เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Commitments of Traders Historical Reports

คลิกวันที่เพื่อดูรายงานที่เป็นปัญหา โปรดทราบวันที่หมายถึงวันที่รายงาน ไม่ใช่วันที่เผยแพร่

Historical COT Data For 2022

กันยายน 6 13 20
สิงหาคม 2 9 16 23 30
กรกฎาคม 5 12 19 26
มิถุนายน 7 14 21 28
พฤษภาคม 3 10 17 24 31
เมษายน 5 12 19 26
มีนาคม 1 8 15 22 29
กุมภาพันธ์ 1 8 15 22
มกราคม 4 11 18 25

Historical COT Data For 2021

ธันวาคม 7 14 21 28
พฤศจิกายน 2 9 16 23 30
ตุลาคม 5 12 19 26
กันยายน 7 14 21 28
สิงหาคม 3 10 17 24 31
กรกฎาคม 6 13 20 27
มิถุนายน 1 8 15 22 29
พฤษภาคม 4 11 18 25
เมษายน 6 13 20 27
มีนาคม 2 9 16 23 30
กุมภาพันธ์ 2 9 16 23
มกราคม 5 12 19 26

Historical COT Data For 2020

ธันวาคม 1 8 15 21 29
พฤศจิกายน 3 10 17 24
ตุลาคม 6 13 20 27
กันยายน 1 8 15 22 29
สิงหาคม 4 11 18 25
กรกฎาคม 7 14 21 28
มิถุนายน 2 9 16 23 30
พฤษภาคม 5 12 19 26
เมษายน 7 14 21 28
มีนาคม 3 10 17 24 31
กุมภาพันธ์ 4 11 18 25
มกราคม 7 14 21 28

Historical COT Data For 2019

ธันวาคม 3 10 17 24 31
พฤศจิกายน 5 12 19 26
ตุลาคม 1 8 15 22 29
กันยายน 3 10 17 24
สิงหาคม 6 13 20 27
กรกฎาคม 2 9 16 23 30
มิถุนายน 4 11 18 25
พฤษภาคม 7 14 21 28
เมษายน 2 9 16 23 30
มีนาคม 5 12 19 26
กุมภาพันธ์ 5 12 19 26
มกราคม 8 15 22 29

Historical COT Data For 2018

ธันวาคม 4 11 18 24 31
พฤศจิกายน 6 13 20 27
ตุลาคม 2 9 16 23 30
กันยายน 4 11 18 25
สิงหาคม 7 14 21 28
กรกฎาคม 3 10 17 24 31
มิถุนายน 5 12 19 26
พฤษภาคม 1 8 15 22 29
เมษายน 3 10 17 24
มีนาคม 6 13 20 27
กุมภาพันธ์ 6 13 20 27
มกราคม 2 9 16 23 30

Historical COT Data For 2017

ธันวาคม 5 12 19 26
พฤศจิกายน 7 14 21 28
ตุลาคม 3 10 17 24 31
กันยายน 5 12 19 26
สิงหาคม 1 8 15 22 29
กรกฎาคม 3 11 18 25
มิถุนายน 6 13 20 27
พฤษภาคม 2 9 16 23 30
เมษายน 4 11 18 25
มีนาคม 7 14 21 28
กุมภาพันธ์ 7 14 21 28
มกราคม 3 10 17 24 31

Historical COT Data For 2016

ธันวาคม 6 13 20 27
พฤศจิกายน 1 8 15 22 29
ตุลาคม 4 11 18 25
กันยายน 6 13 20 27
สิงหาคม 2 9 16 23 30
กรกฎาคม 5 12 19 26
มิถุนายน 7 14 21 28
พฤษภาคม 3 10 17 24 31
เมษายน 5 12 19 26
มีนาคม 1 8 15 22 29
กุมภาพันธ์ 2 9 16 23
มกราคม 5 12 19 26

Historical COT Data For 2015

ธันวาคม 1 8 15 22
พฤศจิกายน 3 10 17 24
ตุลาคม 6 13 20 27
กันยายน 1 8 15 22 29
สิงหาคม 4 11 18 25
กรกฎาคม 7 14 21 28
มิถุนายน 2 9 16 23 30
พฤษภาคม 5 12 19 26
เมษายน 7 14 21 28
มีนาคม 3 10 17 24 31
กุมภาพันธ์ 3 10 17 24
มกราคม 6 13 20 27

