
EUR HCOB Composite PMI (Jun)
กลาง
48.9
49.5
48.2
Jun 21, 07:15
EUR HCOB Services PMI (Jun)
สูง
49.3
50
48.8
Jun 21, 07:15
EUR HCOB Manufacturing PMI (Jun)
สูง
46.4
46.8
45.3
Jun 21, 07:30
EUR HCOB Composite PMI (Jun)
กลาง
52.4
52.7
50.6
Jun 21, 07:30
EUR HCOB Services PMI (Jun)
สูง
54.2
54.4
53.5
Jun 21, 07:30
EUR HCOB Manufacturing PMI (Jun)
สูง
45.4
46.4
43.4
Jun 21, 08:00
EUR HCOB Composite PMI (Jun)
กลาง
52.2
52.5
50.8
Jun 21, 08:00
EUR HCOB Manufacturing PMI (Jun)
สูง
47.3
47.9
45.6
Jun 21, 08:00
EUR HCOB Services PMI (Jun)
สูง
53.2
53.5
52.6
Jun 21, 08:30
EUR ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-2.9%
-2.6%
-2.4%
Jun 21, 08:30
EUR ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Jun)
ต่ำ
-8
-6
-8
Jun 21, 08:30
GBP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของ S&P Global (Jun)
สูง
52.9
53
51.2
Jun 21, 08:30
GBP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต  (Jun)
สูง
51.2
51.3
51.4
Jun 21, 08:30
GBP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผสมของ S&P Global (Jun)
กลาง
53
53.1
51.7
Jun 21, 10:00
EUR ราคาขายส่งเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
0.8%
-0.3%
-2.8%
Jun 21, 10:00
EUR ราคาขายส่งเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
3.8%
3.9%
0.9%
Jun 21, 10:00
EUR ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
0.3%
-1.1%
0.4%
Jun 21, 10:00
EUR ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-5%
-4.7%
-3.3%
Jun 21, 12:30
CAD ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
1.4%
1.8%
1.8%
Jun 21, 12:30
CAD ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
1.5%
0.5%
0%
Jun 21, 12:30
CAD ราคาวัตถุดิบเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
2.9%
4%
7.6%
Jun 21, 12:30
CAD ราคาวัตถุดิบเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
5.3%
-0.6%
-1%
Jun 21, 12:30
CAD ยอดขายปลีกไม่รวมรถยนต์เทียบเดือนต่อเดือน (Apr)
สูง
-0.8%
0.7%
1.8%
Jun 21, 12:30
CAD ยอดขายปลีกเทียบปีต่อปี (Apr)
สูง
1.7%
2.2%
1.8%
Jun 21, 12:30
CAD ยอดขายปลีกเทียบเดือนต่อเดือน (Apr)
สูง
-0.3%
0.7%
0.7%
Jun 21, 12:45
CNY การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน)เทียบปีต่อปี (May)
กลาง
-27.9%
-28.1%
-28.2%
Jun 21, 13:10
EUR ดุลการค้า (May)
ต่ำ
-€427.5M
-€420M
-€430.6M
Jun 21, 13:30
EUR อัตราการว่างงาน (Apr)
ต่ำ
4.7%
4.6%
4.6%
Jun 21, 13:45
USD ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต  (Jun)
สูง
51.3
51
51.7
Jun 21, 13:45
USD ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของ S&P Global (Jun)
สูง
54.8
53.7
55.1
Jun 21, 13:45
USD ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผสมของ S&P Global (Jun)
กลาง
54.5
53.4
54.6
Jun 21, 14:00
USD ยอดขายบ้านที่มีอยู่เทียบเดือนต่อเดือน (May)
สูง
-1.9%
-0.3%
-0.7%
Jun 21, 14:00
USD การขายบ้านที่มีอยู่ (May)
สูง
4.14M
4.1M
4.11M
