Ak chcete používať chat, prihláste sa.
Späť na Kontakty

Záväzky historických správ obchodníkov

Kliknutím na dátum zobrazíte príslušnú správu. Upozorňujeme, že dátumy označujú dátum správy a nie dátum vydania.

Historické údaje COT pre 2022

September 6 13 20
August 2 9 16 23 30
Júl 5 12 19 26
Jún 7 14 21 28
Máj 3 10 17 24 31
Apríl 5 12 19 26
Marec 1 8 15 22 29
Február 1 8 15 22
Január 4 11 18 25

Historické údaje COT pre 2021

December 7 14 21 28
November 2 9 16 23 30
Október 5 12 19 26
September 7 14 21 28
August 3 10 17 24 31
Júl 6 13 20 27
Jún 1 8 15 22 29
Máj 4 11 18 25
Apríl 6 13 20 27
Marec 2 9 16 23 30
Február 2 9 16 23
Január 5 12 19 26

Historické údaje COT pre 2020

December 1 8 15 21 29
November 3 10 17 24
Október 6 13 20 27
September 1 8 15 22 29
August 4 11 18 25
Júl 7 14 21 28
Jún 2 9 16 23 30
Máj 5 12 19 26
Apríl 7 14 21 28
Marec 3 10 17 24 31
Február 4 11 18 25
Január 7 14 21 28

Historické údaje COT pre 2019

December 3 10 17 24 31
November 5 12 19 26
Október 1 8 15 22 29
September 3 10 17 24
August 6 13 20 27
Júl 2 9 16 23 30
Jún 4 11 18 25
Máj 7 14 21 28
Apríl 2 9 16 23 30
Marec 5 12 19 26
Február 5 12 19 26
Január 8 15 22 29

Historické údaje COT pre 2018

December 4 11 18 24 31
November 6 13 20 27
Október 2 9 16 23 30
September 4 11 18 25
August 7 14 21 28
Júl 3 10 17 24 31
Jún 5 12 19 26
Máj 1 8 15 22 29
Apríl 3 10 17 24
Marec 6 13 20 27
Február 6 13 20 27
Január 2 9 16 23 30

Historické údaje COT pre 2017

December 5 12 19 26
November 7 14 21 28
Október 3 10 17 24 31
September 5 12 19 26
August 1 8 15 22 29
Júl 3 11 18 25
Jún 6 13 20 27
Máj 2 9 16 23 30
Apríl 4 11 18 25
Marec 7 14 21 28
Február 7 14 21 28
Január 3 10 17 24 31

Historické údaje COT pre 2016

December 6 13 20 27
November 1 8 15 22 29
Október 4 11 18 25
September 6 13 20 27
August 2 9 16 23 30
Júl 5 12 19 26
Jún 7 14 21 28
Máj 3 10 17 24 31
Apríl 5 12 19 26
Marec 1 8 15 22 29
Február 2 9 16 23
Január 5 12 19 26

Historické údaje COT pre 2015

December 1 8 15 22
November 3 10 17 24
Október 6 13 20 27
September 1 8 15 22 29
August 4 11 18 25
Júl 7 14 21 28
Jún 2 9 16 23 30
Máj 5 12 19 26
Apríl 7 14 21 28
Marec 3 10 17 24 31
Február 3 10 17 24
Január 6 13 20 27

Historické údaje COT pre 2014

December 2 9 16 23 30
November 4 11 18 25
Október 7 14 21 28
September 2 9 16 23 30
August 5 12 19 26
Júl 1 8 15 22 29
Jún 3 10 17 24
Máj 6 13 20 27
Apríl 1 8 15 22 29
Marec 4 11 18 25
Február 4 11 18 25
Január 7 14 21 28

Historické údaje COT pre 2013

December 3 10 17 24 31
November 5 12 19 26
Október 1 8 15 22 29
September 3 10 17 24
August 6 13 20 27
Júl 2 9 16 23 30
Jún 4 11 18 25
Máj 7 14 21 28
Apríl 2 9 16 23 30
Marec 5 12 19 26
Február 5 12 19 26
Január 8 15 22 29

Historické údaje COT pre 2012

December 4 11 18 24 31
November 6 13 20 27
Október 2 9 16 23 30
September 4 11 18 25
August 7 14 21 28
Júl 3 10 17 24 31
Jún 5 12 19 26
Máj 1 8 15 22 29
Apríl 3 10 17 24
Marec 6 13 20 27
Február 7 14 21 28
Január 3 10 17 24 31

Historické údaje COT pre 2011

December 6 13 20 27
November 1 8 15 22 29
Október 4 11 18 25
September 6 13 20 27
August 2 9 16 23 30
Júl 5 12 19 26
Jún 7 14 21 28
Máj 3 10 17 24 31
Apríl 5 12 19 26
Marec 1 8 15 22 29
Február 1 8 15 22
Január 4 11 18 25

Historické údaje COT pre 2010

December 7 14 21 28
November 2 9 16 23 30
Október 5 12 19 26
September 7 14 21 28
August 3 10 17 24 31
Júl 6 13 20 27
Jún 1 8 15 22 29
Máj 4 11 18 25
Apríl 6 13 20 27
Marec 2 9 16 23 30
Február 2 9 16 23
Január 5 12 19 26

Historické údaje COT pre 2009

December 1 8 15 22 29
November 3 9 17 24
Október 6 13 20 27
September 1 8 15 22 29
August 4 11 18 25
Júl 7 14 21 28
Jún 2 9 16 23 30
Máj 5 12 19 26
Apríl 7 14 21 28
Marec 3 10 17 24 31
Február 3 10 17 24
Január 6 13 20 27

Historické údaje COT pre 2008

December 2 9 16 22 30
November 4 11 18 25
Október 7 14 21 28
September 2 9 16 23 30
August 5 12 19 26
Júl 1 8 15 22 29
Jún 3 10 17 24
Máj 6 13 20 27
Apríl 1 8 15 22 29
Marec 4 11 18 25
Február 5 12 19 26
Január 8 15 22 29

Historické údaje COT pre 2007

December 4 11 18 24 31
November 6 13 20 27
Október 2 9 16 23 30
September 4 11 18 25
August 7 14 21 28
Júl 3 10 17 24 31
Jún 5 12 19 26
Máj 1 8 15 22 29
Apríl 3 10 17 24
Marec 6 13 20 27
Február 6 13 20 27
Január 3 9 16 23 30

Historické údaje COT pre 2006

December 5 12 19 26
November 7 14 21 28
Október 3 10 17 24 31
September 5 12 19 26
August 1 8 15 22 29
Júl 3 11 18 25
Jún 13 20 27