Historical COT Data For 2014

ธันวาคม 2 9 16 23 30
พฤศจิกายน 4 11 18 25
ตุลาคม 7 14 21 28
กันยายน 2 9 16 23 30
สิงหาคม 5 12 19 26
กรกฎาคม 1 8 15 22 29
มิถุนายน 3 10 17 24
พฤษภาคม 6 13 20 27
เมษายน 1 8 15 22 29
มีนาคม 4 11 18 25
กุมภาพันธ์ 4 11 18 25
มกราคม 7 14 21 28

Historical COT Data For 2013

ธันวาคม 3 10 17 24 31
พฤศจิกายน 5 12 19 26
ตุลาคม 1 8 15 22 29
กันยายน 3 10 17 24
สิงหาคม 6 13 20 27
กรกฎาคม 2 9 16 23 30
มิถุนายน 4 11 18 25
พฤษภาคม 7 14 21 28
เมษายน 2 9 16 23 30
มีนาคม 5 12 19 26
กุมภาพันธ์ 5 12 19 26
มกราคม 8 15 22 29

Historical COT Data For 2012

ธันวาคม 4 11 18 24 31
พฤศจิกายน 6 13 20 27
ตุลาคม 2 9 16 23 30
กันยายน 4 11 18 25
สิงหาคม 7 14 21 28
กรกฎาคม 3 10 17 24 31
มิถุนายน 5 12 19 26
พฤษภาคม 1 8 15 22 29
เมษายน 3 10 17 24
มีนาคม 6 13 20 27
กุมภาพันธ์ 7 14 21 28
มกราคม 3 10 17 24 31

Historical COT Data For 2011

ธันวาคม 6 13 20 27
พฤศจิกายน 1 8 15 22 29
ตุลาคม 4 11 18 25
กันยายน 6 13 20 27
สิงหาคม 2 9 16 23 30
กรกฎาคม 5 12 19 26
มิถุนายน 7 14 21 28
พฤษภาคม 3 10 17 24 31
เมษายน 5 12 19 26
มีนาคม 1 8 15 22 29
กุมภาพันธ์ 1 8 15 22
มกราคม 4 11 18 25

Historical COT Data For 2010

ธันวาคม 7 14 21 28
พฤศจิกายน 2 9 16 23 30
ตุลาคม 5 12 19 26
กันยายน 7 14 21 28
สิงหาคม 3 10 17 24 31
กรกฎาคม 6 13 20 27
มิถุนายน 1 8 15 22 29
พฤษภาคม 4 11 18 25
เมษายน 6 13 20 27
มีนาคม 2 9 16 23 30
กุมภาพันธ์ 2 9 16 23
มกราคม 5 12 19 26

Historical COT Data For 2009

ธันวาคม 1 8 15 22 29
พฤศจิกายน 3 9 17 24
ตุลาคม 6 13 20 27
กันยายน 1 8 15 22 29
สิงหาคม 4 11 18 25
กรกฎาคม 7 14 21 28
มิถุนายน 2 9 16 23 30
พฤษภาคม 5 12 19 26
เมษายน 7 14 21 28
มีนาคม 3 10 17 24 31
กุมภาพันธ์ 3 10 17 24
มกราคม 6 13 20 27

Historical COT Data For 2008

ธันวาคม 2 9 16 22 30
พฤศจิกายน 4 11 18 25
ตุลาคม 7 14 21 28
กันยายน 2 9 16 23 30
สิงหาคม 5 12 19 26
กรกฎาคม 1 8 15 22 29
มิถุนายน 3 10 17 24
พฤษภาคม 6 13 20 27
เมษายน 1 8 15 22 29
มีนาคม 4 11 18 25
กุมภาพันธ์ 5 12 19 26
มกราคม 8 15 22 29

Historical COT Data For 2007

ธันวาคม 4 11 18 24 31
พฤศจิกายน 6 13 20 27
ตุลาคม 2 9 16 23 30
กันยายน 4 11 18 25
สิงหาคม 7 14 21 28
กรกฎาคม 3 10 17 24 31
มิถุนายน 5 12 19 26
พฤษภาคม 1 8 15 22 29
เมษายน 3 10 17 24
มีนาคม 6 13 20 27
กุมภาพันธ์ 6 13 20 27
มกราคม 3 9 16 23 30

Historical COT Data For 2006

ธันวาคม 5 12 19 26
พฤศจิกายน 7 14 21 28
ตุลาคม 3 10 17 24 31
กันยายน 5 12 19 26
สิงหาคม 1 8 15 22 29
กรกฎาคม 3 11 18 25
มิถุนายน 13 20 27