Jun 21, 14:00
USD ดัชนีชี้นำของ CB เทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
-0.6%
-0.3%
-0.5%
Jun 21, 14:30
USD การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/14)
ต่ำ
74B
69B
71B
Jun 21, 17:00
2 ชม. 29 น
USD จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของ Baker Hughes (Jun/21)
ต่ำ
488
Jun 21, 17:00
2 ชม. 29 น
USD Baker Hughes Total Rigs Count (Jun/21)
ต่ำ
590
Jun 23, 00:00
1 วัน
EUR Victory Day
ไม่มี
Jun 23, 00:00
1 วัน
EUR Midsummer Eve
ไม่มี
Jun 23, 00:00
1 วัน
EUR National Day
ไม่มี
Jun 23, 13:20
1 วัน
EUR คำแถลงการณ์ของ Schnabel จากธนาคารกลางยุโรป
ต่ำ
Jun 23, 22:45
2 วัน
NZD การนำเข้า (May)
ต่ำ
NZ$6.32B
NZ$6.2B
Jun 23, 22:45
2 วัน
NZD การส่งออก (May)
ต่ำ
NZ$6.42B
NZ$6.5B
Jun 23, 22:45
2 วัน
NZD ดุลการค้า (May)
กลาง
NZ$0.091B
NZ$0.3B
Jun 23, 23:50
2 วัน
JPY สรุปมุมมองเศรษฐกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่น 
กลาง
Jun 24, 00:00
2 วัน
EUR Orthodox Pentecost Monday
ไม่มี
Jun 24, 00:00
2 วัน
EUR St. John's Day
ไม่มี
Jun 24, 00:00
2 วัน
EUR Orthodox Pentecost Monday
ไม่มี
Jun 24, 00:00
2 วัน
EUR Midsummer Day
ไม่มี
Jun 24, 00:00
2 วัน
EUR St. John's Day
ไม่มี
Jun 24, 03:00
2 วัน
NZD Credit Card Spending YoY (May)
ต่ำ
-0.6%
0.4%
Jun 24, 04:30
2 วัน
EUR อัตราการเติบโตของ GDP เทียบปีต่อปี (Q1)
กลาง
-0.4%
-0.7%
Jun 24, 04:30
2 วัน
EUR อัตราการเติบโตของ GDP เทียบไตรมาสต่อไตรมาส (Q1)
กลาง
0.4%
-0.1%
Jun 24, 05:00
2 วัน
EUR ราคาการส่งออกเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-3%
1.2%
Jun 24, 05:00
2 วัน
EUR ราคาการนำเข้าเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-2.1%
4.3%
Jun 24, 05:00
2 วัน
EUR ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-2.1%
3.3%
Jun 24, 07:00
2 วัน
CHF บัญชีเดินสะพัด (Q1)
กลาง
CHF15.4B
CHF13.4B
Jun 24, 07:00
2 วัน
USD คำแถลงการณ์ของ Waller จากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
กลาง
Jun 24, 08:00
2 วัน
EUR เงื่อนไขปัจจุบันของ IFO (Jun)
ต่ำ
88.3
88.4
Jun 24, 08:00
2 วัน
EUR ความคาดหวังของ IFO (Jun)
ต่ำ
90.4
91
Jun 24, 08:00
2 วัน
EUR บรรยากาศธุรกิจของ IFO (Jun)
สูง
89.3
89.7
Jun 24, 08:00
2 วัน
CHF Myfxbook USDCHF Sentiment
กลาง
65%
Jun 24, 08:00
2 วัน
AUD Myfxbook AUDUSD Sentiment
กลาง
59%
Jun 24, 08:00
2 วัน
JPY Myfxbook USDJPY Sentiment
กลาง
36%
Jun 24, 08:00
2 วัน
EUR Myfxbook EURUSD Sentiment
กลาง
75%
Jun 24, 08:00
2 วัน
GBP Myfxbook GBPUSD Sentiment
กลาง
65%
Jun 24, 08:00
2 วัน
CAD Myfxbook USDCAD Sentiment
กลาง
24%
Jun 24, 08:00
2 วัน
NZD Myfxbook NZDUSD Sentiment
กลาง
39%
Jun 24, 08:30
2 วัน
EUR นักท่องเที่ยวขาเข้าเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-9%
5%
Jun 24, 09:45
2 วัน
EUR EU-Bonds auction
ต่ำ
3.08%
Jun 24, 09:45
2 วัน
EUR การประมูลพันธบัตรระยะ 10 ปี
ต่ำ
2.952%
Jun 24, 10:00
2 วัน
EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (May)
