För att använda chatten måste du logga in.

Historiska rapporter om åtaganden av näringsidkare

Klicka på ett datum för att se rapporten i fråga. Observera att datumen anger datumet för rapporten och inte datumet för offentliggörandet.

Historiska COT-data för 2022

September 6 13 20
augusti 2 9 16 23 30
Juli 5 12 19 26
Juni 7 14 21 28
Maj 3 10 17 24 31
April 5 12 19 26
Mars 1 8 15 22 29
Februari 1 8 15 22
Januari 4 11 18 25

Historiska COT-data för 2021

December 7 14 21 28
November 2 9 16 23 30
Oktober 5 12 19 26
September 7 14 21 28
augusti 3 10 17 24 31
Juli 6 13 20 27
Juni 1 8 15 22 29
Maj 4 11 18 25
April 6 13 20 27
Mars 2 9 16 23 30
Februari 2 9 16 23
Januari 5 12 19 26

Historiska COT-data för 2020

December 1 8 15 21 29
November 3 10 17 24
Oktober 6 13 20 27
September 1 8 15 22 29
augusti 4 11 18 25
Juli 7 14 21 28
Juni 2 9 16 23 30
Maj 5 12 19 26
April 7 14 21 28
Mars 3 10 17 24 31
Februari 4 11 18 25
Januari 7 14 21 28

Historiska COT-data för 2019

December 3 10 17 24 31
November 5 12 19 26
Oktober 1 8 15 22 29
September 3 10 17 24
augusti 6 13 20 27
Juli 2 9 16 23 30
Juni 4 11 18 25
Maj 7 14 21 28
April 2 9 16 23 30
Mars 5 12 19 26
Februari 5 12 19 26
Januari 8 15 22 29

Historiska COT-data för 2018

December 4 11 18 24 31
November 6 13 20 27
Oktober 2 9 16 23 30
September 4 11 18 25
augusti 7 14 21 28
Juli 3 10 17 24 31
Juni 5 12 19 26
Maj 1 8 15 22 29
April 3 10 17 24
Mars 6 13 20 27
Februari 6 13 20 27
Januari 2 9 16 23 30

Historiska COT-data för 2017

December 5 12 19 26
November 7 14 21 28
Oktober 3 10 17 24 31
September 5 12 19 26
augusti 1 8 15 22 29
Juli 3 11 18 25
Juni 6 13 20 27
Maj 2 9 16 23 30
April 4 11 18 25
Mars 7 14 21 28
Februari 7 14 21 28
Januari 3 10 17 24 31

Historiska COT-data för 2016

December 6 13 20 27
November 1 8 15 22 29
Oktober 4 11 18 25
September 6 13 20 27
augusti 2 9 16 23 30
Juli 5 12 19 26
Juni 7 14 21 28
Maj 3 10 17 24 31
April 5 12 19 26
Mars 1 8 15 22 29
Februari 2 9 16 23
Januari 5 12 19 26

Historiska COT-data för 2015

December 1 8 15 22
November 3 10 17 24
Oktober 6 13 20 27
September 1 8 15 22 29
augusti 4 11 18 25
Juli 7 14 21 28
Juni 2 9 16 23 30
Maj 5 12 19 26
April 7 14 21 28
Mars 3 10 17 24 31
Februari 3 10 17 24
Januari 6 13 20 27

Historiska COT-data för 2014

December 2 9 16 23 30
November 4 11 18 25
Oktober 7 14 21 28
September 2 9 16 23 30
augusti 5 12 19 26
Juli 1 8 15 22 29
Juni 3 10 17 24
Maj 6 13 20 27
April 1 8 15 22 29
Mars 4 11 18 25
Februari 4 11 18 25
Januari 7 14 21 28

Historiska COT-data för 2013

December 3 10 17 24 31
November 5 12 19 26
Oktober 1 8 15 22 29
September 3 10 17 24
augusti 6 13 20 27
Juli 2 9 16 23 30
Juni 4 11 18 25
Maj 7 14 21 28
April 2 9 16 23 30
Mars 5 12 19 26
Februari 5 12 19 26
Januari 8 15 22 29

Historiska COT-data för 2012

December 4 11 18 24 31
November 6 13 20 27
Oktober 2 9 16 23 30
September 4 11 18 25
augusti 7 14 21 28
Juli 3 10 17 24 31
Juni 5 12 19 26
Maj 1 8 15 22 29
April 3 10 17 24
Mars 6 13 20 27
Februari 7 14 21 28
Januari 3 10 17 24 31

Historiska COT-data för 2011

December 6 13 20 27
November 1 8 15 22 29
Oktober 4 11 18 25
September 6 13 20 27
augusti 2 9 16 23 30
Juli 5 12 19 26
Juni 7 14 21 28
Maj 3 10 17 24 31
April 5 12 19 26
Mars 1 8 15 22 29
Februari 1 8 15 22
Januari 4 11 18 25

Historiska COT-data för 2010

December 7 14 21 28
November 2 9 16 23 30
Oktober 5 12 19 26
September 7 14 21 28
augusti 3 10 17 24 31
Juli 6 13 20 27
Juni 1 8 15 22 29
Maj 4 11 18 25
April 6 13 20 27
Mars 2 9 16 23 30
Februari 2 9 16 23
Januari 5 12 19 26

Historiska COT-data för 2009

December 1 8 15 22 29
November 3 9 17 24
Oktober 6 13 20 27
September 1 8 15 22 29
augusti 4 11 18 25
Juli 7 14 21 28
Juni 2 9 16 23 30
Maj 5 12 19 26
April 7 14 21 28
Mars 3 10 17 24 31
Februari 3 10 17 24
Januari 6 13 20 27

Historiska COT-data för 2008

December 2 9 16 22 30
November 4 11 18 25
Oktober 7 14 21 28
September 2 9 16 23 30
augusti 5 12 19 26
Juli 1 8 15 22 29
Juni 3 10 17 24
Maj 6 13 20 27
April 1 8 15 22 29
Mars 4 11 18 25
Februari 5 12 19 26
Januari 8 15 22 29

Historiska COT-data för 2007

December 4 11 18 24 31
November 6 13 20 27
Oktober 2 9 16 23 30
September 4 11 18 25
augusti 7 14 21 28
Juli 3 10 17 24 31
Juni 5 12 19 26
Maj 1 8 15 22 29
April 3 10 17 24
Mars 6 13 20 27
Februari 6 13 20 27
Januari 3 9 16 23 30

Historiska COT-data för 2006

December 5 12 19 26
November 7 14 21 28
Oktober 3 10 17 24 31
September 5 12 19 26
augusti 1 8 15 22 29
Juli 3 11 18 25
Juni 13 20 27