กลาง
84.5
89
Jun 24, 10:00
2 วัน
GBP คำสั่งซื้อแนวโน้มอุตสาหกรรมของสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งอังกฤษ (Jun)
กลาง
-33
-21
Jun 24, 10:00
2 วัน
EUR บัญชีเดินสะพัด (Q1)
ต่ำ
€1465M
€400M
Jun 24, 10:00
2 วัน
EUR บัญชีเดินสะพัด (Q1)
ต่ำ
€22.6B
€17.4B
Jun 24, 13:00
2 วัน
EUR การประมูล BTF ระยะ 6 เดือน
ต่ำ
3.643%
Jun 24, 13:00
2 วัน
EUR การประมูล BTF ระยะ 12 เดือน
ต่ำ
3.452%
Jun 24, 13:00
2 วัน
EUR การประมูล BTF ระยะ 3 เดือน
ต่ำ
3.703%
Jun 24, 14:00
2 วัน
EUR อัตราการเติบโตของ GDP เทียบปีต่อปี (Q1)
ต่ำ
3.96%
4%
Jun 24, 14:30
2 วัน
USD ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาดัลลัส (Jun)
กลาง
-19.4
-13
Jun 24, 15:30
3 วัน
USD การประมูลตั๋วเงิน 6 เดือน
ต่ำ
5.15%
Jun 24, 15:30
3 วัน
USD การประมูลตั๋วเงินระยะ 3 เดือน
ต่ำ
5.25%
Jun 24, 15:30
3 วัน
EUR คำแถลงการณ์ของ Schnabel จากธนาคารกลางยุโรป
ต่ำ
Jun 24, 18:00
3 วัน
USD คำแถลงการณ์ของ Daly จากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
กลาง
Jun 25, 00:00
3 วัน
EUR Statehood Day
ไม่มี
Jun 25, 00:30
3 วัน
AUD การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค WESTPAC (Jun)
สูง
-0.3%
-0.1%
Jun 25, 00:30
3 วัน
AUD ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ WESTPAC (Jun)
กลาง
82.2
82
Jun 25, 03:35
3 วัน
JPY การประมูล JGB ระยะ 20 ปี
ต่ำ
1.734%
Jun 25, 05:00
3 วัน
JPY ดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจ (Apr)
ต่ำ
113.6
115.2
Jun 25, 05:00
3 วัน
JPY ดัชนีเศรษฐกิจชั้นนำ (Apr)
ต่ำ
111.7
111.6
Jun 25, 07:00
3 วัน
EUR อัตราการเติบโตของ GDP เทียบปีต่อปี (Q1)
กลาง
2.1%
2.4%
Jun 25, 07:00
3 วัน
EUR อัตราการเติบโตของ GDP เทียบไตรมาสต่อไตรมาส (Q1)
กลาง
0.7%
0.7%
Jun 25, 07:00
3 วัน
EUR ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-6.6%
-5.5%
Jun 25, 09:00
3 วัน
GBP 10-Year Index-Linked Treasury Gilt Auction
ต่ำ
0.44%
Jun 25, 09:10
3 วัน
EUR BTP Short Term Auction
ต่ำ
Jun 25, 09:10
3 วัน
EUR BTP Index-Linked Auction
ต่ำ
Jun 25, 09:30
3 วัน
EUR การประมูล Schatz ระยะ 2 ปี
ต่ำ
3.01%
Jun 25, 10:00
3 วัน
EUR ดุลการค้า (Apr)
ต่ำ
-€0.7B
-€0.7B
Jun 25, 11:00
3 วัน
USD คำแถลงการณ์ของ Bowman จากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
กลาง
Jun 25, 12:30
3 วัน
CAD อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเทียบปีต่อปี (May)
กลาง
1.6%
1.6%
Jun 25, 12:30
3 วัน
CAD อัตราเงินเฟ้อเทียบเดือนต่อเดือน (May)
กลาง
0.5%
0.3%
Jun 25, 12:30
3 วัน
CAD อัตราเงินเฟ้อเทียบปีต่อปี (May)
สูง
2.7%
2.6%
Jun 25, 12:30
3 วัน
CAD ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยเทียบปีต่อปี (May)
สูง
2.6%
2.5%
Jun 25, 12:30
3 วัน
CAD ดัชนีราคาผู้บริโภคเฉลี่ยแบบตัดปลายเทียบปีต่อปี (May)
สูง
2.9%
2.8%
Jun 25, 12:30
3 วัน
CAD อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
0.2%
0.2%
Jun 25, 12:30
3 วัน
USD ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาชิคาโก (May)
กลาง
-0.23
-0.4
Jun 25, 12:55
3 วัน
USD ดัชนี Redbook เทียบปีต่อปี (Jun/22)
ต่ำ
5.9%
Jun 25, 13:00
3 วัน
EUR ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Jun)
ต่ำ
-11
-9.8
Jun 25, 13:00
3 วัน
USD ดัชนีราคาบ้าน (Apr)
ต่ำ
423.4
423.8
Jun 25, 13:00
3 วัน
USD ราคาบ้านของ S&P/Case-Shiller เทียบเดือนต่อเดือน (Apr)
กลาง
1.6%
1.1%
Jun 25, 13:00
3 วัน
USD ราคาบ้านของ S&P/Case-Shiller เทียบปีต่อปี (Apr)
กลาง
7.4%
6.8%
Jun 25, 13:00
3 วัน
USD ดัชนีราคาบ้านเทียบเดือนต่อเดือน (Apr)
ต่ำ
0.1%
0.1%
Jun 25, 13:00
3 วัน
USD ดัชนีราคาบ้านเทียบปีต่อปี (Apr)
ต่ำ
6.7%
5.7%
Jun 25, 14:00
3 วัน
USD CB Consumer Confidence (Jun)
กลาง
102
100
Jun 25, 14:00
3 วัน
USD ดัชนีการจัดส่งภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาริชมอนด์ (Jun)
ต่ำ
13
13
Jun 25, 14:00
3 วัน
USD ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาริชมอนด์ (Jun)
ต่ำ
0
2
Jun 25, 14:00
3 วัน
USD ดัชนีภาคบริการของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาริชมอนด์ (Jun)
ต่ำ
3
2
Jun 25, 14:30
3 วัน
USD ดัชนีรายได้บริการของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาดัลลัส  (Jun)
ต่ำ
6.7
8
Jun 25, 14:30
3 วัน
USD ดัชนีการบริการของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาดัลลัส (Jun)
ต่ำ
-12.1
-10
Jun 25, 16:00
4 วัน
USD Fed Cook Speech
กลาง
Jun 25, 17:00
4 วัน
USD การประมูลพันธบัตรระยะ 2 ปี
ต่ำ
4.917%
Jun 25, 17:00
4 วัน
USD Money Supply (May)
ต่ำ
$20.87T
Jun 25, 18:10
4 วัน
USD คำแถลงการณ์ของ Bowman จากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
กลาง
Jun 25, 20:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ API (Jun/21)
กลาง
2.264M
Jun 26, 01:00
4 วัน
AUD ดัชนีชี้นำของ Westpac เทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
0%
0.1%
Jun 26, 01:30
4 วัน
AUD Monthly CPI Indicator (May)
สูง
3.6%
3.8%
Jun 26, 05:00
4 วัน
EUR อัตราการว่างงาน (May)
ต่ำ
9.2%
9%
Jun 26, 06:00
4 วัน
EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Gfk (Jul)
สูง
-20.9
-20
Jun 26, 06:45
4 วัน
EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Jun)
กลาง
90
92
Jun 26, 08:00
4 วัน
EUR ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของธนาคารกลางออสเตรเลีย  (Jun)
สูง
46.3
45
Jun 26, 08:00
4 วัน
CHF ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Jun)
ต่ำ
18.2
20
Jun 26, 09:00
4 วัน
GBP 15-Year Treasury Gilt Auction
ต่ำ
1.051%
Jun 26, 09:10
4 วัน
EUR การประมูล BOT ระยะ 6 เดือน
ต่ำ
3.648%
Jun 26, 10:00
4 วัน
EUR ยอดคนหางาน (May)
ต่ำ
2775.4K
2810K
Jun 26, 10:00
4 วัน
EUR การขอรับสวัสดิการว่างงาน (May)
กลาง
-36.8K
-17K
Jun 26, 10:00
4 วัน
GBP การค้าโดยกระจายสินค้าของสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งอังกฤษ (Jun)
กลาง
8
7
Jun 26, 11:00
4 วัน
USD ดัชนีการซื้อของ MBA (Jun/21)
ต่ำ
146
Jun 26, 11:00
4 วัน
USD การสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ MBA (Jun/21)
ต่ำ
0.9%
Jun 26, 11:00
4 วัน
USD อัตราสินเชื่อที่อยู่อาศัย 30 ปีของ MBA (Jun/21)
ต่ำ
6.94%
Jun 26, 11:00
4 วัน
USD ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ MBA (Jun/21)
ต่ำ
210.4
Jun 26, 11:00
4 วัน
USD ดัชนีการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ MBA (Jun/21)
ต่ำ
552.7
Jun 26, 12:00
4 วัน
USD ใบอนุญาตก่อสร้าง (เดือนต่อเดือน) (May)
ต่ำ
-3%
-3.8%
Jun 26, 12:00
4 วัน
USD ใบอนุญาตก่อสร้าง (May)
ต่ำ
1.44M
1.386M
Jun 26, 12:30
4 วัน
CAD ยอดขายการขายส่งเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
2.4%
0.8%
Jun 26, 12:30
4 วัน
CAD ยอดขายภาคการผลิตเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
1.1%
0.7%
Jun 26, 12:40
4 วัน
EUR คำแถลงการณ์ของ Lane จากธนาคารกลางยุโรป
ต่ำ
Jun 26, 13:00
4 วัน
CHF กระดานข่าวรายไตรมาสของ SNB
ต่ำ
Jun 26, 14:00
4 วัน
USD ยอดขายบ้านใหม่เทียบเดือนต่อเดือน (May)
สูง
-4.7%
2.9%
Jun 26, 14:00
4 วัน
USD ยอดขายบ้านใหม่ (May)
สูง
0.634M
0.65M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าน้ำมันดิบของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/21)
ต่ำ
-2.48M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงการผลิตน้ำมันใสของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/21)
ต่ำ
-0.272M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันกลั่นของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/21)
ต่ำ
-1.726M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน Cushing (Jun/21)
ต่ำ
0.307M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงสต๊อกน้ำมันถ่ายเทความร้อนของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/21)
ต่ำ
0.526M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/21)
กลาง
-2.547M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงการผลิตน้ำมันเบนซินของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/21)
ต่ำ
0.084M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงการผลิตการกลั่นน้ำมันดิบของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/21)
ต่ำ
-0.282M
Jun 26, 14:30
4 วัน
USD การเปลี่ยนแปลงน้ำมันเบนซินของสํานักงานสารสนเทศพลังงาน (Jun/21)
กลาง
-2.28M
Jun 26, 15:30
5 วัน
USD 17-Week Bill Auction
ต่ำ
5.22%
Jun 26, 15:30
5 วัน
USD การประมูล FRN ระยะ 2 ปี
ต่ำ
0.139%
Jun 26, 17:00
5 วัน
USD การประมูลพันธบัตรระยะ 5 ปี
ต่ำ
4.553%
Jun 26, 20:30
5 วัน
USD Bank Stress Tests
กลาง
Jun 26, 22:00
5 วัน
NZD ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Roy Morgan จาก ANZ (Jun)
ต่ำ
84.9
84.2
Jun 26, 23:01
5 วัน
GBP การผลิตรถยนต์เทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-7%
-4%
Jun 26, 23:50
5 วัน
JPY Foreign Bond Investment (Jun/22)
ต่ำ
¥653.6B
Jun 26, 23:50
5 วัน
JPY การลงทุนในหุ้นโดยชาวต่างชาติ (Jun/22)
ต่ำ
¥80B
Jun 27, 00:00
5 วัน
EUR European Council
ต่ำ
Jun 27, 01:00
5 วัน
AUD อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของผู้บริโภค (Jun)
ต่ำ
4.1%
4.3%
Jun 27, 01:00
5 วัน
NZD ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ ANZ (Jun)
กลาง
11.2
10.2
Jun 27, 01:30
5 วัน
CNY กำไรอุตสาหกรรม (นับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน) เทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
4.3%
4.1%
Jun 27, 04:30
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Jun)
ต่ำ
-2.8
-2.6
Jun 27, 05:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Jun)
ต่ำ
-13
-14
Jun 27, 05:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Jun)
ต่ำ
-10.3
-8.5
Jun 27, 07:00
5 วัน
EUR ยอดขายปลีกเทียบเดือนต่อเดือน (May)
สูง
0.8%
0.1%
Jun 27, 07:00
5 วัน
EUR ยอดขายปลีกเทียบปีต่อปี (May)
สูง
0.3%
1%
Jun 27, 07:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Jun)
ต่ำ
-8.1
-7.7
Jun 27, 07:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Jun)
ต่ำ
3.7
3.3
Jun 27, 08:00
5 วัน
EUR ปริมาณเงินตามความหมายกว้างมากเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
1.3%
1.6%
Jun 27, 08:00
5 วัน
EUR เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
0.3%
0.5%
Jun 27, 08:00
5 วัน
EUR เงินให้กู้ยืมแก่ครัวเรือนเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
0.2%
0.3%
Jun 27, 08:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Jun)
กลาง
96.4
98
Jun 27, 08:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Jun)
กลาง
88.4
93
Jun 27, 08:30
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (Jun)
ต่ำ
1.9
2.2
Jun 27, 08:30
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Jun)
ต่ำ
-18.5
-18.7
Jun 27, 08:30
5 วัน
EUR ยอดขายปลีกเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-0.3%
1%
Jun 27, 08:30
5 วัน
EUR ยอดขายปลีกเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
-1%
-0.4%
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR การผลิตภาคอุตสาหกรรมเทียบปีต่อปี (Apr)
ต่ำ
3.4%
3.5%
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นทางอุตสาหกรรม (Jun)
ต่ำ
-9.9
-10.6
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Jun)
กลาง
96
96.3
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ของผู้บริโภค (Jun)
ต่ำ
12.5
11.3
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR ความคาดหวังราคาขาย (Jun)
ต่ำ
6.4
6
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Jun)
ต่ำ
-14.3
-14
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR ความเชื่อมั่นในการบริการ (Jun)
ต่ำ
6.5
6.8
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
-5.9%
-5.5%
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบเดือนต่อเดือน (May)
ต่ำ
-0.9%
-0.5%
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR ดัชนีราคาผู้ผลิตเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
0.6%
1%
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR นักท่องเที่ยวขาเข้าเทียบปีต่อปี (May)
ต่ำ
3.4%
1.1%
Jun 27, 09:00
5 วัน
EUR